Category Archives: lexicon

Politiek basislexicon om het (Kortrijkse) politieke leven te begrijpen

Acoliet
Misdienaar, meeloper. Schepen Bral was geen acoliet van de burgemeester de Bethune. Burgemeester Van Quickenborne laat zich ermee omringen.
Ambitie
Gedrag vertonen dat erop gericht is om persoonlijk succes te boeken zonder dat het opvalt. Bijvoorbeeld glasbakken laten beschilderen.
Anticiperen
Voorkomen dat zaken uit de hand lopen. Als schepen persconferenties geven met het antwoord op vragen die op de agenda staan van de volgende gemeenteraad. Bellen met journalisten.
Behoeftenhiërarchie
In belangrijkheid voortschrijdende menselijke behoeften in het leven en bij het werk. (Dat is hetzelfde.)
Fundamenteel zijn bijvoorbeeld voedsel en veiligheid. Bij politici eerder (nest)warmte, liefde, aandacht. Bij Kortrijkse politici au fond hetzelfde: altijd goed zijn voor elkaar en mekaar.
Altijd tussen (midden) de mensen zijn. De mensen! (Alsof het om een ander diersoort gaat.)
Blame stormen
In en café of op geheime plek bij elkaar komen (voor of na een gemeenteraad) om via brain storming te zien wie de schuld gaat krijgen.
Cherry picking
Met ideeën van anderen weglopen. Bijvoorbeeld een rondreizende bus inleggen voor internet-opleidingen.
Collegialiteit
Afwezig blijven uit een Schepencollege om geen standpunt te moeten innemen.
In de gemeenteraadsfracties : naar het toilet lopen bij een stemming. (Plaspauze.).
Concullega
Een samentrekking van de termen “concurrent” en “collega”. Raadslid Marc Lemaitre en schepen Philippe De Coene waren heel bekende concullega’s.
Damage control
Schade vanwege ondoordacht beleid proberen te beperken. Vaak toegepast door de schepenen via telefoontjes naar de pers. Of door op WTV te komen.
Employability
Inzetbaarheid verhogen door te werken aan zijn professionele ontwikkeling. Stadspersoneel krijgt lessen om te leren brieven schrijven en klantvriendelijk te blijven.
Feed back
Gemopper achteraf in de “Raadskelder”, onder het stadhuis. Kan eigenlijk overal, maar altijd wel in een café..
Flow
Bij “flow” voel je je sterk, alert en verricht je moeiteloos je werk.
“Contrary to expectation, “flow” usually happens not during relaxing moments of leisure and entertainment, but rather when we are activily involved in a difficult enterprise, in a task that streches our mental and physical abilities.” (Prof. Csikszentmihalyi.) Na 22 uur is alle “flow” spontaan verdwenen in de gemeenteraad.
Gremium
Besloten groep(je) van mensen dat het echt voor het zeggen heeft. In Kortrijk drie tot vier (aangetrouwde) familieclans.
Hersenscheet
Een spontane uitlating die je eigenlijk onverhoeds ontsnapt en die je wellicht beter niet had gedaan. Nochtans waar.
Incentive

Een of ander lekkers om de prestaties op te krikken. Ander woord voor snoepreisje naar Cebu (Filipijnen).
Ingenu(e)
Schepen Leleu was indertijd sterk in het spelen van de vermoorde onschuld. Schepen De Coene kent er ook wat van.
Matrix organisatie
De stadsadministratie is zo ingericht. In een matrix heeft iedereen tenminste twee bazen, de projectleider en de chef. Problemen worden hiermee organisatorisch ingebakken.
Mismanagement
Bestaat niet in Kortrijk.
Neofietenijver
Komt voor bij nieuwe schepenen en raadsleden. Dooft vlug uit.
Offline bespreken
Buiten de vergadering. Tijdens de gemeenteraad koffie gaan drinken in de schepenzaal.
Off-topic gaan
Het gesprek op een ander (irrelevant) onderwerp brengen. Het voorrecht van de voorzitter van de gemeenteraad.
Onderbuik
Van hieruit bedrijft men politiek.
Personal branding
Van uw eigen persoon een merk maken.  Bijv. als schepen achter de vuilniskar meelopen. Ook genoemd “reflected glory”.
Stemmentrekker
Iemand van wie anderen zeggen dat hij/zij dat niet is.
To-do-LOE lijst
Lijst van dingen waar je absoluut geen zin in hebt. (Klemtoon op de laatste lettergreep.)
De begroting bestuderen staat bij raadsleden op die lijst hoog aangeschreven.
Zelfinzicht
Een reëel inzicht hebben in eigen sterke en zwakke punten.
Er zijn twee soorten van zelfkennis: die van de muis en die van de olifant.
* Een olifant en een muis lopen samen door de woestijn. De muis draait zich om en zegt aan de olifant: “Goh, wat maak jij stof zeg!”
* Dezelfde olifant en muis lopen nu over een brug. De olifant snauwt naar de muis: “Jij moet niet zo hard stampen, anders stort de brug in.”