Over Kortrijkwatcher

Doelgroepen:
* Politici, e.a. politiekers.
* Critici en criticasters
* Positivo’s en constructievelingen
* Creatievelingen

Een woord vooraf

U leest nu de eerste en enige internetkrant die puur is gewijd aan de Kortrijkse politiek.
In het internetwereldje alhier is dit een unicum. Niet te verwarren met de brave, liefdevolle stadsblogs die in Vlaamse steden ten allen kante opduiken.
Noem deze website voor mijn part maar een samizdat-krant. Of een pundit-krant !
Doelgroepen zijn politici, ambtenaren, en alle wakkere burgers. Laat ons zeggen: critici en criticasters, positivo’s, creatievelingen, en heel in het bijzonder devianten, curieuzeneuzen… .
Kortom: het is lectuur voor al wie het goed meent met deze stad.

Historiek

Kortrijkwatcher is op 4 januari 2005 gestart met een nederige weblog.
Die stadsblog kunt u aanzien als een soort politiek dagboek over wat er reilt in zeilt in politiek Kortrijk. Bijna dagelijks te raadplegen. Er staat al heelwat op. Honderden bladzijden. Met nieuws (vooral!), duiding en kommentaar over plaatseljke toestanden.

Ongelooflijk saai, en dus vooral geschikt voor de betere lezer.

Motivering

Het blijft wachten op een nieuwe Gerrit Luts.
Voor de jongere lezers onder ons misschien eerst even dit. Gerrit Luts was tot eind 1999 de alom gewaardeerde Kortrijkse correspondent van “Het Nieuwsblad”. Zijn stukken waren waarlijk onmisbaar voor wie de Kortrijkse politiek ietwat ernstig en van naderbij wou volgen.
Voor een beetje attente Kortrijkse burger is het al geruime tijd duidelijk dat de plaatselijke reguliere media het intussen inzake politieke nieuwsgaring bijna geheel laten afweten. Het nieuwe voorschrift dat vanuit de redactionele hoofdkwartieren in Roeselare of Brussel of Antwerpen is gedicteerd luidt namelijk: breng zoveel als mogelijk nog louter “human interest”. Zeg maar: berichtgeving over koetjes en kalfjes.

Vandaar dat u in uw lokale krant of op televisie zowat alles kunt vernemen over bijvoorbeeld een groepje fietsers dat van hieruit helemaal tot in Scandinavië is geraakt. Wie de plaatselijke media volgt slaat trouwens ook iedere dag opnieuw de schrik om het hart. Overal woeden er branden, worden inbraken gepleegd en gaan wagens over de kop.
Maar een bericht over het nieuwste record ajuinschillen of over de grootste tomaat van de streek maakt dan weer alles goed.

Taak van de journalistiek is het brengen van informatie, maar ook het geven van duiding en het leveren van kommentaar.
Op ieder van deze terreinen schiet – op politieke gebied althans – onze plaatselijke pers tekort.
Inzake berichtgeving wordt bijvoorbeeld klakkeloos weergegeven wat het College van Burgemeester en Schepenen heeft gebrieft.

Onderzoeksjournalistiek en opinie is er gewoon niet meer bij.

Met het geven van kommentaar op Kortrijkse toestanden zijn onze Kortrijkse journalisten overigens zéér op hun hoede. Want zo’n persjongen die het zou wagen om een klein beetje kritische houding aan te nemen mag zich vanwege het stadsbestuur stante pede aan een weliswaar stille maar toch overduidelijke wenk verwachten. Eventuele primeurtjes vanuit het stadsbestuur zullen hem voortaan bespaard blijven. Geen vriendelijke schouderklopjes meer.
Vandaar dat de tijd is gekomen voor het opzetten van een echte Kortrijkse politieke internetkrant.

Bedoeling is – buiten en boven de partijpolitiek om – de lezer te berichten over zaken en vooral achtergronden die zelden of nooit ter sprake komen in de lokale reguliere media.
Verwacht geen roddels of zo. Dit wordt wel degelijk een dorre krant.
Maar, naar we hopen toch met ietwat originele invalshoeken

Mijn E-mailadres: frans.Lavaert@skynet.be

Weblog over het reilen en zeilen in de Kortrijkse politiek door Frans Lavaert