All posts by Frans

Wat een staaltje van onbehoorlijk bestuur!

Stad wil nog deze lente een zogenaamde “composttuin” aanleggen op de voormalige (nog bestaande) parking van het vroegere RVT Sint-Vincentius. Zes vaten en nog een hok voor wat materiaal. Dat komt dus net achter het begijnhof en vlakbij de artillerietoren.
Enkel bewoners uit de binnenstad (hartje Kortrijk) die zich daarenboven hebben ingeschreven kunnen op gezette tijden gebruik maken van die vaten. Het zou gaan om een 60-tal personen. Ondernemers (de term wordt niet gedefinieerd) zijn uitgesloten.
In het verslag van de omgevingsambtenaar beweert men dat de aanvraag in overeenstemming is met de bestemming van die plaats, terwijl het gewestplan zegt dat het gaat om een woongebied met cultureel-historische en/of esthetische waarde.
Het advies van de gemeentelijke omgevingsambtenaar (de GOA) is gunstig onder voorwaarden. Dat kunnen we wel geloven zeg!
U moet namelijk weten dat het de bedoeling is om op nogal korte termijn die parkeerzone te laten verdwijnen aangezien men het Begijnhofpark wil uitbreiden tot aan de tuinen van de begijnhofbewoners. Dan zouden die compostvaten met dat hok meteen heel potsierlijk IN het park liggen… Vandaar dat het advies van het Agentschap Onroerend Erfgoed dan ook luidt dat de composttuin dan moet verdwijnen of dat er dan een nieuwe vergunning moet aangevraagd (die natuurlijk zal afgewezen worden).
Maar heel het project wordt nog absurder als men weet dat al vanaf eind 2021/begin 2022 de werken starten voor de vernieuwing van de historische straatjes rond het Begijnhof én de afbraak van het oude Sint-Vincentiusgebouw. Het advies van ons eigenste Kortrijkse Omgevingsbeleid Ruimtelijke Planning en Mobiliteit is dan ook heel drastisch.
1. Door uitbreiding van het Begijnhofpark tussen 2022 en 2024 zal de functie van de composttuin op deze locatie niet kunnen behouden worden en moet de installatie geherlocaliseerd.
2. Voor de organisatie van die werven is een werfzone nodig met stapelplaats en de parking van Sint-Vincentius (waar de compostvaten komen) zal daar nu juist waarschijnlijk voor dienen. (Wij zeggen: zeker weten.)

Heel het project is dus totaal zinloos. Absurd.
Het gaat om een proefproject van twee jaar. Welnu, volgend jaar al kan men de zaak opdoeken.
Weggesmeten geld (studie, installatie, personeel) en werk.

N.B.
Daarna zou men het project evalueren. Maar er zijn op voorhand geen criteria bepaald.
(60 ingeschreven gebruikers op 800 aangeschrevenen is toch al niet veel?)

Doet de Koning Boudewijn Stichting nog wel iets in Kortrijk?

Jawel hoor, maar je leest daar nooit iets over in onze plaatselijke gazetten.
Hierna een lijstje van uitgekeerde subsidies aan Kortrijks organisaties of instellingen, dit jaar en het vorige.

Gezondheidzorg Heilige Familie
2016:
speelgoed en zwembad voor kleine kinderen: 2.050 euro.
2015:
fietsjes voor kleine kinderen: 544 euro.

AZ Groeninge
2016:
– haarkoeler (oncologische zorg): 20.000 euro.-
– app. om gehoorverlies op te sporen bij oudere kankerpatiënten: 20.000 euro.
2015:
– zorgrobot in RVT’s: 3.180 euro.
– zorgvaardigheidstraject voor mantelzorgers: 25.000 euro.

Muziekfestival
2016:
Heartbeats: 5.000 euro.

De Stuyverij
2016:
maaltijden met voedseloverschotten:: 10.000 euro
2015:
maaltijden met voedseloverschotten: 5.000 euro.

CAW Zuid-West-Vlaanderen
2016:
begeleiding thuislozen: 15.000 euro.

Sint-Michiels Beweging
2016:
educatieve projecten voor kinderen uit vluchtelingsgezinnen: 5.000 euro.
2015:
branddetectiesysteem in crisisopvang: 4.375 euro.

Basisschool Drie Hofsteden
2015:
ondersteuning allochtone en kansarme kinderen: 500 euro.

Basisschool Sint-Theresia
2015:
ondersteuning kansarme ouders: 500 euro.

Barista CDO Kortrijk
2015:
leerlingen opleiden maken van koffie en thee: 5.000 euro.

Jongerenbegeleiding Centrum Deeltijdse Vorming “Aura”
2015:
PC’s voor kwetsbare jongeren: 500 euro.

Over het nog op te richten Kortrijkse zorgbedrijf

Schepen en OCMW-voorzitter Philippe De Coene (SP.A) wil nog tijdens deze bestuursperiode een zorgbedrijf oprichten. De gemeenteraad moet daar nog wel in meegaan. Niettemin heeft de OCMW-voorzitter nu al voorzien in de huisvesting van het administratief en ondersteunend personeel voor dat toekomstige bedrijf. Er zijn daarvoor 70 werkplekken gepland in het OCMW-bouwproject in de Doorniksestraat (vlakbij de tunnel), naast de ruimten voorzien voor kinderopvang (45 plaatsen) en een volksrestaurant. Kostprijs voor de verbouwing, de voltooiing en technische uitrusting van deze werkplekken: 1.449.773 euro (excl. BTW).

Een “zorgbedrijf” is de naam voor een extern verzelfstandigd agentschap (EVA) met rechtspersoonlijkheid waarin alle zorggerelateerde activiteiten voor kwetsbare, (zwaar) zorgbehoevende personen of gezinnen worden ondergebracht. Deelgenoten zijn het OCMW, andere openbare partners (Stad) en eventueel een of andere private partner.

In Kortrijk zou het gaan om volgende zorgdiensten:
– de vijf woonzorgcentra
– dagverzorgingscentrum
– zorgwonen: serviceflats, assistentiewoningen, ouderenwoningen
– thuiszorgdiensten: poetsdienst, maaltijdendienst, personenalarm, gezinshulp
– kinderopvang: Blokkenhuis, Puzzel, Opvanggezinnendienst
– maaltijdenproductie: keuken DNL voor residenten, Lokale Dienstencentra en andere diensten
– zorggerelateerde ondersteunende diensten

Personeel?
Er zijn zo’n 720-tal personen (546 VTE) aan het werk in bovenvermelde zorggerelateerde diensten. Voornamelijk personen in dienst van de VZW Zusters Augustinessen, niet van het OCMW zelf. (Het private statuut van dit personeel levert per jaar een voordeel op van ietwat meer dan 1 miljoen euro.)

Budget?
Gemeentelijke bijdrage: 5 miljoen.

P.S.
Wie wordt er daar nu de baas van??

OCMW-bouwproject aan de tunnel Doorniksestraat kost 14 procent méér dan geraamd

In mei 2015 kocht het OCMW de voormalige tapijtwinkel Gheysen in de Doorniksestraat 60 plus het aanpalende appartementsgebouw op de hoek voor de ontwikkeling van een volksrestaurant, een kinderopvang en kantoorruimte voor de diensten van een nog op te richten zorgbedrijf.
Aankooprijs resp. 995.000 euro en 400.000 euro, aanzienlijk minder dan gevraagd.

De werken zijn vorige week (19 mei) gegund aan de laagste regelmatige bieder zijnde Artes Depret uit Zeebrugge voor 4,59 miljoen euro (excl. BTW) of 5,55 miljoen (incl. BTW). De raming voor de opdracht (ruwbouw, voltooiing en technische uitrusting) bedroeg 3,93 miljoen (excl.) of 4,76 miljoen euro ((incl. BTW).
Overzicht van de prijzen per deelopdracht, allen excl. BTW (raming versus inschrijvingsprijs):
– volksrestaurant: 1,37 / 1,57 miljoen
– kinderopvang: 1,38 / 1,57 miljoen
– zorgbedrijf: 1,17 / 1,44 miljoen

We maken even een voorlopig totaal sommetje (nu met BTW):
– aankooprijs: 1.395.000 euro
– gunningsbedrag werken: 5.559.596 euro
– erelonen (Buro II & Archi+I uit Brussel): 428.088 euro

TOTAAL: 7.382.684 euro, incl. BTW
Men verwacht een VIPA subsidie voor het gedeelte kinderopvang.

P.S.
In een ander stukje vertellen we wel eens wat dat is: een zorgbedrijf.

Er komen straks vier nieuwe huisjes vrij in het Begijnhof

De woningen met de nummers 37, 38, 39, 40 (plus de kijkwoning vooraan) worden momenteel gerestaureerd en zullen vermoedelijk afgewerkt en verhuurbaar zijn vanaf augustus.
De woningen in kwestie bevinden zich onmiddellijk aan de rechterzijde, als u het Begijnhof binnenkomt via de grote poort.
Ze zijn noordgericht en grenzen achteraan aan de panden op het Sint-Maartenskerkhof. Vandaar dat er enkel ramen zijn aan voorzijde van de woningen.
Alle woningen hebben vooraan een koertje (van 10 tot 14 m²). Enkel de woning nr. 40 telt twee slaapkamers. De zolders zijn geïsoleerd en geschilderd en kunnen dus als extra slaapkamer of als bureau of als bergruimte gebruikt. Enkel de woningen nrs. 37 en 38 hebben een klassieke indeling: leefruimtes en keuken beneden en slaapkamer en badkamer op de verdieping. In de andere woningen bevinden de leefruimtes zich namelijk op de verdieping.

De huurprijzen nu.
Die berekent men aan de hand van de bewoonbare oppervlakte, de bezonning en lichtinval, het uitzicht naar buiten. (Geen van de woningen heeft een tuin.)
Huurprijs nr. 37: 575 euro. Nr. 38: 625 euro. Nr. 39: 620 euro. Nr. 40: 700 euro.
Deze laatste woning is de duurste vanwege de oppervlakte (100 m²), de grootte van de zolder (37 m²) en de koer (14 m²), twee badkamers en twee slaapkamers.
Woningen die lang blijven leegstaan kunnen weliswaar soms in huurprijs met 10 procent verlaagd. (Dit is bijvoorbeeld nu het geval met het nr. 26: van 800 naar 720 euro.) gedaald.)
Kandidaten moeten ouder zijn dan 40 jaar en kinderen zijn niet toegelaten…
Men kan zich inschrijven op de wachtlijst bij het OCMW zelf of bij het immokantoor Dewaele. De wachtlijst telt een dertigtal kandidaten, maar dit is al jaren het geval zodat men er kan van uitgaan dat zij enkel interesse hebben in de reeds bestaande woningen (met tuin).

De huurprijzen van die bestaande woningen zijn sinds april 2013 verhoogd voor de nieuwkomers.
De woning met het nr. 36 is het goedkoopst: 525 euro. Dure (maar grote woningen) zijn: de nrs. 18 (1.750 euro), 27 (1.100 euro), 17 (1.050 euro), 15/16A (1.225 euro). En privé-parking (achteraan, kant Begijnhofpark) kost 37 euro.

Een vacante betrekking die evenwel niet openbaar wordt gemaakt

Dat staat allemaal niet in onze plaatselijke gazetten, laat staan dat er commentaar wordt bij gegeven.
Alreeds dit jaar verlaten de grote bazen van de Directie Stadsontwikkeling (Frederiek Chanterie) en van de Directie Bedrijfsvoering (Domien Desein) de stadsadministratie. Twee van de drie grote directies.
Straks gaat ook de kabinetschef van de burgemeester (Miek Vos) weg. En in de culturele sector verlieten ons alreeds de directrice van de Schouwburg (Lieselotte Deforce) en de directrice van het Vlasmuseum (Lies Buyse) .

Voor de vervanging van de directeur Bedrijfsvoering zal Stad de vacature niet openbaar maken.
Men gaat voor 6 maanden (verlenging mogelijk) op zoek naar een interim manager die zich meer speciaal met HRM (human resources management) zal onledig houden. Drie dagen per week, voor maximum (sic) 85.000 euro (excl. BTW).
De opdracht zal dus gegund door middel van een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
Vier eminente HRM-experten worden hierbij gecontacteerd. En het zijn toevallig allemaal vrouwen: Ann Moreels, Karla De Smet, Joke Renenboog, Nancy De Vogelaere (samen met Elke Wamback van dezelfde firma).

P.S.
Wanneer doet een bedrijf beroep op een interim manager, inzake HR dan bijv. ? Als alles goed gaat?

Geen nieuwe moskee in Kortrijk zonder erkenning?

Raadslid Steven Vanneste (ex-N-VA, nu onafhankelijk) raakt graag ietwat meer controversiële onderwerpen aan.
Zo had hij het in gemeenteraad van afgelopen maandag over de toekomstige nieuwe moskee in het gebouw van de vroegere supermarkt Bio-Planet aan de Brugsesteenweg. Meer speciaal over de rol van het stadsbestuur in het verloop van het gebeuren.

– Zo blokletterde “Het Nieuwsblad” op 11 mei in dit verband: “Stad wil geen nieuwe moskee zonder erkenning”.
– De kop van het artikel van vandaag in “Het Kortrijks Handelsblad” is gelijklopend: “Nieuwe moskee enkel mét erkenning”.
– Nog vandaag benadert de titel van het stuk in “Het Laatste Nieuws” evenwel het best de juiste toedracht: “Stad hoopt dat de vzw van de moskee erkenning aanvraagt.”
Want wat heeft de nieuwe schepen van kerkbesturen Kelly Detavernier (N-VA) geantwoord op de uitdrukkelijke vraag van raadslid Vanneste wat Stad zou doen als de nieuwe moskee niet erkend wordt?
Gewoon dit: “We gaan ervan uit dat de vzw er alles zal aan om doen om erkend te worden.” Verder liet zij ook nog duidelijk verstaan dat Stad een erkenning noodzakelijk en essentieel acht – niet om de bouw of de opening ervan mogelijk te maken – maar wel om de controle en transparantie van de werking te waarborgen.

Hoe zit dat nu eigenlijk met de erkenningsprocedure van een moskee, beter gezegd: de erkenning van een lokale islamitische gemeenschap?
De aanvraag wordt in feite niet letterlijk gedaan door de vzw (hier “Attakwa”). Het is de zgn. Moslimexecutieve die een dossier indient bij de Vlaamse minister van Binnenlandse Zaken, met name nu Liesbeth Homans. En dat dossier is geen lachertje.
Het omvat bijv.:
– gegevens over het gebouw (soort van moskee),
– de financiële toestand én planning,
– een verklaring dat men de wetgeving op het gebruik der talen in bestuurszaken zal naleven,
– de verklaring dat de iman voldoet aan de inburgeringsplicht (in Kortrijk een struikelblok?),
– nog een verklaring dat de moskee er zich toe verbindt personen te weren uit de organisatie en de werking die handelingen of oproepen doen die in strijd zijn met de grondwet, het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens.
– en tevens nog allerlei zaken over de werking, de samenstelling van het bestuur, het beheer van de goederen.

In verband met het laatste was het tijdens de repliek van de schepen in de zitting van vorige maandag opvallend dat zij het voortdurend had over de vzw (zonder ook maar één keer de naam uit te spreken) en niet over “het islamitisch comité”, dat is zowat de moslim-versie van de kerkfabriek. Is er dan bij Attakwa nog geen dusdanig Comité, ook niet embryonaal?

Als de minister van Binnenlandse Zaken het dossier van de Moslimexcutieve volledig acht, wint hij (zij) vervolgens het advies in van (eerst) de Staatsveiligheid en daarna het lokale bestuur en de provincie.

Besluit
Ook als de lokale islamitische gemeenschap geen erkenning krijgt kan Stad de opening van de nieuwe moskee niet beletten. (De oude in de Stasegemsestraat is trouwens nog altijd niet erkend.)

P.S.
– De Kortrijkse gemeenteraad telt twee moslims: Mohammed Ahouna (VLD) en Sliman You-Ala (SP.A). Zij doen nooit hun mond open, ook niet als het over materies gaat die de moslimgemeenschap raken. Zijn continu bezig met hun smartphone.
– Wie Attakwa financieel wil steunen gireert wat geld op BE 72-3850-3324-6916.

Aanpassingswerken Guldensporenstadion kostten 1.232.509 euro

In 2013 en 2014 heeft men voor 1,23 miljoen euro werken uitgevoerd in het Guldensporenstadion. De club (de cvba ‘Kortrijk Voetbalt’) krijgt van Stad (dat is van ons allen) een jaarlijkse investeringstoelage van 150.000 euro. Voor de periode 2013-2018 werd die in één keer uitbetaald: 900.0000 euro. Als we daar nog de toelage voor de jaren 2011-2012 bijtellen kreeg KVK 1.200.000 euro. Er is dus een negatief saldo van -32.509 euro.

Enkele uitgavenposten?

– “opfrissing” tribune 1: 237.435 euro
– gradins tribune 1: 380.428 euro
– gradins tribune 2: 159.602 euro
– tourniquets: 121.334 euro
– upgrade verlichting: 109.304 euro
– ereloon Snoeck & Partners: 42.955 euro

P.S.
KVK krijgt van ons ook nog een jaarlijkse (geïndexeerde) werkingstoelage voor de energiekosten. Voor dit jaar: 223.762 euro

Hoe gaat het met ons crematorium ?

Heel goed.
Er waren vorig jaar in UITZICHT 3.065 crematies (het maximum aantal volgens de milieuvergunning), 496 uitvaartdiensten en 130 koffietafels.
Bedrijfsopbrengst : 1.622.284 euro. Bedrijfskosten: 1.449.708 euro. Het positief resultaat van +103.457 euro wil de intercommunale PSILON aanwenden om het gecumuleerd verlies van de opstartjaren weg te werken. (De overgedragen verliezen bedragen dan nog -181.324 euro.)

Enkele belangrijke uitgavenposten:
– personeel: 491.373 euro (12 medewerkers oftewel 9,4 VTE)
– onderhoud en vervanging van de technische installaties: 112.780 euro
– energiekost: 87.712 euro (10% lager dan voorgaande jaren)
– milieuonderzoeken: 15.308 euro
– juridische procedures: 9.634 euro (sterk verminderd)

Er lopen nu nog twee gerechtelijke procedures: tegen de bouwvergunning (in cassatie bij de Raad van State) en tegen de milieuvergunning (Raad van State).
Zeer recent heeft het Hof van Beroep Gent – na zes jaren procederen! – het crematorium volledig vrijgepleit inzake de milieustakingsvordering. Volgens het bestuur van Psilon geeft het Hof daarin aan dat nergens een kennelijke aantasting van het leefmilieu wordt aangetoond, niet op het vlak van luchtkwaliteit/geurhinder/volksgezondheid aangetoond, niet op het vlak van mobiliteitshinder, niet op het vlak van ruimtelijke ontwikkeling.
Naar de toekomst wil Psilon reserves aanleggen voor investeringen in een tweede crematorium in het werkgebied (22 gemeenten).
En UITZICHT wil het mogelijke aantal crematies opdrijven tot 4.000 per jaar. Het Kortrijkse stadsbestuur (zeker de burgemeester) houdt zich hierbij nog op de vlakte en wil de uitslag van een milieu-effectenrapport (MER) afwachten.

Nog altijd geen investeringscollege !

Algauw na de verkiezingen gaf de tipartite met veel poeha te kennen dat het College van Burgemeester en Schepenen een waar investeringscollege zou worden. Man dacht van over geheel de bestuursperiode zowat 160 miljoen euro te besteden. Onze plaatselijke pers deed daar met veel bombarie kond van.

Zopas is de begrotingsrekening 2015 bekend geraakt, zodat we nu kunnen nagaan wat men vorig jaar daadwerkelijk aan investeringen heeft aangerekend.
Het resultaat is alweer zeer pover als men de gedane uitgaven afzet tegenover het bedrag dat was ingeschreven in het budget.

Er was in 2015 voor 48,66 miljoen begroot als investeringsuitgaven.
In werkelijkheid is er slechts 17,56 miljoen uitgegeven. Dat is dus een realisatiegraad van 36 procent! Bepaalde voorziene grotere projecten liepen alweer vertraging op: de fuifzaal, het park en het plein op de campus Kortrijk Weide, de vernieuwing van het Muziekcentrum, de aanleg van fietspaden en riolering N43 tussen Aalbeke en de R8.

Was het vorige jaren beter gesteld?
In 2014 had men voor 39,93 miljoen investeringen bedacht.
Abstractie gemaakt van de kapitaalsverhoging bij Gaselwest is toen in werkelijkheid 21,77 miljoen uitgegeven. Realistiegraad? 54 procent! Bepaalde grotere geraamde uitgaven werden niet of nauwelijks besteed: de jeugdherberg, parken en groen, het project Overleie, Kortrijk klimaatstad, fietspaden.

In het eerste jaar van de coalitie voorzag men als totaal van wat men toen “buitengewone uitgaven” noemde een bedrag van 28,51 miljoen.
Daarvan is in 2013 slechts 11,83 miljoen aangerekend. Realisatiegraad van het gloednieuwe investeringscollege ? 41 procent! (Het College pakte pas in mei uit met een begroting, en zolang er geen begroting is goedgekeurd mag er gen cent geïnvesteerd.)

Maandag 9 mei komt de jaarrekening 2015 voor op de agenda van de gemeenteraad.
Zal de “embedded press” een keer gewag maken van de lage realisatiegraad inzake investeringen?
Nog drie jaar te gaan om te komen tot de voorziene 160 miljoen. Tot op heden is er van die som zowat een derde uitgegeven…