All posts by Frans

Kortrijkwatcher zit in een dipje, teveel frieten en ijsjes.


Gelukkig vertoeven we voor een poosje aan zee en moeten we de gebeurtenissen in Kortrijk niet lijfelijk meemaken.
Kan het eigenlijk nog zotter?
De nieuwe partij (met nog altijd in grote letters: “Team Burgemeester” als logo) die het als vanzelfsprekend vindt dat ze de volgende gemeenteraadsverkiezingen zal winnen – en daarmee via de voorkeurstemmen voor een bepaalde kandidaat de burgemeester wil leveren – heeft vorige donderdag de kiescampagne gestart door in de wijk Sint-Elisabeth met frieten en ijsjes te gaan leuren. En op een foto zagen we dat de nieuwe lijsstrekker Ruthie zich in een bakfiets liet vervoeren. Ik moet opletten of begin nog te wenen.
Kortrijk is een centrumstad.
Als dat zo doorgaat (men gaat nog in andere wijken colporteren) maken de kandidaten van de lijst Van Quickenborne onze stad Kortrijk helemaal belachelijk.
Die nieuwe partij pakte bij dit onnozel evenement van donderdag zelfs uit met twee nieuwe kandidaten, twee frituristen nog wel. En we hebben al een chocolatier en een cafébaas die niet eens weten of beseffen wat politiek is.

Quickie, de leider van die nieuwe partij heeft zich nu herdoopt tot lijstduwer maar stel u absoluut niet voor dat lijsttrekker Ruthie Vandenberghe het daarom voor het zeggen heeft. En nog véél minder de “leading lady” van de CD&V, de volstrekt onbekende Hannelore Vanhoenacker. ZIj beseft totaal nog niet wat ze met machiavellist Vincent Van Quickenborne nog zal meemaken. Zelfs niet wat zij al heeft meegemaakt !
Voor Hannelore moet de gemeenteraad overigens een soort gezellig kampvuur zijn alwaar de deelnemers toneeltjes opvoeren, grapjes maken en liedjes zingen. Over een maatschappelijk-politiek onderwerp een grondig meningsverschil hebben, dat bestempelt zij als “ruzie maken”.
Raadslid Benjamin Vandorpe van de CD&V beseft dat allemaal wel, en heeft ontslag genomen. Een historisch feit dat van moed en politiek-ethisch besef getuigt.
Daarmee verliest de Kortrijkse gemeenteraad zijn beste raadslid. Blijft nog één over, en dat is Wouter Vermeersch, VB-fractieleider. De toekomstige, nieuwe gemeenteraad zal meer dan ooit bestaan uit politieke non-valeurs want in het nieuwe systeem (om het burgemeesterschap in de wacht te slepen) komt het er meer dan ooit op aan om stemmentrekkers op de lijst te krijgen. Frituristen dus.
Wat staat er ons nog allemaal te wachten?
Nog 112 dagen tot aan de verkiezingen van 13 oktober. Quickie kan nog veel stommiteiten uithalen.
Fratsen die het serieus van zijn lijst nog meer ondermijnen.

P.S.
Stel dat de lijsttrekker van ‘Team Burgemeester/Stadslijst’ een coalitie moet vormen, en dit doet zonder de steun van de schepenen van de fractie “Vooruit” doet, dan gaat er in de volgende legislatuur veel expertise verloren inzake woonbeleid, zorg en welzijn, jeugd- en natuurbeleid.
Denk daar maar eens goed over na !

Prachtig weer vandaag. Ik ga een terrasje doen. Naar ‘Le Touquet” op de plage, in Oostende; niet in Frankrijk. Geen ijsje.


Quickie kreeg in zijn stad Kortrijk nog welgeteld 1.802 Kortrijkzanen achter zijn naam (3,41 %)

We hebben het dus over de Kamerverkiezingen van laatstleden 9 juni.
Bij de vorige Kamerverkiezingen van 2019 konden we het nog uitschreeuwen dat Vincent Van Quickenborne van zowat 1 op 10 Kortrijkzanen een voorkeurstem kreeg. Nauwkeurig: van de toen 51.165 uitgebrachte stemmen in Kortrijk gingen er waarlijk 5.625 achter zijn naam staan. Dat is 10,93 procent.
Zijn huidige “penetratie” bij de Kamerverkiezingen van 9 juni laatsleden is zodanig ramzalig dat we de cijfers die de kranten als eerste uitbrachten in eerste instantie gewoon niet geloofden!

Intussen heeft de FOD Binnenlandse Zaken de officiële uitslagen gepubliceerd en kunnen we u zoals beloofd eindelijk de juiste “penetratiegraden” van Quickie meegeven, zowel op gebied van de kieskring West-Vlaanderen, als het kanton Kortrijk, als Kortrijk zelf. Die zgn. penetratiegraden geven exact de populariteit van een kandidaat weer.

Stad Kortrijk
– Neergelegde stemmen: 52.695.
– VLD-stemmen: 4.584 (=9,04%).
– Q-voorkeurstemmen: 1.802.
Wat is dus de “interne populariteit” van Quickie?
Dat wil zeggen: hoeveel echte VLD’ers stonden er op vandaag nog achter zijn kandidatuur? 1.802 op 4.584, dat maakt 39,31 procent. (Vijf jaar geleden was dat nog 64,21%, méér dan de helft.) Binnen zijn eigenste partij-aanhangers verloor hij dus veel krediet.
En hoe staat het met zijn “externe populariteit” ter stede? Ook wetenswaardig natuurlijk. Quickie is immers burgemeester! Zien de Kortrijkzanen hem nog wel graag?? Goeie vraag. Hij kreeg dus nu 1.802 naamstemmen, op een totaal van 52.695 neergelegde stemmen in stad. Dat is 3,41 procent. (Vorige keer was dat nog 10,93 %. Van 10 op 100 naar zowat 3 of 4 op 100.)
En hoeveel naamstemmen verloor Quickie dan wel in zijn stad? 5.625 min 1.802 = 3.823 stemmen.

Kanton Kortrijk
Ja, interessant is nog te weten of Quickie nog veel indruk maakt in de streek. Niet enkel in Kortrijk maar nog in Anzegem, Kuurne, Lendelede, Zwevegem.
– Neergelegde stemmen: 104.798.
– VLD-stemmen: 7.517 (=8,09%).
– Q-stemmen: 2.517.
Interne populariteit: 2.517 op 7.515 geeft 33,48%. (Vijf jaar terug: 56,9%. Hij had toen 8.148 voorkeurstemmen.)
Externe populariteit: 2.517 op 104.798 geeft 2,40%. (Vijf jaar terug: 8,68%).

Kieskring West-Vlaanderen
Zijn wingewest !
– Neergelegde stemmen: 866.870.
– VLD-stemmen: 65.840 (=7,96%).
– Q-stemmen: 14.438. (Een ongelooflijke daling met 64,1%, want hij kreeg in 2019 in zijn provincie zelfs 40.292 naamstemmen.)
Interne populariteit: 14.438/65.840 =21,12%. (Vijf jaar terug 38,30%).
Externe populariteit: 14.438/866.870 = 1,66% (Vijf jaar terug 4,73%).

P.S.
Hoe zit het met de externe populariteit van de andere kandidaat-burgemeesters in onze stad?
Raadslid Wouter Vermeersch (VB) : 3.139 naamstemmen/52.695 neergelegde stemmen = 5,95 procent.
Schepen Axel Ronse (B-N)VA): 2.480/52.695 = 4,70 procent.
Allebei dus méér dan de burgemeester!…

Onze Ruthie versus den Quickie (3)

Ruthie moet het (nu) als lijsttrekker in haar campagne nog altijd hebben van het bussen van vriendelijke kaartjes ten huize van haar Kortrijkzanen.
Vincent, de machiavellist die zich (na een beschamend laag aantal voorkeurstemmen bij de Kamerverkiezingen) heeft uitgeroepen tot lijstduwer, heeft daarentegen bijna dagelijks zijn eigen persattaché ter beschikking in de persoon van Peter Lanssens, de 0,00%-journalist van ‘Het Laatste Nieuws’. (Over dat ongemeen vleierig en onkritisch interview – over méér dan één volle pagina! – van vorige zaterdag 15 juni hebben we het nog wel. Dat Quickie “niet is uitgeteld“, dat vergeten we zeker niet.)

Rond nieuwjaar van dit jaar stuurde Ruthie (intussen terug schepen) naar alle inwoners een kaartje met een leuk tekeningetje waarop we haar konden zoeken in een massa mensen. “Waar is Ruth?
Ze viel onmiddellijk op door haar representatieve verschijning. Om te vermijden dat we door Quickie als een seksist worden uitgescholden gebruiken we zelfs geen term meer als “fotogeniek”. Tegelijk vinden we wel niet – zoals raadslid Vermeersch durft te beweren – dat zij een hoog ‘knuffelgehalte’ heeft. Een “Miss” (van Kortrijk of niet) een knuffelgehalte toeschrijven is bij jury’s van missverkiezingen eerder een belediging.

Op FB vonden we toen in januari een opvallende reactie op dat kaartje van ene genaamde Mina Atillah.
Ons zodanig bijgebleven dat we zelfs de volledige tekst ervan hebben gearchiveerd. Een repliek van die aard op een eventueel wenskaartje van kandidaat Vincent Van Quickenborne kunnen we ons onmogelijk inbeelden.
Volg maar even wat Mina denkt over het driejarig bestaan van Ruth als waarnemend burgemeester:
“Waar is Ruth? De krachtige stem die Kortrijk leidde, nu verstillend in de schaduw van de verandering. Ruth, de architect van de vooruitgang. Haar nalatenschap is als de echo van de beste tijden, een herinnering aan een leider die geliefd was. Waar is Ruth nu? In de harten van hen die haar visie koesteren en hopen dat haar erfenis blijft schitteren, zelfs in een nieuwe dageraad.”

Hier klinkt dus de WARE “vox populi”, weliswaar hooggestemd maar naar onze mening POLITIEK GEZIEN DAN niet helemaal juist.
Ruth Vandenberge was waarnemend burgemeester vanaf de gemeenteraad van oktober 2020 tot die van november 2023. We herinneren haar functioneren enkel nog als dat van een attente, overal aanwezige, wakende burgermoeder die de Kortrijkzanen aanzag als haar kindjes. Met alle kenmerken die ze zichzelf toedicht: toegankelijk, empathisch, luisterbereid. (En zoals Peter Lanssens van HLN ook nog waagt te vermelden: als een ‘aangename verschijning’.)
Nu verspreidt Ruth sinds vorige week opnieuw een leuk kaartje, met de veel zeggende kop: “En dan nu Kortrijk”.
Van mogelijke beleidsplannen is weerom geen sprake. De AANPAK ervan is daarentegen wel duidelijk: zij gelooft in een “politiek van vriendelijkheid”. Een combinatie van hartelijkheid, daadkracht en (warempel) ook nog visie. Leidraad hierbij zijn – in pure marketingtaal uitgedrukt: “de vier D’s“: we gaan Dienen, Deugen, Durven en Doen.
Bij de ‘D’ van Deugen belooft zij kordaat op te treden tegen onrespectvol en asociaal gedrag. En bij de ‘D’ van Doen wil zij niet teveel – zeker geen hemel – beloven (dachten we al, N.V.D.R.) maar doen wat ze zegt. “Niet teveel theater maar presteren en realiseren.”
Ja, het is zoals Ruthie zegt: “een stad mogen besturen is een voorrecht maar niet altijd eenvoudig.”

(Wordt vervolgd; “En nu dan Quickie.”)Ruthie versus Quickie (2)

Raadslid Vermeersch (VB) en schepen Axel Ronse (N-VA), in oktober aanstaande de andere twee kandidaten in de strijd voor het burgemeesterschap, vinden dus dat Ruth Vandenberghe – als zij dan toch burgemeester wordt – geen ernstig tegengewicht kan vormen voor de persoon Van Quickenborne.
Zij zijn resp. van oordeel dat Ruthie niet veel meer wordt dan een ‘marionet’ / het ‘continuüm’ van de huidige Quickie.
Naar men zegt is politiek: perceptie.
In die zin willen we wel even iets vertellen over de persoonlijkheidsstructuur van onze Ruthie. Niet dat we de eer hebben om haar van nabij kennen, maar er is lokaal bekeken geen politieker die ooit publiekelijk zo uitvoerig haar eigen karaktertrekken heeft opgesomd en beschreven.
Onze bron? Hoofdzakelijk ‘Het Laatste Nieuws’ dd. 10 oktober 2020, – zij is dan pas waarnemend burgemeester geworden. Ruthie vindt van zichzelf dat ze stressbestendig is en rationeel. Oprecht en spontaan. En “dit zit gewoon in mij,” zegt zij: ze is daadkrachtig, bezit verantwoordelijkheidszin en leiderschap. En ja, ze kan ook kordaat zijn. Niet voor niets was ze bij de scouts aangezien als “kordate hyrax”. In die zin lijkt ze op Quickie (bijgenaamd: Asap) : “Als ik iets in mijn hoofd heb, kan het niet snel genoeg gaan.”
In ‘De Krant van West-Vlaanderen’ (KW, 31 december 2021) benadrukte ze nog een kant van haar persoonlijkheid die Quickie kan bekoren: zij is een beetje rebels, en een fuifbeest. Maar: “Ik waak erover dat ik geen pint teveel drink, want voor je het weet, sta je op sociale media te blinken.”

Vindt Ruth van zichzelf wel dat zij de geschikte kwaliteiten bezit, eigen aan een goede burgemeester?
Ook hierover raadplegen we (voorlopig) de pers, wat zij daar zelf over meent te weten.
In KW van 31 december 2021 (zij is dan zowat één jaar waarnemend burgemeester) komt er een zeldzame bekentenis. In een eerste fase trad zij aan “met een klein hartje”, maar dat is nu voorbij. “Ik voel dat ik het in de vingers heb.” Idem in HLN van 1 oktober van dat jaar. Zij heeft eindelijk de tijd gevonden om zich steviger in de dossiers te werken. En: “Ik ben er niet om de zetel warm te houden hé. Laat ons daar niet flauw over doen.”
In de voornoemde KW gaat men wat dieper in op haar burgemeesterschap.
– Heeft zij al een stempel gedrukt op haar functie?
Dat vindt Ruthie een moeilijke vraag. “Ja, haar manier van aanpak is vooral immaterieel. Als mensen 20 jaar terugkijken moeten ze zeggen: Die Ruth, dat was een warme, toegankelijke burgemeester die draagkracht vertoonde. ”
– En op welke realisatie gaat zij voorlopig fier?
(Lang nadenken.) Er zijn zoveel dingen. Wel, ik ga ONUMENT noemen op onze begraafplaats.

Twee jaar later, in “Dag Allemaal” van 16 augustus 2023. We naderen het einde van haar burgemeesterschap. Daar blikt zij op terug. “Ik heb dit vak al doende moeten leren en dat ging niet vanzelf. Een burgemeester moet op zoveel mogelijk plekken, evenementen en activiteiten aanwezig zijn. Die representatieve kant hoort bij de job. Maar dossiers blokken, zorgen dat de begroting klopt, de stad besturen kortom, is uiteraard mijn echte werk. Daar lig ik soms wakker van.

(Wordt vervolgd.)


Zou schepen Ruth Vandenberghe een “continuüm” of een “marionet” worden van Quickie? (1)

Daar moeten we toch een keer een nachtje – of zelfs twee? – over slapen…
Schepen Axel Ronse (N-VA) vindt dat het (na de verkiezingen van oktober) echt tijd wordt voor een andere burgemeester dan de (gedoodverfde) Ruthie want “zij zou toch maar een continuüm zijn van Van Quickenborne”, terwijl VB-raadslid Wouter Vermeersch haar intussen herleidt tot een marionet van onze Quickie. (Axel – nog altijd lid van het Schepencollege! – zegt al sinds begin van dit jaar dat hij kandidaat-burgemeester is.)
Beide scherpe beoordelingen stonden in ‘Het Nieuwsblad’ van dinsdag 11 juni, en dan nog op dezelfde bladzijde. Ze zijn allebei wel volstrekt gelijkluidend maar de uitspraak van Vermeersch is ongetwijfeld gemakkelijker te verstaan.

Zal kortrijkwatcher nog een ander verdict vellen?

P.S.
Vermeersch drijft het nog zodanig ver dat hij zelfs twijfelt aan de bekwaamheid van Ruthie om Kortrijk te leiden. “Fotogeniek zijn en een hoog knuffelgehalte hebben, volstaan niet om burgemeester te zijn van een centrumstad.” Reden voor Van Quickenborne om alreeds online in HLN van 10 juni te fulmineren dat de VB’er “zich verlaagt tot seksistische argumenten”. Bij monde van zijn woordvoerder Peter Lanssens voert Quickie nog aan dat er maar één reden is waarom Vermeersch zo “op de vrouw speelt” en dat is angst. “Angst voor de tegenstander.”

Héla! ‘t Kan gaan zeker??

Van Quickenborne: dat is de tol van de roem !

In de gazetten krijg je volop ellenlange lijsten van voorkeurstemmen voorgeschoteld , van groot naar klein en zelfs een keer een lijst van kandidaten met het geringste aantal voorkeurstemmen.
Wij krijgen het daarvan op de heupen.
De betekenis die men daaraan hecht is zowat nihil aangezien men geen ratio’s aangeeft. Dat wil zeggen dat men het aantal naamstemmen niet afmeet ten opzichte van het aantal kiezers in de beschouwde kieskring. Dat kan de provincie zijn, of het kanton, of ook de gemeente.
Komt daarbij dat men bij het aangeven van de penetratie van een kandidaat er eigenlijk ook moet bij vertellen of men dat procent heeft berekend ten overstaan van het aantal ingeschreven kiezers op de officiële kiezerslijsten, of daarentegen t.o.v. het aantal opgedaagde deelnemers. Dat scheelt ook.
Voorbeeld. Volgens ons bekende gegevens waren er in de provincie 952.999 ingeschreven kiezers en waren er 860.226 “deelnemers”.
Tevens krijgen we geen inzicht op de vraag hoe populair die kandidaten wel zijn binnen hun eigen partij.

Volkomen verkeerd natuurlijk is dat men zich inzake het aantal naamstemmen baseert op wat zo’n plaatselijke journalist meent te weten. Onze O,00%-journalist van Het Laatste Nieuws, de bekende Peter Lanssens, meldt bijvoorbeeld dat burgemeester Van Quickenborne in de provincie West-Vlaanderen 14.248 stemmen achter zijn naam kreeg terwijl Binnenlandse Zaken het heeft over 13.692 stemmen.

In een vorige editie gaven wij een overzicht van de interne en externe populariteit waarvan Quickie genoot bij de Kamerverkiezingen van vijf jaar geleden. Intern wil zeggen: binnen de partij, en extern binnen de gehele kieskring. En we deden dat in verhouding tot het aantal uitgebrachte stemmen (deelnemers), want dat lijkt ons het meest betekenisvol.
Onze lezers wachten nu waarschijnlijk gretig af hoe het zit met de penetratiegraad van Quickie bij de laatste Kamerverkiezingen van vorige zondag.
Waarom krijgt u hier die percentages nog altijd niet te zien?
Omdat de uitslagen op de website van Binnenlandse Zaken (IBZ) tot op vandaag nog altijd officieus zijn en er nog altijd niet is aangegeven hoeveel kiezers er waren ingeschreven en hoeveel daarvan zijn opgedaagd.
Intussen weet u natuurlijk allemaal dat de uitslag voor Quickie rampzalig is. Toen hij na drie jaar terugkwam uit Brussel zei hij nog deemoedig dat hij zeker “veel had goed te maken” bij de Kortrijkzanen.
Blijkbaar is dat niet gelukt. Vijf jaar terug kozen 1 op 10 van de Kortrijzanen nog voor hem. Op zijn naam.
Als we ons dan toch een keer baseren op de voorlopige, niet officiële cijfers is zijn externe populariteit in Kortrijk heden ten dage nog slechts 3,4 procent. (1.802 voorkeurstemmen tegenover 52.475 uitgebrachte stemmen.)
Ook in vergelijking met zijn rivalen die zich nu opwerpen als kandidaat-burgemeester (raadslid Vermeersch en schepen Ronse) is dat een onvoorstelbare, historische afgang.
In een normaal land (of stad) zouden we zo een kandidaat (lijsttrekker, ex-minister, burgemeester) met een dergelijk uitslag niet meer terugzien.

Kortrijkwatcher heeft een glazen bol !

Vorige zaterdag hadden we het hier nog over de interne en externe populariteit van Vincent Van Quickenborne. Zijn penetratiegraad, die bij de vorige Kamerverkiezingen van vijf jaar geleden best meeviel. Toen stemden namelijk 1 op 10 Kortrjjkzanen op zijn naam.
Maar wat schreven we daar toen nog bij, nog wel cursief gedrukt?
Dat ons buikgevoel nog altijd zei dat er nog rare dingen kunnen gebeuren.
Quickie wordt dus géén lijsttrekker bij de komende gemeenteraadsverkiezingen op die nog te vormen Stadslijst. Op eigen houtje heeft hij zomaar beslist om lijstduwer te worden. En hij gaat er daarbij duidelijk van uit dat hij nog verkozen geraakt ook…

Jawel, vandaag 10 juni alweer gemeenteraad !

Nog wel daags na al die verkiezingen van gisteren ! (Hetzelfde toeval zal zich nog voordoen de dag na de gemeenteraadsverkiezingen van 13 oktober.)
Wie nog nooit een zitting van de gemeenteraad heeft bijgewoond, zou nu toch een keer kunnen proeven van dit gebeuren. Je moet er niet eens je huis voor verlaten: heel het evenement kun je volgen via Tinternet. Zoekterm : live-stream gemeenteraad Kortrtijk. (Kan ook via de website van Stad.)

Het wordt zeker al van in den beginne een spektakel.
Er is namelijk weerom een interpellatie (een vraag) van de VB-fractieleider Wouter Vermeersch geweigerd. Op het laatste nippertje nog wel, pas vorige zaterdag 8 juni om 17u20. Dat punt stond intussen al sinds vorige donderdag geagendeerd op de website van Stad en was overigens ook al op 6 juni zonder poespas of ander gedonder medegedeeld aan de raadsleden.
Absoluut meester van de agenda van een gemeenteraad is de voorzitter ervan, bij onze trouwe lezers de bekende Helga Kints.
Nu werd in haar naam de interpellatie van Vermeersch “bij nader toezien” middels een late email van een ambtenaar (Petra Verhenne) onontvankelijk verklaard want inhoudelijk niet behorend tot de bevoegdheid van de gemeenteraad. Beste lezer, u kan zonder veel twijfel veronderstellen dat de schrapping van de interpellatie is gebeurd op bevel van de burgemeester.
Vermeersch wou namelijk weten hoe het “stadsbestuur” de uitslag van de verkiezingen van gisteren evalueert. Met andere woorden: meer speciaal de score van burgemeester Van Quickenborne himself (en zijn partij) en tegelijk die van schepen Axel Ronse, die zich al sinds begin dit jaar ook opwerpt als kandidaat-burgemeester (en daarmee de bestaande tripartite binnen het College voortijdig heeft gekelderd.) Die uitslag kan uiteraard niet zonder gevolgen blijven voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. De lijstvorming bijvoorbeeld.
Kortrijkzanen die nog nooit de gemeenteraad hebben gevolgd kunnen er bij die gelegenheid nog even op toezien hoe de leden van het schepencollege elkaar bejegenen bij het binnenkomen. Begin daarom de live-stream al tien minuten voor 19 uur te bekijken.
Ga ook eens na of Tiene Castelein en haar buurvrouw Lien Claassen (en nog andere raadsleden) weer veel thuiswerk hebben te verrichten op hun laptop of smartphone. Maar misschien houden ze zich ditmaal allemaal braaf bij de les, wetende dat er veel digitale kijkers zijn en waarschijnlijk ook nogal wat volk zit in de publiek tribune.


Voor de Kamerverkiezingen van 2019 stemde 1 op 10 Kortrijkzanen voor Van Quickenborne !

Jawel, het is al vijf jaar geleden dat we nog een keer onze volksvertegenwoordigers mochten kiezen.
Op 26 mei 2019 was onze burgemeester opnieuw VLD-lijsttrekker voor de Kamer van Volksvertegenwoordiging in de kieskring West-Vlaanderen.
Kortrijkzanen zullen nu wel in het licht van de komende gemeenteraadsverkiezingen met meer dan gewone belangstelling nagaan hoe het ditmaal zit met de score van onze Quickie. Zijn reputatie als opportunistische ontslagnemende minister, tevens als vaandelvluchtige burgemeester, is er zeker niet op verbeterd. Het is niet voor niets dat hij zich als volbloed machiavellist toch nog genoodzaakt zag om op 3 juni laatstleden een excuusbrief te richten naar het kiezerspubliek. Iedereen acht het immers als onvermijdelijk dat zijn score (naamstemmen) bij de verkiezingen van morgen 9 juni van invloed zal zijn op de vraag of hij nog beschikt over het nodige gezag bij de Kortrijkse lijstvorming voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober. (Het buikgevoel van Kortrijkwatcher laat nog altijd uitschijnen dat er toch nog rare dingen kunnen gebeuren.)

Hoe moeten we nu meten of de reputatie van Quickie al of niet tanend is?
Dat is niet zo moeilijk. We berekenen in procent wat in 2019 dan de verhouding was tussen zijn aantal naamstemmen en het totaal op zijn lijst en anderzijds op de neergelegde stemmen in de beschouwde kieskring. Kunnen dan begin volgende week hetzelfde doen met zijn huidige uitslag en vergelijken.
Om u allen bij dit corvee te helpen geven we hierbij al reeds zijn ratio’s van mei 2019, voor zowel stad als voor het kanton Kortrijk en heel de kieskring West-Vlaanderen.
We gaan zowel zijn interne als externe populariteit van toen na. Dat wil zeggen: zijn score binnen de eigen partij als die binnen het desbetreffende kiezerskorps.

Stad Kortrijk
Neergelegde stemmen: 51.165
Aantal stemmen voor de VLD-lijst: 8.760 (ter info: dat is 17,83%)
Naamstemmen voor Van Quickenborne: 5.625
– Interne populariteit is dus 5.625/8760 = 64,21%
– Externe populariteit: 5.625/51.165 = 10,93%
Absoluut te onthouden vaststelling: in 2019 stemden bij de Kamerverkiezingen 1/10 stemgerechtigde Kortrijkzanen voor onze Quickie. Maar in zijn strijd om het lijsttrekkerschap is zijn interne populariteit binnen het Team Burgemeester ook van groot belang, natuurlijk.

Kanton Kortrijk
(Slaat op Kortrijk zelf plus Anzegem, Kuurne, Lendelede en Zwevegem.)
– Interne populariteit: (score Quickie tegenover VLD-lijststemmen) 8.148/14.318 = 56,9%
– Externe populariteit: (score Quickie tegenover neergelegde stemmen in kanton) 8.148/93.827= 8,68%

Kieskring West-Vlaanderen
– Interne populariteit: 40.292/105.192 = 38,30%
– Externe populariteit: 40.292/850.662 = 4,73%

Sla nu volgende week maar zelf aan het rekenen…

Een machiavellist vermijdt pertinente vragen (3)

Het is niet dat wij nog wilden doordrammen over PIPIGATE.
Maar als de VLD-lijstrekker voor de Kamer in de kieskring West-Vlaanderen het noodzakelijk vindt om in een open brief terug te komen op dat plasincident, dan zien we ons genoodzaakt om nog wat onbeantwoorde vragen te stellen.
Als een gespogen machiavellist doet Vincent Van Quickenborne dat immers niet. Ook dat behoort tot het manipulatief gedrag, eigen aan het machiavellisme. Vervelende feiten ontwijken.

Vincent Van Quickenborne vertelt in zijn open brief van 3 juni dat hij pas tien dagen na de feiten (als het ware per toeval) op de hoogte is gebracht van het incident dat drie van zijn gasten tot driemaal toe tijdens zijn verjaarsdagsfeest zijn gaan plassen tegen een politiecombi. Politiek is dat natuurlijk een belangrijke vaststelling, want als hij dat wél had geweten én daarbij tegelijk was gebleken dat hij niet was opgetreden, – ja, dan betekende dat toen al het einde van zijn ministerschap.
Er zijn natuurlijk meerdere personen die meer feiten kennen over de zaak. Ze zwijgen als vermoord.
Een eerste pertinente vraag is dus waarom NIEMAND- maar dan ook niemand – getuigt over wat hij weet over heel de affaire. Geen persoon die beaamt of niet beaamt wat Quickie beweert. Of dat waar is of niet waar. Juist of niet juist.
Maar los daarvan rijzen nog andere bedenkingen, bijna raadsels.
1.
Er zijn niet minder dan drie van die plasbeurten geweest. Om 20u39, om 22 uur en rond middernacht.
De woning werd (wordt) door een of meerdere politiecamera’s vanuit het politiecommissariaat permanent in de gaten gehouden.
Waarom is de politie niet onmiddellijk gaan optreden? Waarom is er die avond vanuit de controlekamer blijkbaar geeneens een telefoontje geweest naar Quickie om hem van een en ander op de hoogte te brengen? Lag men daar te slapen? Of wou de politie bewust het feest niet gaan storen? Wou men geen PV’s gaan opmaken ten huize van een minister? Nog wel tegen zijn vrienden?
2.
Heeft het parket een onderzoek opgestart voor smaad aan de politie?
Is Van Quickenborne daarvan op de hoogte gebracht?
Is het onderzoek intussen afgerond?
Waarom lezen we daar niets over in de gazetten?
3.
Waarom heeft Van Quickenborne de beelden van de politie niet opgevraagd? (Nu doet hij alsof hij daar geen toegang toe had. Alsof dat niet kon.)
4.
Een vaststelling. Van Quickenborne had er in feite alle belang bij om geen inzage te vragen van die video-beelden van de politie. Nu kan hij geheugenverlies voorwenden over wat er zich heeft afgespeeld toen hij met één van zijn gasten (of waren het meerdere?) gedurende een uur lang buiten stond te wachten op een taxi. Met zijn luchtgitaar.
5.
De luttele beelden gemaakt door zijn eigen bewakingscamera (die Quickie publiek heeft gemaakt) zijn strafbaar. Ze tonen openbaar domein. Mag niet. Is daar enig gevolg aan gegeven?

P.S.
Machiavelli had nog een les voor ‘de heerser’. “Het is veel beter medelijdend, trouw, menselijk, eerlijk en godsdienstig te schijnen dan het in werkelijkheid te zijn.”
Dat was toch een deugniet !