Category Archives: Blogroll

Stadsambtenaren mogen gratis naar het “Feest met de Burgemeester”. En waarom wij niet??

Om 21 uur vanavond start het feest met de burgemeester in de groothandelsmarkt te Heule. Het entreegeld bedraagt 5 euro in voorverkoop en 10 euro aan de deur.
Volgens “Het Nieuwsblad” van vandaag mogen stadsambtenaren gratis binnen want de burgemeester wil ze hiermee belonen voor hun inzet. (Er is al een gratis personeelsfeest geweest dat Stad 52.500 euro heeft gekost.)

Waarom gewone burgers wel entreegeld dienen te betalen is ons een raadsel. Zie hierna.
We vermelden namelijk even de voor dit jaar geldende bepalingen inzake het gebruik van de Kortrijkse groothandelsmarkt. Ga hierbij na tot wat voor soort activiteit het “feest met de burgemeester” behoort en trek uw conclusie omtrent de vraag naar inkomgeld.

Bij een niet commerciële activiteit georganiseerd ten gunste van een goed doel door een lokale vereniging of festiviteit zonder commercieel doel:
– inkomgeld mag
– beperkt (kostendekkend) standgeld mag
– stad vraagt geen gebruiksvergoeding

Bij een andere niet-commerciële activiteit:
(Bijvoorbeeld: vinkenzetting, offerfeest.)
– inkomgeld mag NIET
– beperkt (kostendekkend) standgeld mag
– stad vraagt geen gebruiksvergoeding

Bij een commerciële activiteit:
– inkomgeld mag niet
– standgeld onbeperkt
– stad vraagt gebruiksvergoeding van 150 euro per dag

P.S.
Een bericht van 3 april in deze krant gaf aan met welk juridisch foefje het schepencollege de vraag naar entreegeld goedpraat.

Slechte Qortrijkzanen

De facebook-groep genaamd “Slechte Qortrijkzanen” (met dat prachtige logo, een ontwerp van Tattoommike Miketattoo) telt momenteel 93 leden en gaat steeds actiever de boer op. Op naar de 100? Veel meer moet dat nu ook niet worden zeker? De club mag gerust enigszins elitair blijven.
Trouwens, slechte en puur domme Kortrijkzanen weigeren de beheerders stelselmatig, op grond van steeds meer welbepaalde criteria. Niets aan te doen.