Category Archives: burgemeester

Minister Vincent Van Quickenborne is terug thuis

Uit alles blijkt dat de minister met zijn gezin terug thuis is in zijn knusse woning langs de Leie, op de grens Kortrijk-Kuurne. Waarschijnlijk zelfs al een paar dagen want de was hangt al een tijdje te drogen in zijn tuin. En men kan er niet naast kijken: de minister is alweer superactief in de sociale media.
Maar waarom zeggen we dat nu? Zeker niet omwille van dat statement over huismoeders.

Ja, wel omdat we uit een lang interview in de weekend-uitgave van de gazet’ Het Laatste Nieuws’ konden men vernemen dat hij met vrouw in kindjes een tijdlang een appartement van zijn schoonouders kon betrekken in Cadzand. Op diverse foto’s in de krant zag men vader Vincent als een echte family-man spelen met zijn kindjes.
De minister van Justitie en tevens titelvoerend burgemeester van Kortrijk was ontegensprekelijk met verlof. Kon eindelijk eens genieten van enige zorgeloze dagen, zonder gestoord te worden door al die rimram op de sociale media, in telefoongesprekken, of SMS’en, WhatsApp’s, op Tinternet, enzovoort. Hij verdiende na een onvoorstelbaar rotjaar die heilige rust, elkeen zal dit beamen.
En nu ter zake.

Zo begrijpen we volkomen dat hij onze pertinente vraag in deze alternatieve elektronische stadskrant (van 7 augustus) “of hij al of niet heeft gelogen” – in de gazet HLN van 1 augustus van dit jaar – niet eens heeft gezien en dientengevolge ook niet kon beantwoorden.

Voor onze nieuwe lezers misschien even een heel korte toelichting. De minister van Justitie beweert NU NOG – dus 14 dagen geleden – dat hij op 11 juli 2012 geen schriftelijk voorakkoord heeft afgesloten met vertegenwoordigers van de N-VA, de Sp.A en zijn eigen partij om met die coalitie de gemeenteraadsverkiezingen te winnen en aldus in 2013 burgemeester te worden van centrumstad Kortrijk.
Kortrijkwatcher vindt dat dit niet waar is – dat er wél een schriftelijk voorakkoord was – , en dat de minister dus liegt.
Maar die heel recente leugenachtige verklaring van hem gebeurde buiten het parlement, derhalve begrijpen we voor een deel dat hij het niet echt opportuun vindt om te reageren op onze gewettigde betichting.
Voor een ander (humanitair getint) deel begrijpen we het evenwel niet. Eenvoudig gesteld, willen we het niet begrijpen. De leugen is méér dan deplorabel. Dat een mens (al weze het een politieker!) zomaar 11 jaren lang kan vasthouden aan een leugen, dat vinden we een belangrijk psychologisch aandachtspunt voor de persoon in kwestie en zijn entourage. Al weze het een politieker.

P.S.
Zo hier en daar vinden betrokkenen het gemakkelijk, comfortabel om te zwijgen, want oordelen dat het document kan beschouwd als “een oude koe”. Dat is het helemaal niet. Art.19 slaat op de voortzetting van de alliantie voor de huidige bestuursperiode 2019-2024. Ja, de tripartite is er nog.

Dat is nu toch nog even de hamvraag: liegt Vincent Van Quickenborne of niet? (1)

Hier hoorde u daar al over. Onze plaatselijke reporter Peter Lanssens (met de gevreesde pen) van “Het Laatste Nieuws” (dd. 01.08.23) kon ter gelegenheid van de 50-jarige verjaardag van ‘Q’ een gemoedelijk babbeltje slaan met de minister en titelvoerend burgemeester van Kortrijk. Onze Vincent. Herinner u de ongemeen grappige quote: Quickie vertelde dat hij alreeds als misdienaar besefte dat stad Kortrijk “ooit aan zijn voeten zou liggen“. Was me dat lachen geblazen zeg, bij die spontane, leuke bekentenis! Daar, ten huize van ‘Q’, met een portie sushi en een glaasje rode wijn erbij, voor de gezelligheid. (Peter en Vincent zijn goeie vriendjes. Schattig om ze samen te zien, bijv. in de buurt van een toog.)

We moeten waarlijk even terugkomen op het verslag van dat onderonsje.
Uiteraard kwamen de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 ter sprake, aangezien Van Quickenborne bij die gelegenheid in Kortrijk – weliswaar met de hulp van nog twee andere partijen – een moeizaam soort meerderheid kon behalen en de begeerde burgemeestersjerp omgorden. Die gebeurtenis verwekte nogal wat commotie want werd echt door menigeen ervaren als een pure machtsgreep. Totaal niet als een verkiezingsoverwinning. Er was namelijk in het kader van de kiesstrijd binnen de publieke opinie en binnen de partijen toen een soort algemene overtuiging gegroeid waarbij men het maar billijk vond dat de kandidaat met de meeste stemmen burgemeester kon worden. En stel u voor, het was net Quickie die deze tweestrijd had bedacht. Stefaan De Clerck won dus het duel met 7.323 stemmen tegenover de uitdager ‘Q’ met 7.132 stemmen achter zijn naam. Kwam daarbij dat de CD&V 32,9% van de stemmen behaalde tegenover 21,3% voor Open VLD. Om een nipte meerderheid van zetels te behalen (22 op 41) moest de VLD de nogal onverwacht goed scorende N-VA (16,3%) en de SP.A (met slechts 14,%) erbij sleuren…
Erbij sleuren?
Was er dan in 2012 geen voorakkoord tussen de drie partijen gesloten?
Volgens Van Quickenborne, in gesprek met de reporter (met de scherpe pen) in HLN van 1 augustus dit jaar: NEEN. Nee hoor, er was hoogstens een mondelinge deal, nog wel op vraag van Philippe De Coene “die niet gelukkig was met zijn rol in de oppositie”. En toen Rudolphe Scherpereel (au fond een CD&V’er) lijsttrekker werd van de partij van de groeiende, succesvolle Bart De Wever werd ook met hem een gesprek aangeknoopt. (Het kan ook en vooral met Filip Daem uit Wevelgem zijn geweest, advocaat en voorzitter van het N-VA-arrondissementeel bestuur; maar dat is giswerk. Ander gerucht is dat de tekst tot stand kwam binnen een VLD-juridische dienst.)

Nu hebben wij hier op ons bureau de kopie van een document liggen, getiteld: “Akkoord tussen N-VA, Open VLD en sp.a voor het besturen van de stad Kortrijk in de legislatuur 2013-2018”.
En zo komen we tot de cruciale vraag die hierboven in de titel van dit stuk aan de orde kwam: liegt Quickie of liegt hij niet?
Dat getypte document beslaat drie pagina’s en omvat twintig artikels. Het is op woensdag 11 juli 2012 “voor akkoord” getekend door Marniek De Bruyne en Rudolf Scherpereel (namens de N-VA), Vincent Van Quickenborne en Wout Maddens (namens Open VLD), en ten slotte Philippe De Coene en Axel Weydts (namens sp.a).
Het akkoord is duidelijk opgesteld door een dr. of lic. in de rechten, in een onberispelijk juridisch jargon.
Het is wel zo dat de kopie in ons bezit in dusdanig slechte staat is, en dat alleen de handtekeningen van De Bruyne, Scherpereel, Axel Weydts en De Coene vaag (maar toch duidelijk) zichtbaar zijn.
Aan twee ondertekenaars hebben we (meermaals) gevraagd of de tekst die we in bezit hebben wel authentiek is. ‘Ja’ of ‘neen’ was de eenvoudige vraag. Na dagenlang wachten en aandringen hebben we nog altijd geen antwoord gekregen.
We stellen de vraag nu via deze weg opnieuw, op goed geluk.
En om van onze kant even duidelijk aan te geven wat voor tekst we in handen kregen, citeren we bij wijze van exempel één artikel. Het voorlaatste, het art.19, en vilein als we zijn niet zonder reden net dit artikel.
Want wat lezen we daar nu?
“Jaarlijks worden de coalitie en de samenwerking geëvalueerd. Naar aanleiding van deze evaluatie kunnen ook de nodige afspraken gemaakt worden met betrekking tot de verlenging van de samenwerking in de volgende legislatuur (2019-2024).”

P.S.
Indien we opnieuw geen enkel antwoord krijgen op onze simpele “ja-neen” vraag, publiceren we in een volgende editie van deze alternatieve stadskrant nog enige relevante uittreksels uit dat voorakkoord.
Dan gaan we er dus vanuit dat de tekst in ons bezit authentiek en betrouwbaar is en dat minister en titelvoerend burgemeester Vincent Van Quickenborne flagrant liegt als hij beweert dat “we (in 2012) geen voorakkoord tekenden”. Dat het enkel ging om een mondelinge “deal”.
Let wel: die “WE” die Quickie in de krant gebruikt is hier in de context absoluut geen ‘pluralis majestatis’, geen eerste persoon meervoud voor Van Quickenborne zelf en alleen voor hemzelf. Die WE slaat wel degelijk op drie personen: Quickie zelf, Rudolphe en Philippe.Quote van de dag: “Quicky grapt”…

Voor zover er nog lezers zouden zijn die niet over alles op de hoogte zijn: “Quicky” (of gewoonweg “Q“) is de troetelnaam die huidig minister en Kortrijks titelvoerend burgemeester Vincent Van Quickenborne ooit eens voor zichzelf heeft bedacht, toen hij nog in zijn wilde jaren verkeerde. (Heeft daar een tijdje spijt van gehad, maar nu weer niet meer.)
Maar een vos verliest zijn streken niet.
Nu hij 50 is geworden heeft hij vorige zondag in een bekend café alhier Kortrijkse en andere burgers van dezelfde leeftijd met een gratis pint bedacht. Een electorale, beproefde tactiek die in de dorpspolitiek zeker al dateert van begin vorige eeuw, traditioneel toegepast door de plaatselijke brouwer die burgemeester wou worden.
Onze trouwe lezers kijken er niet van op dat de 0,00%-journalist Peter Lanssens (lps) van “Het Laatste Nieuws” daar uitvoerig aandacht heeft aan besteed, zelfs nog voor het evenement plaatsgreep.
Die verjaardag heeft de 0,00%-journalist in een uitermate vriendschappelijk getinte samenspraak (Lanssens is een poesjenel van Q, geen journalist) met Quicky er mede toe gebracht om een uitgebreide terugblik op “50 jaar Q” te publiceren in zijn gazet van vandaag, dinsdag 1 augustus. Een volledige pagina (p.21) met twee foto’s in het regionale katern “Kortrijk-Ieper”. Beide prenten belichten quasi-toevallig voor de onderscheiden doelgroepkiezer een bepaald aspect van de minister-politieker: een café- en een familiefoto.
In dat stuk staat nog een flagrante leugen, maar dat is iets voor later. En Vincent zou geen Quicky zijn als hij niet weer eens uitpakt met een onnavolgbare, politieke doelstelling: “Kortrijk moet een stad van 300.000 inwoners worden”. Dat is meteen de goed bedachte, wervende kop van het stuk.

Maar we willen het nu eigenlijk houden bij een zéér typische Q-quote, een andere gewaagde hyperbool die men normaliter als onthutsend kan beschouwen. Quickie geeft blijkbaar al van in zijn jeugd door dat hij geen last heeft of zal hebben van een imposter-syndroom.
We citeren.
“Toen ik misdienaar was, besefte ik al dat de katholieke stad Kortrijk ooit aan mijn voeten zou liggen,grapt Quickie.
Lanssens schrijft dus niet – wat hij normaal wel doet bij dit soort uitspraken – : “knipoogt” Quicky.
P.S.
Een bekende spreuk luidt: “vertel mij een grap, en ik zal zeggen wie je bent.”Herinneringen aan Lieven Lybeer, alias Borat (2)

Een stemmenkanon was hij ongetwijfeld. Zowel op gemeentelijk als op provinciaal vlak behaalde hij na lijsttrekkers als Stefaan De Clerck of Jean de Béthune telkens wel de meeste naamstemmen. Dat was te danken aan de populariteit die zijn vele mandaten (huisvestingsmaatschappijen!) hem opleverden.
Zijn politieke erfenis is te herleiden tot het oprichten of “besturen” van vzw-tjes als ‘Makkie’, ‘Mentor’, ‘Mobiel’, de ‘Buurt- en Nabijheidsdiensten’ met als grote electoraal doel het verwerven van naambekendheid. (Hoeveel Kortrijkzanen wisten eigenlijk nog wel dat hij ook nog provincieraadslid was?)

Zijn doortocht als waarnemend burgemeester laat geen sporen na, tenzij dan de waarlijk opvallende, – nee, de opzienbarende vaststelling dat hij in het bezit was (is) van het politieke bewustzijn gelijkaardig aan dat van een cactus. (Zo typeerden we hem altijd in deze krant, eenvoudig gesteld.)
We herinneren ons een door hem geleide “hoorzitting” waar hij al op voorhand de toehoorders verwittigde dat hij op geen enkele vraag zou antwoorden want “een hoorzitting dient – zoals het woord het zelf zegt – om te horen, om te luisteren, niet om te antwoorden.”
En savoureer nu maar eens volgende uitlating van hem, gedaan in “Het Laatste Nieuws” (13 mei 2009):
“Mocht ik het meemaken dat een gewoon (sic) gemeenteraadslid belangrijke informatie in de pers bracht, zonder dat ik daarvan op de hoogte was, dan zou ik die toch even bij mij roepen.
Zo’n uitspraak mag als politiek statement vreemd klinken voor een burgemeester, maar dat is het al wat minder als men de persoonlijkheidsstructuur van Lybeer wat beter kent, mede zijn verleden als vechtersbaas.
Misschien denkt u nu wel, beste lezer, dat we hier een beetje versimpeld beeld scheppen van de persoon Lybeer, of dat we hem in onze alternatieve stadskrant in het verleden al te laatdunkend hebben behandeld. We halen er daarom uit arren moede een gezagsargument bij, met name het alom gerespecteerde weekblad “Knack”.
In de editie van 20 maart 2007 is een uniek artikel verschenen over onze stad, eenvoudig getiteld als “Knack covert Kortrijk“. Welnu op pag. 31 stond dit te lezen over Lieven Lybeer, – en schrik nu even niet:
” Iedereen bij het ACW erkent dat hij veel te licht weegt.”
Bij het ACW nog wel, niet bij “De Middenstand”. Voor wie de geschiedenis van politiek Kortrijk een beetje kent is dit méér dan significant, het is een doodsteek. Al in 2007. En toch is hij tot op heden politiek blijven leven.
Borat is wel degelijk verbazingwekkend getalenteerd !


Herinneringen aan Lieven Lybeer, bijgenaamd Borat (1)

Gewezen raadslid, schepen en waarnemend burgemeester (ook voormalig provincieraadslid) Lybeer is dus in aanraking gekomen met het gerecht, een strafrechtbank in Brugge nog wel. Het is niet aan ons om een oordeel te vellen over de aangebrachte aantijgingen. Op heden past het enkel om onze verbazing uit te spreken over het feit dat de zaak over vermeend gesjoemel met onkostenvergoedingen van zijnentwege pas nu in de publiciteit komt.
Als senior-writer van deze alternatieve stadskrant vonden we het wel vanzelfsprekend om een keer na te gaan wat er hier op “kortrijkwatcher” zoal over hem in het verleden is verteld, vooral dan ten tijde dat Lieven waarnemend burgemeester was van onze stad (2008-2011) en in de wandelgangen van het stadhuis “Borat” als koosnaam kreeg. (Hij geleek toen nogal frappant op de komiek.)

Van één zinsnede uit een stuk alhier, getiteld “Lybeer kandidaat burgemeester in 2012” (editie van 27.02.2011), stonden we helemaal versteld. We schreven toen letterlijk dat Lieven Lybeer “qua deontologie in zijn ambt niet heel sterk is“. Met daarbij onmiddellijk gevolgd door de onvoorstelbare, gedurfde uitspraak: “Komt nog wel een keer uit. Let maar op.” (Dat laatste zinnetje was toen ook al cursief gedrukt.)

Wat zijn de meest gedenkwaardige wapenfeiten uit het politieke leven van Lieven Lybeer?
We memoreren er enkele die zouden passen in een politieke biografie.
– Hij was een onvoorstelbare verzamelaar van mandaten, subsidiair en vooral dan een fervente liefhebber van de bijgaande bezoldigingen. Hoogtepunten waren de jaren 2007-2010: van 32, over 33, tot 34 mandaten waarvan zo’n 13 of 14 betalend.
– Vandaar dat hij lokaal beroemd werd vanwege zijn algehele aanwezigheidspolitiek. Borat was overal.
In zijn laatste jaar als waarnemend burgemeester (2011) is hij een keer wekenlang buiten strijd geweest, geheel vermist. Niemand wist waar hij was, of wat er aan de hand was. Men bleef discreet. Het gerucht deed de ronde dat een en ander te wijten was aan oververmoeidheid, het gevolg van een overvolle agenda. Hij beloofde toen van zijn mandaten wat af te bouwen, maar dat is er niet van gekomen.
– De meest gedenkwaardige beleidsdaad die hij als burgemeester heeft gesteld was wel deze: hij liet in de winter van 2009-2010 een soepkar rondrijden in de “kansarme” wijk Lange Munte. (Het experiment werd later stopgezet.)
– In 2018 raakt hij gebrouilleerd met zijn partij. Hij vond dat men hem “onrespectvol” behandelde door hem een onverkiesbare plaats te bezorgen op de (provincie?)lijst voor de komende verkiezingen. Liet al van in maart van dat jaar uitschijnen dat hij de politiek vaarwel zou zeggen en van plan was om met zijn zoon (Niels) propaganda zou voeren voor de lijst van het Team Vincent Van Quickenborne. Niettemin bleef hij tot het eind van datzelfde jaar onverdroten en onbeschaamd zetelen in de gemeenteraad als lid van de CD&V-fractie. Het zegt iets over zijn karakter. (Dat de partij hem niet heeft buitengezet heb ik nooit begrepen.)
– Op 14 september 2011 kopte “Het Laatste Nieuws” dat de burgemeester had “gelogen“. En “Het Nieuwsblad” vond dat zijn verklaringen “moeilijk waren te vatten”. (De gazetten waren toen wat gedurfder en meer waarheidsgetrouw dan heden te dage.) Ja, Borat heeft bij ons weten tweemaal gelogen in de gemeenteraad. Het zou ons nu te ver voeren om heel de verhalen hieromtrent op te dissen. Maar weer eens volstaat het om zijn persoonlijkheid te leren kennen als we zeggen dat hij een eerste maal vond dat hij een “leugentje om bestwil” had verkondigd, en een tweede maal beweerde dat hij was “voorgelogen” door zijn eigen diensten.

(Wordt vervolgd.)
REGIOVORMING (4): de stemming over de afbakening van de regio’s

Op 26 november 2020 ontvingen de West-Vlaamse Burgemeesters (en die van andere provincies ook, kan men zo vermoeden) een e-mail waarbij zij werden gevraagd om de lokale gesprekken over de regiovorming te faciliteren en er een advies over te formuleren. Een antwoord werd nog verwacht eind van dat jaar.

Zij kregen daarbij een zgn. kadernota van 9 oktober van dat jaar, goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Inhoudelijk had die niet zoveel om het lijf. Eigenlijk werd er nauwelijks gerept over wat er later aan bestuurlijke beslissingen zoal zou terecht komen in het decreet dienaangaande. (Een grove omissie was dat toch, zelfs een vorm van misleiding.) Men had het gewoon over het waarom en de noodzaak van een regiovorming: minder “verrommeling” van samenwerkingsverbanden, meer transparatie, minder mandaten, meer democratie. De punten die later in parlementaire besprekingen van het decreet voor heibel zouden zorgen komen niet aan bod.

In die kadernota van 2020 was er nog een kaart met 13 referentieregio’s opgenomen. (Het is pas op 4 februari 2022 dat er werd geopteerd voor één referentieregio in Limburg en bracht men het totale aantal in Vlaanderen toch op vijftien.)
Voor West-Vlaanderen voorzag de kadernota toen althans nog drie regio’s: Zuid-West-Vlaanderen; de Westhoek en de regio Brugge-Oostende-Midwest.
De gouverneurs kregen ook al op voorhand een invulformulier met drie voorgekauwde vragen te beantwoorden door de burgemeesters, en die handelden allemaal puur en enkel over de afbakening van de regio’s.
Kijk maar:
1. Kan uw bestuur zich vinden in de voor uw gemeente voorgestelde referentieregio’s?
2. Indien ja, wat zijn de aandachtspunten? Indien neen, welke wijzigingen of welk alternatief voor de voorgestelde referentieregio’s verkiest uw lokaal bestuur?
3. Uw aanvullende bemerkingen of suggesties.

Zoals hier al verteld is in ons Leiedal-gewest de adviesaanvraag besproken en voorbereid op een (fysieke) Conferentie van Burgemeesters op 13 november 2020.
Tot onze verbazing (nou, eigenlijk niet…) nam Vincent Van Quickenborne daar nog aan deel terwijl hij al op 1 oktober van dat jaar de eed als minister had afgelegd in handen van de Koning. Dientengevolge was hij op 12 oktober bijv. verhinderd op de gemeenteraad en is Ruth Vandenberghe nog diezelfde maandagochtend in allerijl als waarnemend burgemeester de eed gaan afleggen bij de gouverneur.
(Vond Quickie dat zijn Ruthie nog niet helemaal klaar was om het hoge woord te voeren op die Conferentie?)
Het verslag van die Conferentie is hier al ter sprake gekomen. Wat de afbakening van de regio’s betreft was het wel heel duidelijk en voorspelbaar dat men zou kiezen voor dezelfde 13 gemeenten van de intercommunale Leiedal. De referentieregio die trouwens was voorgesteld in de eerste kadernota van de Regering.

De definitieve beoordeling over de drie getelde vragen gebeurde in een “digitaal Overleg met de Conferentie van Burgemeester arr. Kortrijk en de gemeente Wervik” op 11 december 2020.
Hier mocht Ruthie wel aan deelnemen, hoogst waarschijnlijk met een oekaze van Quickie.
Het verslag concludeerde dat de meerderheid pleitte voor de provincieschaal als volwaardig model maar dat is wel enigszins anders uitgevallen bij de stemming. Enkel Anzegem, Deerlijk, Harelbeke en Wevelgem kozen resoluut voor de provincie als DE regio voor de organisatie van samenwerkingsverbanden. Weliswaar soms met de toevoeging: met subregio’s (het zgn. matroesjka-model).
En onze Ruthie was opnieuw een beetje verkeerd toen zij in een afzonderlijk e-mail aan ‘vlaanderen.be’ (“met vriendelijke groet en hou er de moed maar in”) liet weten dat er minstens vier gemeenten van onze dertien voor een opsplitsing waren van de regio Brugge-Oostende-Midwest, en dus een opdeling van de provincie in vijf regio’s verkozen. In werkelijkheid bepleitten slechts drie gemeenten voor het bestaan van vijf regio’s : Kortrijk, Zwevegem en Wervik. (Andere dan zij vermeldde.)
En we moeten helaas even nog een punt maken…
Onze waarnemend burgemeester stemde namelijk “ja” op de eerste vraag. Dat is dus een misser geweest. Een contradictie. Want zie maar eens. Hiermee ging zij akkoord met de voorgestelde regio’s zoals op de kaart aangegeven: namelijk drie in West-Vlaanderen. En dit terwijl zij zich tegelijk tot grote voorvechter voor vijf regio’s bekeerde, subsidiair de splitsing van de regio Brugge-Oostende-Midwest.

Ja, laten we het wat meer overzichtelijk houden. Hoe waren de stemuitslagen bij onze dertien burgemeesters?
– Van drie gemeenten kwam géén antwoord, en we weten waarlijk niet waarom: Kuurne, Lendelede, Spier-Helkijn.
– “Provincialisten” waren: Anzegem, Deerlijk, Harelbeke, Wevelgem.
– Voorstanders van vijf regio’s in de provincie: Kortrijk, Wervik, Zwevegem.
– Schaarden zich expliciet achter de voorgestelde drie regio’s: Avelgem, Menen, Waregem.

Waregem deed wel een beetje raar.
Van die gemeente liepen twee antwoorden binnen. Eén van de burgemeester natuurlijk. Die zegt zonder commentaar “ja” voor de drie regio’s, terwijl die gemeente toch wel in een rare positie verkeerd: zij ligt daar in een rare hoek, grenst aan meerdere andere regio’s…Maar zijn schepen Joost Kerkhove antwoordde zomaar met een “nee” op de eerste vraag. Hij vindt de aangeduide regio’s te groot en wil dat er “andere manieren bemoedigen om de krachten te bundelen”.

Misschien even een overzicht van de adviezen in de gehele provincie?
– 25 gemeenten gaven geen antwoord ! Enkele opvallende gevallen zijn kustgemeenten: De Haan, De Panne, Knokke-Heist, Nieuwpoort. Andere waar we toch even van opkijken: Heuvelland, Ingelmunster, Izegem, Meulebeke, Roeselare, Tielt.
– 12 (en slechts 12) gemeenten gaven een positief antwoord op de eerste enquêtevraag. Opvallend? Ieper, Torhout; (En Kortrijk!?)
– 26 gemeenten gaven een negatief antwoord op die eerste vraag. Vallen op: Brugge, Oostende (Tommelein was de voortrekker voor de vijf regio’s), Poperinge, Waregem (de schepen!)

Wat is nu de het advies geweest van onze gouverneur? Want dat was in feite de grondvraag van de Vlaamse regering.
We citeren letterlijk.
“Door mandatering aan voorzitters van Burgemeesteroverleg en als conclusie van het overleg met Burgemeesteroverleg Zuid-West-Vlaanderen en Westhoek spreken 39 gemeenten zich expliciet uit voor de West-Vlaamse provinciale schaal als referentieregio met daaronder de subregio’s.
Er is tevens een grote meerderheid voor de indeling naar vijf subregio’s: Oostende, Brugge, Midwest, Westhoek en Zuid-West-Vlaanderen.”


Die 39 “provincialisten”? Dat is overdreven. Uit de verslagen blijkt dat er zich een 15-tal expliciet over uitspreken.

P.S.
Op Tinternet kunt u een heel uitgebreid document vinden, getiteld “Advies Carl Decaluwé over de aanzet tot afbakening van de referntieregio’s”.
Dateert van 8 januari 2021. De eerste drie hoofdtukken zijn een warm – weliswaar ietwat verkapt – pleidooi voor één provinciale regio (zoals Limburg) met provinciale gebiedswerking.


Regiovorming (3): de besluitvorming bij de burgemeesters van ZWVL

Dus nog voor het digitaal overleg van de burgemeesters met de gouverneur (dat was op 11 december) is er op 13 november 2020 een fysieke “Conferentie van Burgemeesters Regio Kortrijk” geweest, nog wel puur gewijd aan het dossier Regiovorming.
Van de klassieke dertien in aantal was enkel de burgemeester van Spiere-Helkijn afwezig.
Ruthie was toen blijkbaar nog geen vervangend burgemeester? want Kortrijk was toen op die vergadering nog vertegenwoordigd door Quickie! Raar hoor. Vincent werd toch minister op 1 oktober 2020? Waren daar ook nog bij: F. Vanhaverbeke, de directeur van de intercommunale Leiedal en de secretaris F. Meuris.
(Leiedal is voluit de naam van de Intercommunale Maatschappij voor Ruimtelijke Ordening, Economische Expansie en Reconversie van het Gewest Kortrijk. Opgericht in 1960. Doet werkelijk alles, op alle mogelijke domeinen.)

Het verslag van die traditionele maar wel informele reünie van burgemeesters (dat anders nooit wordt gepubliceerd, maar voor deze materie uitzonderlijk wel te vinden is op Tinternet) omvat 15 punten. Daarvan zijn er in het kader van ons relaas wel enkele behartenswaardig. Zie verder.
De conclusie was verrassend pover: dat men de gouverneur nog zal contacteren om afspraken te maken voor een overleg. (Dat kunnen we wel geloven zeg ! De Vlaamse Regering wenste namelijk uiterlijk tegen eind van dat jaar 2020 een advies van die gouverneur over die regiovorming.)

In die conclusie staat nog een alinea die we u als lezer waarlijk niet willen onthouden, want volkomen onbegrijpelijk.
We citeren. Aan u, beste lezer, om die zinsnede te ontraadselen:
“De Conferentie neemt akte van de oefening die Vlinter samen met de VVSG houdt waarbij de streekintercommunales via een self-assessment ontwikkelingmatrix streekontwikkeling opmaakt. Deze zal op 11/12/2020 worden toegelicht op de bespreking van de informele punten van de raad van bestuur van Leiedal in afwezigheid van de burgemeesters.”
Punt.

Wat onthouden we nu uit dit verslag? (Cursief: onze commentaar.)

Punt 1.
De afbakening van de regio Zuid-West-Vlaanderen in de conceptnota van de Vlaamse regering komt overeen met de DNA en de historische samenwerking in de regio.
Men gaat dus akkoord met een regio van de traditionele 13 Leiedal-gemeenten.
Voor de goede orde sommen we ze nog eens op, met de burgemeesters: Anzegem (G.Devogelaere), Avelgem (L.Deseyn), Deerlijk (C.Croes), Harelbeke (A.Top), Kortrijk (V.Vanquickenborne), Kuurne (F.Benoit), Lendelede (C.Dewaele), Menen (E.Lust), Spiere-Helkijn (D.Walraet), Waregem (K.Vanryckeghem), Wevelgem (J.Seynhaeve), Wervik (Y.Casier), Zwevegem (M.Doutreluinge).

Punt 3.
Het is vooralsnog ook onduidelijk of er per Regio/Conferentie een gemeenschappelijk standpunt dient te komen. Het is tevens onduidelijk of een standpunt ook door de Colleges van Burgemeester en Schepenen gedragen moet zijn.
Bij ons weten heeft enkel de burgemeester van Zwevegem later te kennen gegeven dat zijn antwoord over de afbakening van de regio’s zal afhangen van een beraad binnen zijn schepencollege.

Punt 5.
(…) De algemene ervaring in ZWVL is dat het provincieniveau goed werkt en er goed wordt samengewerkt.
Hier zijn de “provincialisten” aan het woord. Een sterke lobby !

Punt 7.
De keuze om de regio te laten samenvallen met het werkingsgebied van Leiedal is logisch en verdedigbaar. Opmerkeljk omwille van verschillende redenen:
– Het grote werkingsgebied van de regio Brugge-Oostende-Midwest kan problematisch zijn. Het lijkt de Conferentie zinvol om Midwest en Brugge-Oostende als aparte regio’s te laten functioneren.
Later zal blijken dat enkel de burgemeesters van Kortrijk, Zwevegem en Wervik opteren voor 5 regio’s in de provincie in plaats van drie door de Vlaamse regering voorgesteld.
– Niet alle samenwerkingsverbanden van vandaag volgen de indeling van ZWVL.
W13 (een welzijnsorganisatie van OCMW’s en het CAW Zuid-West-Vlaanderen, door schepen Philippe De Coene opgericht in 2015) bijvoorbeeld heeft ook Wielsbeke mee. Lendelede behoort tot de Eerstelijnszone samen met Izegem. Waregem werkt provincie-overschrijdend samen met Zulte. Wervik behoort tot ZWVL voor de Conferentie/Leiedal maar voor de brandweerzone tot de Westhoek. Idem wordt voor bepaalde domeinen en vraagstukken samengewerkt met gemeenten buiten de regio. (…) Deze hybride situatie is een dagelijkse realiteit. Men mag dit daarom niet te star bekijken.
In feite wordt in de nota van de Vlaamse regering (dd. 9 oktober 2020) die voorligt ter bespreking net hetzelfde gezegd, maar natuurlijk in andere bewoordingen. Het decreet zelf stelt dat gemeenten afwijkingen kunnen vragen om toch samenwerkingsverbanden te organiseren los van hun referentieregio. (art.6,§2).
Op te merken valt dat de Conferentie niet rept over Psylon, de Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer. Telt 21 gemeenten, en heus niet enkel uit het arrondissement Kortrijk. En Gaselwest dan, de Intercommunale voor Gas en Elektriciteit, met een werkingsgebied van – als we goed tellen – 59 gemeenten, tot in Wallonië toe. En IMOG, de intercommunale voor Openbare Gezondheid met gemeenten als Kruishoutem en Wielsbeke?
Ja, ‘t is waar. Bepaalde intercommunales vallen niet onder het toepassingsgebied van regiovorming (art.4). Maar men kon daar toch een woordje over zeggen? Wat men daarvan vindt? En afval- en streekontwikkelingsverenigingen krijgen toch een overgangsregeling?

Punt 8.
(…) Afstemming met schepencollege en gemeenteraad is belangrijk.
Zie punt 3. Het gaat om de afbakening van de regio’s. In Kortrijk helemaal niet gebeurd in “afstemming met de gemeenteraad”. En met het College? Dat weten we niet…

Punt 10.
De Conferentie stelt zich de vraag naar het democratisch gehalte van een regio. De implicatie van de oefening is dat de burgemeester centraal staat. De (nooit beslechte) discussie over de democratische legitimiteit van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden wordt nu geprojecteerd op de regio’s.
Tja. Volgens het decreet moet de regiowerking een vast maandelijks punt worden op de agenda van het schepencollege en minstens tweemaal per jaar op de agenda van de gemeenteraad geplaatst. (Art.8.)

Punt 11.
(…) Vroeg of laat zal de vraag worden gesteld of Vlaanderen hiermee geen nieuw bestuursniveau invoert.
De voorliggende nota zegt zeer uitdrukkelijk dat het louter gaat om een “overlegmodel”, geen nieuwe bestuurslaag. De uiteindelijke beslissingen worden nog steeds binnen de basisbesturen genomen en uitgevoerd. Kortrijkwatcher persoonlijk meent dat zich eerder vroeg dan laat de vraag zal stellen wat voor nut de provincie nog heeft.

Punt 13.
De Conferentie vraagt zich af of de relatief beperkte schaal van ZWVL in vergelijking met de andere grotere referentieregio’s er niet zal voor zorgen dat de regio aan slagkracht zal verliezen ten opzichte van Vlaanderen.

Punt 14.
Verzwakt het vorige punt. Men verwijst naar “de levende krachten” en intense contacten alhier.
De relatief beperkte schaal is evenwel niet per definitie negatief.

In dat verband hebben we een keer opgezocht hoe relatief klein ZWVL dan wel is, met de vijf regio’s dan in onze provincie. (Aantal inwoners op 1 januari 2022.)
– regio ZWVL: 315.001 inwoners (13 gemeenten)
– regio Brugge: 283.405 (10
– regio Midwest: 250.691 (17)
– regio Westhoek: 201.765 (17)
– regio Middenkust: 158.149 (7)


P.S.
In een volgende editie van deze alternatieve stadskrant hebben we het over de antwoorden van de burgemeesters op de drie vragen die de gouverneur op 11 december 2020 heeft voorgelegd om tot een advies aan de regering te komen over de voorgestelde referentieregio’s.
Tot kijk !Regiovorming: de besluitvorming bij de burgemeesters van ZWVL (2)

Het “Ontwerp van decreet over regiovorming en tot wijziging van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur” (stuk 1446 (2022-2023) nr.1) is in het Vlaams Parlement aangenomen op 1 februari van dit jaar 2023. Over de jarenlange, moeizaam verlopen voorbereiding ervan hebben we het nu niet, noch over de inhoudelijke bepalingen van dat decreet.
We willen wel even uw nieuwsgierigheid bevredigen aangaande de houding van de burgemeesters uit onze alreeds informeel bestaande regio Zuid-West-Vlaanderen inzake de mogelijke, nieuwe grensafbakening van de regio’s in onze provincie. En natuurlijk: meer in het bijzonder over het standpunt van onze eigenste Kortrijkse burgemeester, Ruth Vandenberge. Je leest daar namelijk weer nergens iets over in onze lokale gazetten. Onze Ruthie deed nochtans op een bepaald moment een enigszins opmerkelijke, ongebruikelijke interventie. We durven zelfs heel seksistisch stellen: een typisch vrouwelijke reactie.

In opdracht van de Vlaamse regering heeft gouverneur Carl Decaluwé (Cd&V) via een e-mail alreeds op 26 november 2020 aan de burgemeesters van de provincie – en dus uiteraard ook die van het arrondissement Kortrijk en de gemeente Wervik (van het arrondissement Ieper) – drie simpele vragen gesteld. Die waren gebaseerd op een nota van de Vlaamse regering (van 9 oktober 2020) met een kaartje van 15 zgn. referentieregio’s in Vlaanderen. Voor onze provincie dan was het voorstel wel degelijk om drie regio’s in te voeren, te weten: Zuid-West-Vlaanderen, de Westhoek en de regio Brugge, Oostende, Midwest.

Over die drie vragen (die louter en alleen sloegen op de afbakening van de regio’s, helemaal niet op de inhoud van het decreet) en de antwoorden van de burgemeesters hebben we het later nog wel.
Maar toch kunnen we het niet laten om nu al te vertellen dat er van 26 gemeenten uit de provincie niet eens een reactie kwam! Wat onze regio betreft antwoordde Lendelede en Spiere-Helkijn niet. Wonderlijk genoeg zelfs de Kuurnse burgemeester Francis Benoit niet, van wie toch geweten is dat hij over ongeveer alles zijn zegje doet, al of niet gevraagd.

De burgemeesters mochten van onze gouverneur niet onbeslagen op het ijs komen !
Voor wat ons arrondissement Kortrijk (plus Wervik) aangaat was er daarom op 11 december 2020 een “digitaal” overleg.
Van de klassieke 13 gemeenten was enkel Dirk Walraet (Spiere-Helkijn) verontschuldigd.
Over het project Regiovorming kregen de burgemeesters een uiteenzetting van Tom Nulens, DE deskundige ambtenaar-projectleider van het hele decreet.
Volgens het verslag van dit digitaal overleg althans bleek dat er bij de burgemeesters de perceptie leefde dat zij voor een voldongen feit werden geplaatst. Er was ook wrevel over het adagium dat een kleine gemeente de facto een twijfelachtige bestuurskracht zou hebben. En nog volgens dat verslag was er bij de meerderheid een ongenoegen dat de provincie volledig buiten het project wordt gehouden. Diezelfde meerderheid was dan ook voorstander van het Limburgmodel, d.w.z. dat men de provincie West-Vlaanderen in zijn geheel als referentieregio naar voren wou schuiven.
En nu citeren we letterlijk:
“De voorzitter (dat is de gouverneur,n.v.kw) concludeert dat de meerderheid van de conferentie pleit voor de provincieschaal als volwaardig model en referentieregio, met daaronder volgens het Matroesjka-model de subregio’s zoals Zuid-West-Vlaanderen. Dit is het advies van de grote meerderheid, zonder unanimiteit.”
Het is op deze uitlating dat onze Kortrijkse burgemeester Ruth Vandenberghe per e-mail reageert, op 16 december 2020 om 11u25.
Haha, zegt zij: “Dit betekent dat een minderheid van de burgemeesters (waaronder Zwevegem, Avelgem, Menen en Kortrijk) wel kiest voor de 5 referentieregio’s zoals voorgesteld door het Agentschap Binnenlands Bestuur.” En haar missive eindigt nogal informeel met: “Vriendelijke groet. Houd de moed erin en zorg goed voor elkaar.”
Zie, zo’n tussenkomst, daar houden wij wel van.
Of het ABB evenwel koos voor vijf regio’s, dat kunnen we wel betwijfelen. Het kaartje waarover de burgemeesters moesten oordelen heeft het wel degelijk over drie regio’s in West-Vlaanderen, met – toegegeven – een regio genaamd Oostende, Brugge, Midwest.
En nog een bemerking.
Hebben die vier gemeenten die Ruthie (onder andere!) opsomt uiteindelijk wel gekozen voor vijf regio’s ?
Neen en nogmaals: neen! Er waren in ZWVL welgeteld drie burgemeesters die opteerden voor vijf regio’ in onze provincie: Kortrijk natuurlijk, en voorts enkel Zwevegem en…. Wervik. Avelgem en Menen kozen daarentegen wel degelijk voor de drie voorgestelde referentieregio’s.
Ruthie toch!
Het is zelfs zo dat er hier in de feiten géén meerderheid koos voor de provincie als referentieregio. Slecht vier van de dertien.

Er is in onze regio nog een soort voorbereidende vergadering geweest om te komen tot een oordeel over de Regiovorming. En nog wel VOOR dat overleg met de gouverneur.
Een Conferentie van Burgemeesters Regio Kortrijk, op 13 november 2020.
Daarover een volgende keer.
We vonden daar geheel onverwacht op Tintenet een verslag van, en dat is waarlijk niet normaal.
Onze gemeenteraadwatcher heeft namelijk in de voorbije drie decennia waarin hij de raadszittingen verslaat nog nooit een woord vernomen over de agenda van die Conferenties van Burgemeesters, laat staan een verslag daarover kunnen lezen. Er zijn in die vergaderingen nochtans bijwijlen belangrijke beslissingen genomen. Over de afvalintercommunale bijvoorbeeld, over het crematorium. Over de taken van Leiedal.
Maar dit gebeurde allemaal achter gesloten deuren, binnenskamers. Met het nieuwe decreet Regiovorming zal dit niet meer mogelijk zijn ! Het zgn. “burgemeestersoverleg” binnen de regio wordt in de toekomst namelijk automatisch geagendeerd op de gemeenteraad.

(Wordt vervolgd.)

Quote van de dag: “Daar kan ik niet op antwoorden”

Gisteren, maandag 12 december, was het weer eens gemeenteraadsdag.
Er is al een zitting geweest deze maand, en nog wel een heel belangrijke. Die ging namelijk over een (derde) aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025, concreet dus over de meer accurate uitgaven en ontvangsten voor dit en volgend jaar. In de kranten kon u daarover ongeveer niets lezen, want te moeilijk en te lastig voor onze gazettenschrijvers. (In het weekblad “De Krant van West-Vlaanderen” zelfs geen woord.)
Dat even tussendoor. Het moest onze gemeenteraadwatcher even van het hart. Sorry, sorry.

In een gemeenteraad (en tevens in de raadscommissies) kunnen raadsleden ook mondelinge vragen stellen die niet op voorhand zijn ingediend. Die gaan dan over een actueel gebeuren en zijn meestal geïnspireerd door een of ander probleem(pje) dat de raadsleden op de schoot kregen geworpen door een Kortrijks burger.
VB-raadslid en parlementariër Wouter Vermeersch had twee vragen bij.
Hij had ze nauwelijks beëindigd of hij kreeg al – zoals altijd – een berisping van voorzitster Helga Kints.
Zij wees er hem op dat zo’n mondelinge vraag volgens het huishoudelijk reglement maar één minuut kan duren. (Hij was wel enkele seconden over tijd hoor, maar dit soort terechtwijzingen krijgt bijvoorbeeld praatvaar schepen Philippe De Coene misschien één keer op honderd en raadslid Jean de Béthune helemaal niet. Want voor een gedeputeerde edelman heeft zij echt wel een vorm van onderdanig ontzag. Zo is zii wel. Dat hoort nu eenmaal bij haar persoonlijkheidsstructuur…)
Helga kan het optreden van oppositieraadslid Vermeersch absoluut niet smaken. Eigenlijk duldt zij het niet. Zo erg is het met haar objectiviteit gesteld. Dus had zij nog een reprimande bij de hand, onmiddellijk na de twee vraagstellingen. Zij wees er Vermeersch op dat mondelinge vragen géén onderwerp kunnen zijn van een debat.
Alsof dat hier het geval was.
Maar voorzitster Helga is leep genoeg om al op voorhand – nog voor er een antwoord zou komen – het schepencollege uit de wind te zetten.
Oei.
We dwalen weer af. Sorry.

Wat waren nu de vragen van raadslid Vermeersch? Tweemaal dezelfde eigenlijk.
Actievoerders van zowel Hoog-Kortrijk als van Marke hadden hem laten weten dat zij nog altijd worstelen met problemen en met vragen blijven zitten. (De pers staat er overigens vol van.) De eerste groep bijvoorbeeld met dat beruchte detentiehuis en windmolens, de andere ruziemakers met de fameuze ‘knip’ aan de brug tussen Bissegem en Marke.
Nu wou Vermeersch dus eenvoudig weten of het bestuur daar nog wel eens wou over communiceren. Op een of ander manier wou reageren. Hoe en waar?
En nu het antwoord van de meest passende, bevoegde bewindvoerder. Uit de aard van de zaak: de burgemeester. DE verpersoonlijking van het gevoerde politieke beleid, nu en in de toekomst.
RUTHIE dus, nog altijd waarnemend burgemeester
Haar antwoord? “Daar kan ik niet op antwoorden. We gaan dat uitzoeken.”

Sorry.

P.S.
Is Ruth Vandenberghe eigenlijk wel burgemeester?
Niet voor niets begint men haar te beschouwen als “miss Kortrijk”.
Kortrijk vraagt mindere huurprijs voor zijn detentiehuis

Men is titelvoerend burgemeester Quickie (minister van Justitie) wat ter wille geweest zeker?
Volgens de oorspronkelijke huurovereenkomst vroeg het OCMW aan de Regie der Gebouwen voor het pand Lichtendal 420.000 per jaar of 35.000 euro per maand. Nu wordt dat 400.000 of 333….per maand.

Betrokkenen (huurders én omwonenden) weten waarschijnlijk weer nergens van. Gebruikers van het vroegere woonzorgcentrum zoals Home Bethanie en VIVES wisten niet eens dat daar een detentiehuis zou komen. (En dat was al in het diepste geheim beklonken in april 2021.)
In al zijn voortvarendheid heeft Quickie de aanvangsdatum nu moeten verschuiven naar 1 juli. Duur vijf jaar, dus tot 31/03/2027. Daarna zou het gebouw moeten in handen komen van de KULAK want die heeft het kunnen kopen voor 2,9 miljoen. Zonder aanbesteding.
Wat dan met het detentiehuis?

Er zijn nog wat kosten voor stad verbonden aan die verhuur:
– aanpassingswerken;
– heeft stad aan VIVES een vergoeding moeten betalen aan VIVES voor verbreking van het huurcontract?
Aangezien de meisjes van Home Bethanie van 1 juni t.m.t eind dit jaar er nog mogen blijven logeren is er in die periode een korting van 50% voorzien : 16.666 euro per maand.
Van 1 januari 2023 tot 31 maart 2017: 33.333 euro per maand (geïndexeerd).