EINDELIJK: http://kortrijklinksbekeken.skynetblogs.be

SP.A- raadslid (al sinds 1987 !) Marc Lemaitre is zeer recent gestart met een stadsblog.
Ondertitel: “Kortrijkzaan van links. Een weblog die kamp kiest: een bewogen kijk op Kortrijk.”

Iedereen blij.
Komt er in de Kortrijkse blogosfeer nu toch wel wat leven in de brouwerij. Alleszins minder groot verdriet.

Als mede gewezen ex-amadees (samen ‘s morgens staan rillen aan de poorten van Bekaert-Zwevegem en de soldaatjes van de Milac ongerust maken, die almoezenier ook !) weet ik pertinent goed dat de bedoeling van zijn weblog geheel niet electoraal is. Hoe zou dat kunnen? We gaan het anders zeggen: Marc meent het goed. En ongetwijfeld wil hij opnieuw mandataris worden. En niet enkel in de gemeentaad. Stel u voor: u hebt iets te zeggen en je wordt niet verkozen.

Overigens, waar zou hij als politiek harde werker, ideoloog, dossierkenner, niet-parvenu in de populistische democratie die we nu kennen zijn stemmen halen? Toch niet met een weblog zeker?
Het soort politicus waar Marc toe behoort is per definitie geen stemmentrekker.
(Het wordt ze overigens heel subtiel ook belet om het eventueel toch te worden. Er is altijd wel ergens een tafelspringer die in de weg loopt of met de pluimen gaat strijken.)

De Kortrijkzaan van links zal nieuws van de bovenste plank brengen, met uitleg en kommentaar die er niet naast zal kijken.
Waar “de marginalen uit de houtverwerkende nijverheid” (dixit Willy Brandt over de persjongens) nog raar zullen van doen. (Zullen de lokale journalisten er een stukje aan wijden? En daarbij tot de slotsom komen dat hun eigenste houtverwerkende nijverheid inzake stedelijk politiek nieuws althans nog nergens hout snijdt?)

Vandaag is er een primeur op de nieuwe “kortrijklinksbekeken”.
Stad Kortrijk krijgt 3,5 miljoen euro inkomsten uit de opbrengst van de verkoop van Telenet.
(Bovenop de minstens 5 miljoen uit de verkoop van onze Electrabel-aandelen.)
Voor meer uitleg, zie http://kortrijklinksbekeken.skynetblogs.be

In zijn nawoord bij het laatste stuk over Telenet stelt Lemaitre dat die uitzonderlijke inkomsten op een jaartje van de verkiezingen op het stadhuis tot vinnige discussies zullen leiden.
Waar? In de gemeenteraad toch niet? In De Gilde? In het Middenstandshuis? Of gewoon thuis bij Marc Lemaitre? (Zeker niet open en bloot binnen het Schepencollege.)

“Met de SP.A-fractie gaan wij daarbij op de lijn blijven die we altijd gevolgd hebben. Van elke uitgegeven euro moet iedereen in Kortrijk beter worden.”
Tja. Hoe gaan we dat doen? De belastingtarieven verlagen?
Oei. Bestaat er ter linkerzijde een begrip als “algemeen belang”?

Het woord is nu aan SP.A-schepen Philippe De Coene.
Zal hij het op de volgende gemeenteraadszitting van november ook niet weten wat met dat geld te doen?
Net als de burgemeester met zijn 5 miljoen euro van Suez?

P.S.
De stadsblog van Lemaitre is ook heel dienstig voor komende kandidaat-raadsleden.
Saai! Jongens toch! Meiskes-kandiderende-raadsleden ! Lange stukken ! Nauwelijks tussentitels.
Plots zegt hij dan: “Herinner u het ontstaan van Telenet”. “ En dat er ook wat geld kwam van GIMV. En dat de intercommunales zoals Gaselwest daarbij ongewild bleven zitten met met 33,85 procent.
Ja, zeg. Marc, ik doe niet meer mee hoor ! Ik ga naar Den Trap. En ge zijt er nooit.