Er komen “fijne adresjes” op de toekomstige website “toerisme Kortrijk”

De website www.toerismekortrijk.be is nog in de maak bij Leiedal (met onderaannemer CrossCheck uit Gent).
In het voorjaar 2014 dan zal men uitpakken met een eerste lijst van zaken die niet zo gemakkelijk elders zijn te vinden.

Op http://toerisme.drk.be krijgt u al een voorsmaakje.

Wie komt er in aanmerking voor het lijstje “shopping”?

Winkeltjes die voldoen aan minstens drie van volgende vier criteria:
– Ligging: op wandelafstand van de Grote Markt;
– Niet behoren tot een keten (voor mode komen Kortrijkse of Belgische ontwerpers in aanmerking);
– Een zekere ‘couleur locale’ tentoonspreiden (made in Kortrijk);
– Een eigentijds en trendy karakter bezitten.

Wie komt in aanmerking voor het lijstje “eten en drinken”?

Het gaat hier om bistro’s, restaurants, Kortrijkse specialiteiten inzake bier, chocolade, koffie, zoetigheden.
Hier laat men de keuze over aan een jury, en het lijstje kan dus continu veranderen.
Op wie gaat men beroep doen als jurylid? (Bent u erbij?)

* Een 30’er. Een man met roots in Kortrijk, zijnde een hobbykok en met interesse of affiniteit inzake architectuur en design.
* Een 40’er. Een vrouw met roots in Kortrijk, lifestyle-journaliste en graficus, uitbater van een B&B in Brugge. (Wie zou dat kunnen zijn?)
* Een 50’er. Een vrouw wonende in Kortrijk, docente toerisme en culinair liefhebster.
– Een 40’er. Een man wonende in Kortrijk en rasechte levensgenieter. (Die kennen we!)

Wie komt in aanmerking voor het lijstje van toprestaurants?

Die zaken zijn al gekend. De restaurants met een Michelin-ster of met minstens 14 punten van Gault&Millau.

90.000 euro voor een onbekende werkgroep…

Op de valreep (dit jaar nog!) heeft het nieuwe tripartite-schepencollege 90.000 euro overgemaakt op de rekening van een werkgroep genaamd “citymarketing”, wel te verstaan: volkomen voor de promotie van de handel en de horeca hier ter stede. Ja.

Enig tijdrovend zoekwerk vanwege onze onderzoeksjournalist Dieppe Throot leidde tot een betere kennis van de bedoelde werkgroep.
We vonden er zelfs de naam van terug.
Het gaat om de werkgroep “GROOT KORTRIJK”, die men destijds van plan was op te richten in het kader van de komst van het megawinkelcomplex “K in Kortrijk”, toen nog “Sint-Janspoort” (SJP) genoemd.

Even terugkeren in de tijd.

In oktober 2007 (nogmaals: 2007) bezegelde de gemeenteraad een zogenaamd “Charter project SJP“, ondertekend door zowel Stad Kortrijk als het autonoom gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Kortrijk (SOK) en afgevaardigden van de toenmalige NV Sint-Janspoort (Foruminvest).
Hierin engageerde SJP zich mede tot het verwezenlijken van onder meer een handelsdistrict (het BID), een Pandenfonds, een Designplatform, en dus ook tot de oprichting van een werkgroep citymarketing onder de naam “Groot Kortrijk”. De NV SJP beloofde zelfs om die werkgroep gedurende vier opeenvolgende jaren te ondersteunen met een subsidie van 125.000 euro. We weten niet of SJP die financiële belofte is nagekomen, zelfs niet of die werkgroep al is opgericht ! (Zie nog voetnoot.)

Volgens het charter van 2007 had de oprichting van de structuur GROOT KORTRIJK drie doeleinden:
– synergieën ontwikkelen tussen enerzijds het megawinkelcentrum K en anderzijds overige ‘commerciële gebieden’ in Groot-Kortrijk, te weten: Beneluxlaan, Pottelberg, Ring Kortrijk-noord en Kortrijk-centrum;
– de ontwikkeling van een project marketing specifiek voor kleinhandelszaken;
– het aantrekken van cliëntele uit Noord-Frankrijk.

Zoals gezegd verbond de NV SJP er zich toe om gedurende vier jaar 125.000 euro uit te betalen aan het SOK, – een eerste schijf binnen de twee maanden na de oprichting van de werkgroep. Op hun beurt beloofden Stad en SOK om ervoor te zorgen dat de andere (vier) commerciële gebieden ook zouden instaan voor 125.000 euro.
In onze archieven vinden we dus geen spoor terug van de beloofde SJP-subsidies voor “Groot-Kortrijk”. En nu weten we daar bovenop nog dat Stad met die recente storting van 90.000 euro zijn engagement niet nakomt…

VOETNOOT
Door de verkoop van het winkelcentrum aan Union Investment Real Estate is sinds april 2010 de Raad van Bestuur gewijzigd en de naam van de NV omgevormd tot de NV “K in Kortrijk”. Op 19 december 2012 (vorig jaar) pas heeft het (vorige) schepencollege zich een keer afgevraagd in hoeverre de verbintenissen (financiële en andere) uit het charter 2007 zijn vervuld door de bestuurders van het winkelcentrum. De geldelijke engagementen van de NV SJP waren niet min: jaarlijks 100.000 euro voor het BID, 65.000 euro voor het centrummanagement, vijfmaal naeen 75.000 euro voor startende bedrijven, viermaal naeen 125.000 euro voor Groot-Kortrijk, 375.000 euro voor Designstad, 100.000 euro voor een parkeergeleidingssysteem en niet minder dan twee miljoen euro voor het Pandenfonds.
Aan nog niet de helft van de financiële verbintenissen was voldaan. Het vorige schepencollege heeft eind vorig jaar dan nieuwe voorstellen overgemaakt aan de NV “K in Kortrijk”, met veel en heel grote tegemoetkomingen (toegevingen) vanwege Stad (waar VLD-schepen Wout Maddens niet mee akkoord ging). Hoe het daar nu mee staat weet onze Dieppe Throot niet. Het nieuwe schepencollege heeft begin februari 2013 wel N-VA schepen van economie Rudolphe Scherpereel opgedragen om als contactpersoon samen met de bestuurders en het management van “K in Kortrijk” na te gaan hoe het zit met de uitvoering van het charter van 2007. Sindsdien niets meer van vernomen…

Stijgers en dalers in de lijst van toegekende stadssubsidies voor 2014

Merkwaardig hoe zovele subsidies in vergelijking met vorig jaar in de begroting toch voor 2014 gelijk zijn gebleven. Voor bepaalde beleidsvelden hadden we van de nieuwe tripartite toch meer “accentverschillen” verwacht.

Voorbeelden van toelagen die volgend jaar geheel onveranderd blijven (we beperken ons tot enkele substantiële bedragen):

* ontwikkelingsprojecten (40.000 euro), Vlasmuseum (25.000), Stedelijke Musea (71.250), tentoonstellingsbeleid (25.000), semi-professionele initiatieven (22.100), culturele verenigingen (109.815), private professionele podiumkunstensector (80.900), bijzonder en vernieuwende projecten (14.500), werkingstoelage Buda-eiland (265.000), Kortrijk Congé (18.000), zomercarnaval, (32.500),
* impulssubsidies voor de sport (65.000), jeugdsportpromotie (37.080), vzw Sportplus (125.000), werkingstoelage KVK (223.762), buurtsport (20.000)
* lokale diensteneconomie (200.000), fonds voor sociaal kapitaal (58.589), POM West-Vlaanderen (36.691), vzw Constructief (50.000), vzw Mentor (175.000), vzw Groep Intro West-Vlaanderen (121.362),
* handelsdistrict (205.000), ondernemerscentrum (75.000), MIC (67.500), Fabriek voor de toekomst (100.000), toelage starters en leegstand (45.000),
* innovatiefonds (75.000), Interieur (150.000), Kortrijkse hogescholen (100.000), Kortrijk stad van ontwerpers (50.000), vzw Toerisme (126.100) designregio (25.000).

Toelagen die volgend jaar zullen dalen:

– kerkfabrieken (van 1.477.050 naar 1.472.874 euro)
– Feest in Kortrijk (van 223.100 naar 193.000 euro)
– hoogste nationale en internationale sportmanifestaties (van 110.000 naar 100.000 euro)
– woonclub (CAW Stimulans) (van 28.500 naar 10.000 euro)
– projecttoelagen met derden (in de sociale sector): van 133.136 naar 125.000 euro).

Toelagen die volgend jaar zullen stijgen:

– fonds noodsituaties (van 2.500 naar 12.500 euro)
– werkingskosten politiezone VLAS (van 13.394.362 naar 15.528.325 euro)
– Kortrijkse Schouwburg (van 121.250 naar 161.250 euro)
– straat-, buurt- en wijkfeesten (van 49.375 naar 69.375 euro)
– jeugdorganisaties (van 634.411 naar 640.991 euro)
– OCMW (van 11.107.183 naar 11.720.398 euro)
– SNORKO (van 6.546 naar 13.092 euro)
– vzw Jongerenatelier (van 151.381 naar 166.381 euro)
– Nu of Nooit premie (van 205.000 naar 310.000 euro)
– Stadsontwikkelingsbedrijf (SOK) (van 358.566 naar 458.566 euro)
– huursubsidie de Poort (van 180.000 naar 210.000 euro)
– premie veilig en duurzaam wonen (was na budgetwijzigingen vorig jaar bijna tot nul herleid, nu weer 750.000 euro).

P.S.
De lijst van toegekende toelagen was vroeger veel meer gedetailleerd.
De subsidies voor “jeugd” gaven nominatief aan om welke organisaties het ging. Krijgt de vzw Habbekrats bijvoorbeeld nog altijd 75.000 euro?
En de toelagen inzake “projecten voor derden”, waar gaan die naartoe?

Burgemeester en schepenen kregen een brief van de vzw Stedelijke Musea

En wat voor een!
Hierna enige uittreksels. Soms met enige toelichting van kortrijkwatcher, cursief gedrukt.

“Op de Algemene Vergadering van oktober werden we geconfronteerd met de harde beslissingen van het stadsbestuur. Er kwamen antwoorden, maar er rezen minstens evenveel nieuwe vragen.”
(Al maanden tevoren had de nieuwe tripartite o.a. beslist om het Broelmuseum te sluiten en te werken aan een nieuw “stadmuseum” in het huidige 1302. Het bestuur werd niet geraadpleegd.)

“Als bestuurders staan we nog steeds klaar en hebben we zelfs goesting om samen met u te werken aan het museum- en tentoonstellingsbeleid. Maar onder deze voorwaarden:
* Geef ons een duidelijk mandaat. Zijn we inhoudelijk en financieel eindverantwoordelijk voor de grote projecten of niet? (…)
* Geef ons meer inzichten in de stand van zaken rond het budget. (…)
* Maak duidelijk in de samenwerkingsovereenkomst en de afsprakennota dat het over een inspannings- en geen resultatenverbintenis gaat.
* Geef ons inspraak in de besteding van het Felixfonds.
(Dat zijn reserves van de musea die op een stadsrekening staan. Het schepencollege zou dat geld willen gebruiken voor de uitbouw van het nieuwe museum- en erfgoedbeleid. Het gaat om zowat 650.000 euro in het totaal.)
* Betrek ons tijdig. U heeft gekozen voor onze expertise. Gebruik deze dan ook om uw beleid voor te bereiden.
* Laat ons samenwerken aan een meer realistische timing.”(…)

“Ten tweede willen we er u op wijzen dat uw beslissing om het Broelmuseum te sluiten tot gevolg heeft dat de stad één regionale erkenning verliest. De facto wil dat zeggen dat de vzw Stedelijke Musea in 2015 en 2016 jaarlijks 75.000 euro minder heeft en dat er geen garantie is dat de middelen vanaf 2017 terugkeren.”(…)

“Ten derde stellen we tot onze grote bezorgdheid vast dat de gebouwen waar onze collecties bewaard worden zullen sluiten voor dat de bouw rond het nieuwe depot gefinaliseerd zal zijn. Kan u ons garanderen dat onze collecties in tussentijd goed bewaard kunnen worden?”

“Ten slotte willen we in de marge van deze brief graag ook onze bezorgdheid uitdrukken over de toekomst van de stedelijke culturele infrastructuur en in het bijzonder over het Broelmuseum. Het is een historisch belangrijke site op en strategische locatie met alle troeven om kunst te presenteren.”
(Het nieuwe schepencollege wil het Broelmuseum in erfpacht geven aan particulieren. Om wat te doen? Er zouden al kandidaten zijn opgedoken, maar dit alles wordt geheim gehouden voor het bestuur van de musea. Overigens is hieromtrent door het schepencollege en de gemeenteraad nog geen gunningswijze bepaald. Verder is er in de schoot van het Erfgoedplatform een werkgroep ontstaan die nadenkt over de toekomst van de musea en daarover reeds een rapport heeft overhandigd aan het College. Kortrijkwatcher komt daar wel eens op terug. Voorts circuleert er op het internet een petitie die vraagt om het Broelmuseum te behouden.)

Wat kost(t)en onze zwembaden? (2)

Laat ons eens nagaan welk van de vier Kortrijkse zwembaden het meeste kost aan Stad. Per uitgavenpost, gerangschikt van hoog naar laag.

EXPLOITATIEKOSTEN

Totaal van de exploitatiekosten (in één jaar):
– Mimosa: 612.123 euro
– Magdalena: 544.346 euro
– Abdijkaai: 491.055 euro
– Lagae: 446.449 euro

Personeel:
– Mimosa: 373.500 euro (10,9 voltijds equivalenten)
– Magdalena: 342.497 euro (10,8 VTE)
– Lagae: 306.047 euro (10,2 VTE)
– Abdijkaai: 252.432 euro (8,7 VTE)

Nuts- en onderhoudskosten en herstellingen:
– Mimosa: 146.949 euro
– Magdalena: 128.679 euro
– Lagae: 72.581 euro
– Abdijkaai: 51.219 euro

Andere kosten:
– Abdijkaai: 187.404 euro
– Mimosa: 91.674 euro
– Magdalena: 73.170 euro
– Lagae: 67.820 euro

Elektriciteit:
– Mimosa: 61.865 euro
– Magdalena: 38.353 euro
– Lagae: 26.983 euro
– Abdijkaai: 11.374 euro

Gas:
– Magdalena: 65.674 euro
– Mimosa: 57.747 euro
– Lagae: 34.961 euro
– Abdijkaai: 21.858 euro

Water:
– Magdalena: 23.885 euro
– Mimosa: 18.539 euro
– Lagae: 4.393 euro
– Abdijkaai: 3.559 euro

Kostprijs per m² water:
– Mimosa: 1.542 euro
– Lagae: 1.276 euro
– Magdalena: 1.111 euro
– Abdijkaai: 461 euro

Kostprijs per m³ water:
– Mimosa: 1.089 euro
– Lagae: 831 euro
– Magdalena: 663 euro
– Abdijkaai: 294 euro

Kostprijs per dag waarop het zwembad open is:
– Abdijkaai: 3.928 euro
(Het openluchtzwembad is natuurlijk geen heel jaar open: 4 of 5 maanden)
– Magdalena: 1.930 euro
– Mimosa: 1.930 euro
– Lagae: 1.321 euro.

Saldo uitgaven min inkomsten:
– Mimosa: 449.306 euro
– Abdijkaai: 431.371 euro
– Magdalena: 409.699 euro
– Lagae: 285.064 euro

Besluit voor wat de exploitatie betreft: op al deze posten scoort het Mimosa-bad zevenmaal als het duurst.

WERKEN IN DE PERIODE 2001-2010
– Lagae: 1.132.805 euro
(Grote renovatiewerken in 2008, betonrot herstellen in 2007, aanpassingen peuterbad in 2003.)
– Abdijkaai: 780.643 euro
– Magdalena: 500.279 euro
– Mimosa: 325.079 euro

BRON
De werkgroep “abdijkaaimannen” die het openluchtzwembad aan de Abdijkaai wil behouden.
Voor de nieuwsbrief van de werkgroep: registreer u op http://bit.ly/kaaiman

Wat kost(t)en onze zwembaden? (1)

Laat ons beginnen met het openluchtzwembad aan de Abdijkaai. Daarover zei de burgemeester ergens in juli (in het publiek en in het zwembad zelf) dat het zou verdwijnen bij de verbreding van het kanaal aldaar. Een verbreding van het kanaal waar niemand in gelooft… Andere bewindvoerders in het verleden dan lieten uitschijnen dat de onderhoudskosten (investeringen) van die “zwemkom” te hoog oplopen om de zaak nog veel langer te exploiteren. Niet meer te dragen zijn door de stadskas.

Misschien kunnen we toch meteen al vertellen hoeveel de investeringskosten (werken) van de vier zwembaden bedroegen in de periode 2001-2010.
– Abdijkaai: 780.643 euro (gemiddeld over 10 jaar: 78.064 euro)
– Lagae: 1.132.805 euro (gemiddeld: 113.281 euro)
– Magdalena: 500.279 euro (gemiddeld: 50.028 euro)
– Mimosa: 325.079 euro (gemiddeld: 32.508 euro)
Totaal over de periode van 10 jaar: 2.738.8007 euro Een gemiddelde per jaar van 237.881 euro.

Bon.
Abdijkaai dus.
Laatst bekende exploitatiekost.

Personeel: 252.432 euro voor 8,7 voltijds equivalenten.
Nuts- en onderhoudskosten en herstellingen: 51.219 euro.
Andere kosten: 187.404 euro.
TOTAAL LOON- EN TECHNISCHE KOSTEN: 491.055 EURO.
INKOMSTEN: 59.684 EURO;

De exploitatiekosten in de andere zwembaden:
– Lagae: 446.449 euro
– Magdalena: 544.346 euro
– Mimosa: 612.123 euro.

Wat waren in het verleden de hoogste investeringskosten in het openluchtzwembad?

– Daken, terrassen, plagen, betonrenovatie: 80.996 euro (2009)
– Toegangscontrole, bouwwerken hiervoor en registratiebeheer: 72.799 euro plus 81.047 euro (2008)
– Vernieuwen filters: 394.754 euro (2007).

Maar kosten vergelijken van de zwembaden is niet gemakkelijk. Er zijn zovele variabelen.
We gaan dat eens doen met de kost per m² water:
– Abdijkaai: 461 euro
– Lagae: 1.276 euro
– Magdalena: 1.111 euro
– Mimosa: 1.542 euro.

En de kost per m³ water zult u zeggen?
– Abdijkaai: 294 euro
– Lagae: 831 euro
– Magdalena: 663 euro
– Mimosa: 1.795 euro.

Risico op ijsafval bij onze vier windturbines bestaat wel degelijk

Op Evolis staan vier windturbines (bijgenaamd : de Daltons), uitgebaat door Electrawinds. Gedurende de winterperiode bestaat er een risico op ijsval in een rechthoekige strook van ca. 90 meter rond elke windmolen. (In principe heeft de strook een lengte gelijk aan de rotordiameter en een breedte van 1/3 van de masthoogte.) Gebouwen (AVC en Trustteam) en weggebruikers lopen een gevaar op de interne wegenis van het industrieterrein, evenals in de Luipaardstraat.

En waarlijk, er zijn al incidenten gerapporteerd in november 2011, december 2012 en maart 2012, gelukkig slechts met schade aan wagens. Maakte de pers hier melding van?? (Bij impact van zo’n een ijsbrok op een passant is de overlijdenskans 100 procent.)
Electrawinds heeft noodmaatregelen genomen. Zodra ijsvorming optreedt stoppen de turbines automatisch. (In feite ontstaat ijsafzetting op de bladen meestal bij stilstand van de turbine…) Signalisatieborden wijzen bij bepaalde meteorologische omstandigheden op een groot risico. En er kunnen slagbomen op de wegenis en de Luipaardstraat worden neergelaten.

Goochelen met cijfers (4): de evolutie van het personeelsbestand

De raadsleden kregen nu een nauwkeurig overzicht van de evolutie (de afslanking) van ons personeelsbestand vanaf eind 2013 tot en met 2019. De tabel geeft zelfs de evolutie weer per categorie: vastbenoemde medewerkers, contractuelen, gesco’s.
We blijven het spijtig vinden dat de toestand aan het begin van dit jaar niet wordt weergegeven. Want met de cijfers die we kennen klopt er iets niet.
Volgens het begrotingdocument 2013 bestaat het personeelsbestand uit 911 eenheden. Dat is dus de toestand begin 2013. We mogen veronderstellen dat het om voltijdse equivalenten gaat (VTE)? In de maand maart liet de burgemeester aan de pers weten dat we 850 VTE’s tellen. En dat er dit jaar een afslanking zou gebeuren van 17 VTE.

We verstaan dat dus niet.
De tabel die de raadsleden kregen vermeldt voor eind dit jaar 819,37 VTE (of in koppen uitgedrukt: 970).
We tellen even.
– 911 (cijfer in begrotingsdocument) min 819,37 geeft een vermindering aan van 91,63 “eenheden”. In één jaar!
– 850 (cijfer in meerjarenplanning) min 819,37 geeft een vermindering aan van 30,63 “eenheden”. Dat klopt dus ook niet met de voorgenomen afslanking met 17 VTE in 2013.

Nu kijken we even naar de evolutie van 2013 naar 2014.
We gaan van 819,37 VTE naar 794,12 VTE. Dat is een vermindering van 25,25 VTE. In het meerjarenplan is sprake van een vermindering van 10 VTE. Maar moet dat geen 13 zijn? Men heeft het over 17 afvloeiingen en 4 vervangingen…
We verstaan dat dus niet.

Voor de jaren 2015 tot en met 2017 kloppen de cijfers wel.
Maar voor de evolutie 2017-2018 dan weer niet.
Voor 2018 voorziet men een afslanking met 27 eenheden. Welnu, zowel in 2017 als in 2018 zou Stad het stellen met 764,01 VTE.

Stof voor het komende begrotingsdebat?
Wat we ook nog altijd niet begrijpen is hoe men kan besluiten tot al of niet vervanging van bepaalde stadsmedewerkers zonder afbakening van de kerntaken van de Stad.

Quote van de dag: “daar absoluut niet achter staan”

Dat zegt onze burgemeester vandaag in de regionale bladzijden van “Het Laatste Nieuws”:
“Zo voeren we zeker geen taks op nacht- of belwinkels in. Dat blijft een belasting op ondernemen en daar sta ik absoluut niet achter.”

De tripartite onder leiding van Vincent Van Quickenborre heeft dit jaar al drie NIEUWE belastingen ingevoerd, en ze slaan allemaal op een vorm ondernemen:
1. Belasting op geldautomaten.
2. Belasting op overnachtingen in hotels.
3. Belasting op “sampling” (uitdelen van commerciële producten op straat).

Fractietoelagen toegekend zonder verantwoording

Individuele raadsleden krijgen zitpenningen om te zitten. Nu zowat 200 euro bruto per zitting (ook voor de raadscommissies die soms wel 10 minuten kunnen duren).
Daarnaast krijgen de fracties (partijen) in de gemeenteraad nog jaarlijks en al vele jaren een globale toelage om hun fractiewerking te bekostigen. We zeggen wel: fractiewerking en niet partijpolitieke werking.
Het gaat om 153 euro per raadslid.

De kleine fracties (Groen en Vlaams Belang) krijgen nu wel 500 euro in plaats van 306 euro. De N-Va nu 1.071 euro.

Eerstdaags betaalt Stad (dat zijn wij, Kortrijkzanen) de toelagen uit voor het jaar 2013. Alweer zonder dat de bewijsstukken (facturen) zijn voorgelegd ter bespreking in de gemeenteraad. Fracties moeten namelijk aantonen dat ze dat geld niet oneigenlijk hebben gebruikt.
En er is een budgetwijziging nodig. Wanneer zal dit gebeuren?

OOH !!
Hoe kunnen partijen van de meerderheid en van de oppositie toch onderling akkoord gaan als het gaat om geld binnen te rijven.