Takeldienst bvba Velghe sleept het grootste aantal wagens weg in Kortrijk

Laat dit nu net de firma zijn waar u een onwaarschijnlijk klantonvriendelijk onthaal te wachten staat wanneer u uw weggetakelde wagen terug komt ophalen. Een vervaarlijke hond staat u op te wachten. En meneer Velghe eist onmiddellijke betaling. Cash. Wie beweert geen geld genoeg bij te hebben verwijst hij naar een bankautomaat wat verderop, met de vraag om binnen de vijf minuten terug te zijn. Slaat een dreigende toon aan als men dat weigert. Wil zolang de wagen niet vrijgeven. Tip: dreig er zelf mee (maar dan kalm!- daar kan hij niet goed tegen) de politie op te bellen. Dan draait hij wat bij. Maar dan nog haalt hij er een keer zijn hond wat dichter bij de conversatie, en dat beest is zo groot als een kalf. Als je zegt te betalen met een overschrijving vraagt Velghe om een binnen het half uur met schriftelijk bewijs terug te komen.

Contante betaling mag niet geëist worden door de takeldienst.
Het zogenaamde retentierecht is slechts in heel uitzonderlijke gevallen (consignatie) mogelijk. Maar, zo zegt men bij de politie: er wordt wel sterk op aangedrongen, aangezien anders de politiezone bij wanbetaling de som voorschiet en dan achteraf via gerechtelijke weg zijn gram moet halen.

Naar aanleiding van een schriftelijke vraag van raadslid Maarten Seynaeve (VB) gaf de politiezone Vlas wat cijfermateriaal prijs.
Vorig jaar kon Velghe (van de Brugsesteenweg) 288 voertuigen wegslepen. Op 971. De andere erkende takelbedrijven 219 (Degrande), 269 (Demunster uit Harelbeke) en Eggermont (195). Voor de periode 2002 tot en met 2008 verwierf Velghe een totaal van 1.731 geleverde diensten.
Ter info: het aantal getakelde voertuigen is de laatste jaren aan het dalen. En het weze gezegd: politie doet nogal eens pogingen om de eigenaar op te sporen alvorens bijv. Velghe op te roepen. Vanaf 2004 minder dan duizend gevallen per jaar.

Is het een toeval dat Velghe het meeste werk geeft?
Zou kunnen. (Voor het takelen van vrachtwagens van meer dan 3,5 ton heeft hij samen met Demunster wel een soort alleenrecht.)
In elk geval is er sinds 2007 een strikt beurtsysteem van toepassing. De vier erkende bedrijven worden per week en per takelzone (vier in aantal, inclusief Kuurne en Lendelede) afwisselend gecontacteerd als de verbalisant apprecieert dat er noodzaak is tot slepen van een voertuig.
Voorbeeld. In de eerste week van de maand mag Demunster optreden in Centrum Noord, Degrande in Centrum Zuid, Eggermont in Centrum-Noord en Velghe in Zone Zuid. De tweede week resp. per zone: Degrande, Eggermont, Velghe, Demunster.
Dus, aan Velghe altijd vragen in welke week van de maand hij in die zone takelt.

In de PZ Vlas hebben vier takelbedrijven een protocol ondertekend waarbij onder meer de tarieven bepaald worden. (Voor verkeersongevallen wordt verondersteld dat men zich zal houden aan de tarieven door Detabel gehanteerd.)
Voor personenauto’s (ook motorfietsen) mag Velghe cs. een dagtarief aanrekenen van 80 euro. Avondtarief (vanaf 17 uur) en zaterdagtarief : 110 euro. Nachttarief en op zon- en feestdagen: 140 euro.
Haalt u uw wagen af tijdens de nacht dan mag het takelbedrijf een toeslag van 10 euro aanrekenen.
En vanaf de tweede dag na de werkzaamheden zal de takeldienst stallingskosten laten betalen, met vast tarief zoals bepaald in een ministeriële circulaire. Voor een personenwagen 1 euro (buiten) of 2 euro (binnen), zonder BTW.

In antwoord op de vraag van Seynaeve hoe het zit met de tarieven in andere centrumsteden antwoordt PZ Vlas dat men het niet weet. Is dat nu zo moeilijk om die op te vragen? Of om een keer te gaan googlen op internet?
Uit een steekproef van onze KW-secretaresse blijkt het hier inzake prijzen nogal mee te vallen. In Gent bijvoorbeeld betaalt men voor eender welk voertuig tot een maximum massa van 3.500 kg 200 euro ! In Eeklo nog 5 euro meer.

Protocol

In het protocol dat de takeldiensten met de PZ Vlas hebben ondertekend staan nog enkel interessante punten.
Bedrijven die willen meedoen moeten een stalplaats hebben binnen een straal van 6 km rond het hoofdcommissariaat.
Getakelde en gestalde voertuigen moeten derwijze beschermd dat er geen schade of diefstal kan plaatsvinden, zowel op het voertuig als op de voorwerpen in het voertuig of de lading. (Vandaar die vervaarlijke hond.)
Een takelwagen moet binnen de 20 minuten ter plaatse komen met voldoende deskundig personeel.
En een oproep kan niet doorgegeven aan een ander bedrijf.
Tarieven moeten duidelijk en leesbaar uithangen in het takelvoertuig én het bedrijf.
Het bedrijf moet een gedetailleerde factuur opmaken met essentiële gegevens als de plaats en het uur van het takelen.
Bij betaling van de takelkosten overhandigt het bedrijf een bewijs van betaling aan de bestuurder.
Bij grootschalige manifestaties (bijv. Sinksenfeesten) bepaalt de politiezone zelf hoeveel bedrijven gevorderd worden.
De bestuurder die bij een verkeersongeval is betrokken kan steeds beroep doen op een bedrijf naar eigen keuze. (Zegt desgevallend de politie dat wel?)

De redactie van kortrijkwatcher heeft tevergeefs gezocht naar een door de gemeenteraad goedgekeurd takelreglement.
Indien dat niet bestaat zou er best werk van gemaakt worden.
Wanneer is bijvoorbeeld sprake van takelen?
Stel dat u als chauffeur net ter plaatse komt als de takelwagen al een ketting heeft vastgemaakt aan uw wagen? Bent dan getakeld?
Er zijn nog vragen mogelijk. Later een keer meer daarover in deze krant.
Waarom maakt men in bepaalde gevallen geen gebruik van een wielklem? Raadslid-volksvertegenwoordiger Roel Deseyn heeft dat een keer willen voorstellen, maar niet in de gemeenteraad.

Verschijningsdata van ons kook- en sfeerboek

(Zie nog stuk van 25 september, over een vergiftigd relatiegeschenk.)

Volgens de nog te verschijnen Stadskrant zal het “kook- en sfeerboek” van Claudio ter beschikking liggen op 31 oktober. Dag waarop de Boekenbeurs in Antwerpen van start gaat. Titel: “Dell’Anno”. Ondertitel: “In de Oude Dekenij”.
Stadskrant laat niet weten hoeveel onze Stad (dat zijn wij, Kortrijkzanen) hierbij aan financiële en andere facilitaire steun heeft verleend aan de uitgeverij en de auteur. Of hoeveel exemplaren Stad zal aankopen om uit te delen.

Volgens de website van uitgeverij Lannoo mogen we het boek verwachten op 6 oktober. Op dezelfde dag krijgen we de Stadskrant in de bus.
Er was blijkbaar een andere titel voorzien. “Dell’Anno, ons restaurant”.
De auteur is Hilde Smeets.

Hoeveel moet dat kosten?
Er is sprake geweest van 19,50 euro.

P.S.
Volgende vrijdag opnieuw onderhandelingen tussen Stad en de bvba Clausix. Waarover? Met wie? Dat wordt een gezellig onderonsje en etentje voor schepen Wout Maddens (VLD) en Marc Verwilghen (gewezen VLD). Mag nichtje Gaëlle erbij zijn?
Zaterdag hopelijk meer nieuws in de papieren perse??
DAT WE DAT EEN KEER ALLEMAAL WETEN, zeg. We hebben daar nu eenmaal recht op.

Dell’Anno in de clinch met Kortrijks stadsbestuur

Een goede chef worden heeft niet alleen te maken met kunnen koken.
(Sergio Herman, in “Sabato”, magazine van De Tijd, 26 september 2009.)

Meester-kok Claudio-Junior Francesco Dell’Anno vindt dat de stadsadministratie koud en warm blaast. (“De Standaard”, 7 september.)
Waarover gaat het?

Voor het programma “Mijn restaurant” heeft VTM (in feite de Vlaamse Mediamaatschappij) met het schepencollege – toen nog onder leiding van Stefaan De Clerck – spoorslags in 1 dag via postduif uit Vilvoorde – een contract afgesloten in verband met de verhuring van het gelijkvloers van De Oude Dekenij. Voor dit lopende jaar. Nooit door de gemeenteraad goedgekeurd en zeer voordelig uitgevallen voor de VMMa. Een huurprijs van 2.250 euro per maand, maar voor een half jaar vrijgesteld van betaling. Even later kreeg VTM nog de bovenverdieping ter beschikking, zonder dat de huurprijs werd herzien en weer zonder de instemming van onze raadsleden.
In het contract stond nog dat in geval de kandidaten van Kortrijk de winnaars zouden zijn, zij alsdan een recht op handelshuur konden krijgen. Wel onder uitdrukkelijk voorbehoud van instemming van de gemeenteraad.

Nu Claudio en zijn geliefde Gaëlle effectief het programma hebben gewonnen, lopen sinds augustus pas schriftelijke onderhandelingen over de vraag hoe het volgend jaar verder moet met de verhuur van het (geklasseerde) gebouw.
Blaast het stadsbestuur hierbij koud en warm tegelijk?
De administratie heeft in de briefwisseling de ene keer rechtstreeks af te rekenen met de raadsman van Claudio, zijnde niemand minder dan gewezen witte ridder en minister Marc Verwilghen, een andere keer met de raadsman van de zaakvoerders van de cvba Clausix, zijnde Claudio en Gaëlle Six.

Pas recent en binnen korte tijdspanne kwamen vanuit het milieu van het winnende koppel twee voorstellen. Verwarrend.
Eerst liet de raadsman weten dat er geopteerd werd voor een verderzetting van de bestaande huur. Dus op basis van een huurprijs van 2.250 euro, maar met inhuurneming van slechts een gedeelte van het pand, maar dan wel inclusief de tuin. (Oei, die was er dus vroeger niet bij?)
Het gremium in Knokke vond de door Stad voorgestelde huurvergoeding voor het gehele pand te hoog. 45.000 euro op jaarbasis, dat is 3.750 euro per maand. (Men zal zich herinneren dat Claudio er ooit aan dacht om met zijn geliefde te gaan wonen in De Oude Dekenij en er een soort hotel wou van maken.)
Maar de bvba Clausix wil nu verder onderhandelen op basis van NOG een variant. Een erfpacht van het gehele domein.

Wat vindt het stadsbestuur daar nu allemaal van?
Men vindt het Рbetreffende het eerste voorstel Рgeen al te goede zaak dat slechts een gedeelte van het pand gehuurd wordt. Wat moet Stad als eigenaar dan aanvangen met de rest? (Hierbij even opmerken dat Stad, in casu schepen de B̩thune, in vroeger tijden aan eventuele huurders vroeg om de bovenverdieping en zelfs een deel beneden voor te behouden voor stedelijke culturele activiteiten.) Stad vindt het bij dit voorstel redelijk om bij verhuur wel minstens 2.500 euro te vragen (30.000 euro op jaarbasis). Er wordt immers gebruik gemaakt van de tuin en het pand heeft door de verbouwingen (betoelaagd door de stad) een echte meerwaarde gekregen.

Stad zou eigenlijk het liefst opteren voor de tweede variant: een erfpacht. Wel voor het gehele gebouw, en met een canon van 30.000 euro. Dat is minder dan de huurprijs van 45.000 euro (voor het volledige gebouw), maar evenveel als de prijs voor de verhuring van een gedeelte ervan. Dat de canon lager ingeschat wordt dan een huurvergoeding ligt aan het feit dat een erfpachter de facilitaire kost moet dragen. Dat ontlast Stad immers voor een stuk van de globale onderhoudsportefeuille.

Zien Claudio EN Gaëlle dat zitten? Een erfpacht voor de duur van 27 lange jaren? (Claudio had het in de pers over 99 jaar.)

In verband met de perikelen bij de verbouwingen die Claudio recent weer aanving zonder toelating, verzoekt het Schepencollege aan de cvba Clausix nog om “in deze précontractuele faze geen verdere feitelijkheden meer te plegen die uiteindelijk het tot stand komen van een contract kunnen hypotheceren”.

Tonge

Hoeveel maal draait de meesterkok een zeetong in de pan?
Claudio zou beter méér dan één keer zijn tong draaien, eer hij nog iets vertelt aan de pers. Hij dreigde onlangs nog met een eis tot schadevergoeding bij al wie er maar aan denkt om zijn restaurant te torpederen.
Is dat de reden waarom ook zijn woordvoerder het heeft afgetrapt?
Gaëlle bestudeert communicatie. Dat is een wetenschap. Heeft alvast een onderwerp voor een masterproefje.

Stad Kortrijk zit opgescheept met een vergiftigd relatiegeschenk

Maar eerst even wat voorgeschiedenis.
Glorieuze winnaars in de WTV-serie “Mijn restaurant” waren de intussen tot BV’s uitgegroeide Claudio-Junior Francesco Dell’Anno en het liefje, juffrouw Gaëlle Six, allebei (nog?) wonend te Knokke-Heist.
Hun exploten voltrokken zich in de zgn. Oude Dekenij in Kortrijk, een geklasseerd gebouw en eigendom van de stad. Voor de gluurders onder onze lezers, links van de Sint-Maartenskerk, vlakbij de Grote Markt. Goede uitkijkpost is Рconcurrent РCaf̩ Rouge.

Zowel tijdens als voor en na het verloop van de soap werden VTM en het productiehuis door het stadsbestuur in de watten gelegd. Met een huurovereenkomst die de allure heeft van een leeuwenbeding. Half jaar gratis. Nooit door de gemeenteraad goedgekeurd. Onvoorstelbaar financiële tegemoetkomingen, ook voor eventuele verbouwingen. De tuin kreeg men er ook bij. De bovenverdieping zonder huur te betalen. Allerlei logistieke en andere facilitaire steun van de ambtenarij en politie. Parkeerfaciliteiten waar niemand iets van afweet. Spandoeken alom. Ontelbare SMS’s van ambtenaren en mandatarissen met hun tools van Stad bij de eindstemming. Triomfantelijke ontvangst in het stadhuis en grootscheepse viering van de overwinning op de Grote Markt. Alle mogelijke politiekers, tot minister Q en Stefaan D.C. toe, verdrongen zich om mee opgenomen te worden in het succes. Op zoek naar ‘reflected glory‘. Schepenen en partners plus de secretaris van onze stad gingen uitgebreid eten op een officiële sluitingsdag. Lol zeg !!

Een eerste bouwovertreding (het verbreden van de toegangsdeur en het dichtmetselen van een raam) is nog voor het spel begon door het stadsbestuur ogenschijnlijk niet opgemerkt, zodat uiteindelijk een bouwinspecteur – helemaal uit Brussel overgewaaid – de werken kwam stilleggen. Net als in een Russisch toneelstuk. “De Revisor” van Gogol.

De vader van Gaëlle Six is een jurist. De raadsman van het koppel niemand minder dan witte ridder meester Marc Verwilghen. Ergens een nonkel van. Maar dat hield driftkikker en hardleerse Claudio blijkbaar niet tegen om intussen nog allerhande werken (binnen en buiten) de Oude Dekenij te laten verrichten, zonder toelating van Stad of van Monumentenzorg. Op de voorgevel is nu ook een logo van het restaurant Dell’Anno aangebracht zonder vergunning. Met zijn vuilniscontainers heeft Claudio een stukje openbaar domein ingepalmd. Volgens de kranten zijn er nu voor de derde maal werken stilgelegd in enkele maanden tijd.
Tot overmaat van ramp is er deze week weeral een totale leegloop van personeel (ook sous-chef en een woordvoerder) aan de gang. Dit is van belang voor wat hierna nog zal volgen over dat vergiftigd geschenk.

Bij waarnemend burgemeester Lieven Lybeer is het geduld nu bijna (bijna!) op. “Dit kunnen we niet blijven pikken.”
Maar Claudio snapt het probleem niet. Een Italiaan van deze generatie.

Laat ons – na deze inleiding – even uitleggen wat een marketing-probleem kan opleveren voor Stad Kortrijk zelf. PROBLEEM IS DAT OOK WIJ ERMEE OPGESCHEEPT ZITTEN, ONSCHULDIGE KORTRIJKZANEN. EN WE HEBBEN AL ZO EEN SLECHTE NAAM. (Dallas, Texas, Rodenburg nu. Dikke nekken.)

De voorheen goed aangevatte relaties (win-win) tussen Stad en de kok zijn tegenwoordig helemaal naar de knoppen, terwijl het Schepencollege nog in augustus een ongeziene mercantiele daad heeft gesteld ten voordele van de bvba Clausix en de uitgeverij Lannoo.

Sfeerboek

Geheel nog verkerend in een euforische stemming heeft Claudio maanden geleden aangekondigd dat hij een kookboek laat schrijven dat tegen de Boekenbeurs van oktober zou verschijnen. Zal dat nog lukken met al die perikelen, en nu hij laat weten oververmoeid te zijn?
Het moet méér dan een simpel kookboek worden. Een Kook- én Sfeerboek rond Dell’Anno. Met veel illustraties.
Vier hoofdstukken zijn (waren?) voorzien.
Eerst vertelt het koppel over hun wedervaren bij de strijd om de overwinning in de serie “Mijn restaurant”. Dan volgt een sfeerstukje over een bezoek van Claudio aan de vroegmarkt in Rengis. Verplicht toneelnummertje voor grote chefs. Een derde hoofdstuk behandelt de geschiedenis van de Oude Dekenij. En tenslotte zullen Gaëlle en Claudio vertellen hoe zij stad Kortrijk en zijn inwoners al die tijd hebben ervaren.

Nou, hier zal veel voorafgaande censuur bij nodig zijn. En aanvullingen?
Stad heeft immers aan de uitgeverij Lannoo beloofd om voor 7.500 euro exemplaren van het boek op te kopen. (Eerdere geruchten hadden het over 13.500 euro steun.) Stad vindt het verschijnen ervan een mooie opportuniteit om aan city-marketing te doen en zal die exemplaren in de periode oktober-december als relatiegeschenk aanbieden.
Maar er zijn twee voorwaarden aan verbonden!
De teksten en het fotomateriaal moeten op voorhand goedgekeurd zijn door het stadsbestuur. Soort imprimatur.
En het boek moet op de eerste bladzijde op een of andere wijze een “gepersonaliseerd” stuk krijgen.

Tja.
Dat betekent ondermeer dat Claudio en Gaëlle niets zullen mogen vertellen over de steeds verslechterende relatie met het stadsbestuur. Dat we niets zullen vernemen over de “perikelen” met de bouwinspectie en Monumentenzorg. Het huurcontract en andere overeenkomsten met VTM (en tussen VTM en het koppel) zullen we niet in extenso te lezen krijgen.

Claudio had of heeft grootse plannen met de Oude Dekenij. Wou er zelfs gaan wonen en op de bovenverdieping logies verschaffen. Zou graag het gebouw voor 99 jaar in erfpacht krijgen. Maar hij vindt dat Stad de zaak traineert en “koud en warm blaast”. Deze laatste uitlating komt zeker ook niet voor in het Kook- en Sfeerboek.
Als het stadsbestuur zijn belofte tegenover de uitgeverij stand houdt, zullen onze relaties van Stad een geschenk krijgen met een – laat ons zeggen – leugenachtige inhoud.

bvba CLAUSIX

Het koppel heeft in maart een bvba opgericht, intussen met zetel in de Oude Dekenij op het Sint-Maartenskerkhof. (Stadsbestuur weet dat nog niet lang.)
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 18.600 euro, verdeeld in honderd aandelen. Beide zaakvoerders hebben voorlopig elk 3.100 euro ingebracht.
Stel dat het niet goed afloopt met het restaurant?
De bvba heeft nog veel pijlen op de boog. Het maatschappelijk doel is enorm uitgebreid. Exhaustief. Niet limitatief. Congressen organiseren. Hotels, motels, jeugdherbergen en vakantiecentra exploiteren. Plezierboten en sport- en ontspanningsuitrustingen verhuren. Kunstwerken en antiek verkopen. Iets doen met immobiliën. Enzovoort, enzovoort. Toestaan van leningen aan ondernemingen en particulieren ook.
Zullen de auteurs van het Kook- en Sfeerboek al die plannen ontvouwen?

P.S.
Los van al het bovenstaande valt nog aan te merken dat dit Kookboek een potsierlijk relatiegeschenk is.
Daarenboven discriminerend tegenover andere horeca-zaken. (UNIZO-Kortrijk geeft geen kik.)
En wat als Dell’Anno – in de Oude Dekenij wel te verstaan – ter ziele gaat? Alle exemplaren naar De Slegte. Geen sprake meer van ‘reflected glory’, noch voor Stad, noch voor onze onze politiekers.
Dat is Kortrijk. Dit is city-marketing.

Een marathonzitting waar Kortrijkzanen weinig van konden opsteken

Meer dan een week na de gemeenteraadszitting van 14 september kunnen we er van uit gaan dat de sporadische (afhankelijk van advertenties) verslaggeving in de papieren perse is beëindigd. Die zitting duurde tot vijf voor twaalf en behandelde 48 agendapunten.

Wat las u daarover in “Het Kortrijks Handelsblad”? Niets. Nadanada. Correspondent Luc Demiddele (die altijd tot de laatste seconde aanwezig blijft) was er voor één keer niet en de familie De Nolf van Roularta uit Roeselare beschikte die dag over te weinig liquiditeiten om een vervanger te sturen.

In de regionale edities van kranten als “Het Nieuwsblad” en “Het Laatste Nieuws” kon uw wel wat zaken vernemen van totaal ondergeschikt belang. Over de perikelen rond de dancing Da Shake. Over jagers die paniek zouden zaaien in Bellegem. Katten doodgeschoten? Over de actie rondom de vernieuwing van de Vlasmarkt. En dat was het dan ongeveer.

Zo is er bijvoorbeeld heel lang gediscussieerd over iets wat de Kortrijkse bevolking danig kan interesseren. Het nieuwe grond- en pandenbeleid dat een boost wil geven aan de sociale huisvesting. Veel aandacht ging ook naar het reglement voor het zigeunerpark in Heule. De inzameling van textielafval op ons grondgebied. Er was een felle ruzie tussen minister Stefaan De Clerck en raadslid Bart Caron (Groen) over het autonoom gemeentebedrijf Buda. (Het richt namelijk niks uit en krijgt van Stad 140.000 euro per jaar.) Een moeilijk onderwerp was de kapitaalsverhoging van de Gemeentelijke Holding. Kortrijk steekt daar anderhalf miljoen euro in. (Bestuurder Stefaan De Clerk gaf geen kik.)

Kortrijkzanen maken zich veel zorgen omtrent veiligheid. Het Vlaams Belang had daarom een resem bedenkingen over het vernieuwde veiligheids- en preventieplan. Geen onvertogen woord daarover in de pers.
En wist u al iets over die ongeziene innovatie inzake personeelsbeleid? (Lezers van kortrijkwatcher wel.) Er komt een intendant voor het cultuurbeleid die ons 100.000 euro per jaar gaat kosten. (Tot op heden nog geen vacature gezien op de website van Stad. Heeft men al iemand gevonden?)
Dat er nu eindelijk een deontologische code is ingevoerd voor het stadspersoneel en mandatarissen, dat verneemt u hier. De code voor mandatarissen is inzake spreekrecht en spreekplicht nochtans voor journalisten van groot belang. Dus ook voor ons, lezers.

De pers hoedt er zich traditioneel voor om het gedrag van raadsleden tijdens de zitting enigszins te omschrijven en te duiden. (HLN wist wel dat een Heuls raadslid de stemming over het zigeunerpark wist te ontlopen.)

Verschoning

Een raadslid maakte – staande de vergadering – een foto en publiceert die op facebook. Met nog wat kommentaar ook. Live.
Nog zowat 15 raadsleden zitten bijna constant op hun laptop en blackberry te tokkelen.
Anderen vallen bijna ter plekke in slaap.
Gejoel stijgt op als raadslid Seynaeve (Vlaams Belang) oppert dat zijn fractie met te weinig respect wordt behandeld.
Patrick Jolie daarentegen krijgt applaus nu hij zich schaart achter de komst van het doortrekkersterrein.
Minister Stefaan De Clerck is uren bezig met het tekenen van zijn federale dossiers. En als hij een pauze inlast, loopt hij rond als een volleerd parlementariër in het Brusselse halfrond. Praatje hier, praatje daar. Ook vooraan, met leden van het schepencollege.
Minister Van Quickenborne is ook naarstig aan het werk. Kijkt niet op. Zegt niets.
Parlementslid Carl Decaluwé (CD&V) komt als specialist terzake niet tussen als het gaat over huisvestingspolitiek.
Nestor Tone Sansen gaat tegenwoordig vroeger naar bed.
Schepen Marie-Claire Vandenbulcke (VLD) zit al uren ongemakkelijk en gaat een sigaretje roken. Vleit de perse met wat bevolkingsstatistieken.

Voorzitter en waarnemend burgemeester Lieven Lybeer zegt “verschoning” in plaats van sorry als hij zich ietwat vergist.

P.S.
Onze persjongens hebben geruime tijd en meermaals de zaal verlaten.
Vandaar?

Reglement doortrekkersterrein met twaalf afgekeurde amendementen

Met update aan het eind.

In de laatste gemeenteraad (14 september) konden eindelijk de drie reglementen voor het gebruik van het doortrekkersterrein (woonwagenterrein, zigeunerkamp of park) op Heule-Watermolen goedgekeurd. Tien bladzijden. (Zie nog met zoekmachine vorige stukken alhier.)

Las u daar iets inhoudelijks over in de papieren perse? Weet u nu waar de bezoekers zich hebben aan te houden? Maar neen.

In het centrum-rechtse “Het Laatste Nieuws” (16 september) is ultra-kort verteld dat raadslid Pieter Soens (CD@V) tijdens de bespreking de zitting heeft verlaten om de stemming te ontlopen. Lolbroek Pieter is van Heule, en inwoners aldaar zijn niet helemaal opgezet met de komst van dat rare volkje.
Raadslid Patrick Jolie (CD@V) Рook van Heule Рheeft ditmaal pro gestemd, hoewel hij zich in het verleden altijd heeft verzet tegen de locatie en als het op stemmen aankwam ook meermaals de Raad verliet. Voortaan belooft hij constructief ̩n positief te zijn, de jonge turk van vroeger. Hoopt hij nog van ooit schepen te worden?

“Het Laatste Nieuws” (alhier in de regio centrum-links) meldde nog als weer kort dat het Vlaams Belang bij monde van Maarten Seynaeve bij dat reglement twaalf amendementen heeft ingediend, en de verslaggever bestempelde die prompt als overbodig. Zonder ook maar één ervan te vermelden. Op die manier wordt het oordeel aan de lezer overgelaten. Schoon. In de journalistiek noemt men dat pure info zonder duiding. De lezer wordt als volwassen aangezien.

Fractieleider Seynaeve pakken de raadsleden nu anders aan dan vroeger. Vroeger werd hij gewoon weggehoond en uitgekafferd. Maar sinds hij nogal redelijke tussenkomsten houdt (velen durven dit niet zeggen) is de kritiek geheel van aard veranderd. Men vindt zijn interventies nu gewoon te lang. En probeert stemmingen over zijn voorstellen te vermijden. Of men zegt dat zijn vragen te technisch van aard zijn en beter waren gesteld in de raadscommissies. Inhoudelijke contra-argumentatie is ongeveer weggevallen. Hij is gewoon te lang.

Laat ons nu maar eens lang kijken welke van de twaalf amendementen van het Vlaams Belang overbodig waren.

Amendement 1.
Dat wil de aanvragers van een standplaats verplichten tot reservatie. (In ontwerpen van reglementen voor het Vlaamse land was daar ook sprake van.) Hiermee kan men nagaan of er eerder al een verbod tot toegang is geweest en vermijdt men dat woonwagenbewoners onnodig moeten vaststellen dat het terrein volzet is.
Dit amendement was overbodig in de zin van het feit dat nomaden nu eenmaal per definitie nergens voor reserveren.

Amendement 2.
Alle voertuigen dienen in overeenstemming te zijn met de verkeerswetgeving.
Volgens schepen Wout Maddens (VLD) is dat al zo voorzien in het reglement. Dat klopt, als men de tekst als een kommaneuker heel accuraat leest.

Amendement 3.
Wil overstelping van het terrein voorkomen met een minimale tussentijd van 14 dagen tussen verblijven en een maximale frequentie van acht keer per jaar.
Het Vlaams Blok inspireert zich hierbij op het reglement dat in Huizingen is goedgekeurd.

Amendement 4.
Wil oneigenlijk gebruik van de douches vermijden. In Huizingen constateerde men vorig jaar een onaanvaardbaar waterverbruik. Voor 10.000 euro. Terwijl er geeneens douches waren…
Schepen Maddens zegt dat men eventueel kan overgaan tot het niet terugbetalen van de waarborg. Ja?? Wie heeft wat verbruikt?

Amendement 5.
Woonwagenbewoners die de specifieke reglementen overtreden kunnen worden weggestuurd.
Het VB wil dat dit ook het geval is bij overtredingen van het strafwetboek. (VB bedoelt: iemand gaat proletarisch winkelen.)

Amendement 6.
De toezichthouder op het terrein moet bereikbaar zijn (ook voor de buurtbewoners) tot 22 uur.
Nu is dit pas tot 18 uur. Dit was ook een vraag van de omwonenden die aanvankelijk door het stadsbestuur werd gehonoreerd.
(Woonwagens die na 18 uur arriveren moeten zich intussen tot ‘s anderendaags installeren op een wachtstrook.)

Amendement 7.
Wil dat de woonwagenbewoners de vuilniszakken betalen, net zoals iedereen. Momenteel krijgen ze er twee gratis.
Schepen Maddens: de prijs is vervat in de retributie voor de standplaats.

Amendement 8.
Een standplaats kost nu 5 euro per dag, ongeacht het aantal woonwagens. (Daarmee is ook het waterverbruik betaald.)
Het VB wil de retributie verdubbelen. (Fractieleider vergat te vragen wat een overnachting in het Groeningeheem voor campers zou kunnen kosten.)

Amendement 9.
Vraagt 5 euro per woonwagen en niet per standplaats. Net als in Antwerpen.

Amendement 10.
De waarborg dient 200 euro te bedragen in plaats van 100 per standplaats. Hiermee kan Stad zich beter indekken tegen onvoorziene kosten zoals hoog waterverbruik, beschadigingen, wegtakelen, enz.

Amendement 11.
Net als in Antwerpen dient men als waarborg 100 euro per woonwagen aan te rekenen.

Amendement 12.
Douchegebruik mag niet gratis zijn. Jetons worden te koop aangeboden voor 1 euro per 15 minuten.

ZO.
Dat waren ze dan, de volgens het centrum-rechtse laatste nieuws niet minder dan 12 overbodige amendementen.

Maar nu kent u de (drie) reglementen nog niet !
En weet u ook niet of er nog vele raadsleden zijn die Seynaeve nog met pek en veren kunnen of mogen overladen. De stemmingen waren overigens weer technisch zeer verwarrend. Iedereen was geheel overbodig in de war.

De update.
Even kort nu. Tineke van Heule gaat daar dansen aan de Ringlaan, telkens als er feest is. Ons maartje. Volgend jaar lezen we in het Kortrijks Handelsblad in het lang en het breed haar wedervaren.

Quote van de dag / mediageil en hypocriet en opportunist en anticollegiaal

Dit zijn de vier epitheta (ornans?) die eerste schepen Wout Maddens (VLD) heeft bedacht om zijn collega schepen Guy Leleu (CD@V) te typeren.
Komt dat nog goed tussen die twee concullega’s?
Staat allemaal vandaag te lezen in de regionale editie Leiestreek van “Het Laatste Nieuws” (pag. 39).

Maddens is bevoegd voor stedenbouw, ruimtelijke ordening, huisvestingsreglementering en grondbeleid. Leleu beheert het publiek domein (wegeniswerken, infrastructuur), mobiliteit, parkeerbeleid. Dat zijn dus beleidsdomeinen die nauw met elkaar verbonden zijn zodat de openlijke ruzie tussen de twee bevoegde schepenen weinig goeds voorspelt voor de stadsontwikkeling.

Leleu is geen katje om zonder handschoenen aan te pakken. Beseft niet eens meer dat hij de volkomen emanatie is van politieke machtsarrogantie.
Hij zet zonder verpinken (mentaal, niet fysiek) regelmatig de gemeenteraad voor het blok door werken te laten goedkeuren die in feite al begonnen zijn.
Maddens Wout valt ook niet te onderschatten. (Kijk eens naar zijn ogen, op foto’s in de krant!) Zijn charmante omgang met alles en iedereen mag niemand doen vergeten dat hij niets vergeet, en veel geduld heeft om op tijd en stond terug te slaan.

Maar waarover gaat het?
Leleu heeft voor de zoveelste keer een primeur voorbehouden voor de pers. (Met “Het Laatste Nieuws” heeft hij een rechtstreekse lijn. Het is wel een beetje ironisch dat die krant nu als subtitel kopt: “Schepen spreekt voor zijn beurt”. Als hij dat doet is het meestal in die krant.)
Op eigen houtje liet hij weten dat de windmolens aan de Xpo en het Kennedypark worden geschrapt. Geheel onverwacht en geheel tegen alle afspraken in.
Het dossier wordt vandaag nog besproken in het regionaal sociaal-economisch overlegcomité (geen iemand weet wat dat is) en pas maandag zal de intercommunale Leiedal een streekstandpunt bepalen.

ALSOF LEIEDAL DAAR IETS HEEFT OVER TE ZEGGEN.

Schepen Maddens (VLD) krijgt de steun van burgemeester Lieven Lybeer (CD@V), wat er op wijst dat de waarnemende burgemeester zijn collega Leleu als een te duchten electorale rivaal aanziet voor het volgende burgemeesterschap.
Lybeer zou het volgens het laatste nieuws wel niet met zoveel woorden gezegd hebben, maar hij gaat in grote lijnen akkoord met de typologie van Maddens. Samen met nog een andere schepen die anoniem wil blijven.
Die Leleu:
Hij denkt boven alles en iedereen te staan.”

Het gaat dus absoluut niet goed binnen de coalitie. Het zit er bovenarms op, en op meerder terreinen. (Tussen haakjes nu, dankzij het bewind van de wollige burgemeester Stefaan.)

Guy Leleu wordt nog verweten van een opportunist te zijn. In eerste instantie was hij voorstander van die windmolens.
Hij draait windmolens voor de ogen van de mensen, en ik heb het daar moeilijk mee, ” aldus nog eerste schepen Maddens.

Naar een nieuwe vorm van verslaggeving over de Kortrijkse gemeenteraad ?

Met name de elektronische !
Sinds de Kortrijkse raadsleden allemaal een laptop cadeau kregen, brengen ze – althans zij die daar kunnen mee omgaan – het apparaat mee naar de raadszittingen. Niet om daarmee hun dossiers of mogelijke tussenkomsten te raadplegen, maar wel om ermee te spelen of persoonlijk thuiswerk te verrichten.
Maar nu het stadhuis een hotspot is geworden, gebeuren met die tool – staande de vergadering – de meest onwaarschijnlijke innovaties inzake communicatie, nog wel met de buitenwereld.

Iemand uit het publiek – laat ons hem Alex noemen – heeft toevallig (een nieuwigheid) ook zijn laptop bij en meldt aan zijn vrienden op facebook dat raadslid-minister Stefaan De Clerk weeral uitsluitend bezig is met zijn federale dossiers. Een stadsambtenaar (ja!) heeft een loodzware krat (een curverbox) vol mappen aangesleurd die Stefaan al vanaf het begin van de zitting naarstig doorneemt.
Het is maandag, 14 september, 20u27. Gemeenteraadsdag.

Nauwelijks drie minuten later krijgt genaamde Alex al een reactie op zijn facebook.
Er zit namelijk toevallig een vriend in de zaal die prompt schrijft dat hij de dossiers van de minister bijna kan meelezen.
Die vriend is niemand minder dan Koen Byttebier, raadslid en fractieleider van de VLD.

20u39.
Axel vraagt via Tinternet aan het VLD-raadslid of hij niet beter wat zou opletten in de vergadering.
Geen onmiddellijk weerwoord.
20u48.
Axel vindt het nu via zijn facebook jammer dat vriend Koen Byttebier niet tussen komt in het debat over de huisvestingspolitiek. (Het raadslid is immers bestuurder van een grote sociale huisvestingsmaatschappij.)
21u13.
De VLD-fractieleider riposteert eindelijk met een politieke bedenking zoals men die van hem gewoon is. “Niet tussenkomen is soms ook een strategie. Werken achter de schermen is efficiënter.”
Die zit.

Intussen is er nog iets anders aan de gang op datzelfde facebook van de vrienden.
Om 20u39 meldt Freddy Vermoere dat men een beetje moet opletten met dat internet want hij volgt (weerhouden thuis) de aan de gang zijnde dialoog op de voet. Hierbij is het interessant om te weten dat vriend Freddy de plaatselijke journalist is van “Het Nieuwsblad” en normaal gezien de gemeenteraad verslaat.

Het hiaat in de dialoog van Alex en Koen tussen 20u48 en 21u13 is te verklaren.
Om 20u57 heeft raadslid Byttebier het namelijk gepresteerd om een close-up foto van zijn papieren en vulpen op facebook te slingeren. Ter zitting gemaakt. Vers van de pers.
21u04. Zoon Bruno is aan de lijn. Berispt (of verwittigt?) vader Byttebier. “Opletten hé !”

E̩n minuut later. Een lid van de vriendenkring Рwiens naam er nu niet toe doet Рvraagt zich af of dat allemaal wel mag.
21u08.
De VLD-fractieleider argumenteert dat een gemeenteraad publiek is en dat iedereen welkom is.
21u10.
Fractieleider Koen verveelt zich tamelijk bij een nogal uitvoerige interventie van de fractieleider Maarten van het Vlaams Belang.
Meldt daarom op facebook dat tussenkomsten best kort worden gehouden en zichzelf niet moeten herhalen. Hij vindt ook dat hij het als lid van de meerderheid niet altijd gemakkelijk heeft. (Versta hieronder dat hij niet al te veel mag zeggen. Maar hij werkt achter de schermen.)

De gemeenteraad heeft nog geduurd tot vijf minuten voor middernacht.
Maar facebook bleef zolang stil. Er is die nacht achteraf nog lang onder de vrienden van facebook nog wel heel wat na- en bijgepraat.
Koen Byttebier meldde nog dat hij in tegenstelling tot anderen zijn communicatie openlijk voert. Niet achter de schermen. Dat er nog wel vijftien raadsleden ook bezig zijn met hun tools. (Achter de schermen.)

Een nawoordje?
Gemeenteraden zijn natuurlijk publiek toegankelijk.
Of dat nu betekent dat een raadslid staande de vergadering moet zitten tokkelen op facebook is van een andere orde.
Mag men tijdens de zitting foto’s nemen? Ja, op voorwaarde dat men dit heeft gevraagd aan de voorzitter van de Raad.
Mag men tijdens de zitting communiceren met de buitenwereld? Ja, op voorwaarde dat men hierbij de zaal verlaat. (In het huishoudelijk reglement stond vroeger zelfs dat men geacht werd zijn GSM uit te schakelen. Is dat artikel nog geldig? Menig raadslid zit verwoed te vingeren op zijn blackberry. Soms met een stiftje, wat wel opvalt.)

P.S.
Kortrijkwatcher zou graag ook eens een laptob hebben. Zoekt sponsors. Dan krijgt u nog tijdens de raadszitting een live-verslag van de Kortrijkse gemeenteraden op deze stadsblog.

Groot-Kortrijk telt 355 waardevolle gebouwen

Zopas (vandaag) heeft het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed (VIOE) de – nieuwe – inventaris van het Bouwkundig Erfgoed voor Vlaanderen vastgesteld. Het gaat om een lijst van het in Vlaanderen gebouwde patrimonium met erfgoedwaarde en is nu te vinden op internet. Het gaat dus om zowel beschermde als niet-beschermde gebouwen.

Als we goed tellen, telt Kortrijk er 355.
Kortrijk-stad zelf 247. Aalbeke 7. Bellegem 19. Bissegem 6. Heule 31. Kooigem 9. Marke 21. Rollegem 15.
Enkele cijfers voor de binnenstad Kortrijk. Gevonden waardevol erfgoed zonder gekende straatnaam: 8. Grote Markt: 14. Hoog Mosscher: 17. O.L. Vrouwestraat: 13. Sint-Maartenskerkhof: 4. Lange Steenstraat: 6. Casinoplein: 3. Damkaai: 1. Minister Tacklaan: 10. Schouwburgplein: 3.

De vaststelling van de inventaris heeft vooral rechtsgevolgen voor het niet-beschermde waardevolle patrimonium.
Als u zoiets in eigendom hebt, wordt u voortaan onderworpen aan vijf wettelijke bepalingen die vroeger “slapend” waren, juist wegens het niet-bestaan van een officiële en recente lijst.
Die bepalingen zijn niet noodzakelijk allemaal restrictief. Bijvoorbeeld mogen gebouwen uit de lijst afwijken van de geldende normen op gebied van energieprestatie en binnenklimaat, voor zover die afwijking nodig is om de erfgoedwaarde van het pand in stand te houden.
Voor de beschermde gebouwen gelden natuurlijk nog steeds de juridische bepalingen uit het Monumentendecreet.

Wat ik me afvraag is of de bewoners of eigenaars van niet-beschermd waardevol erfgoed hiervan wel op de hoogte zijn gebracht. Hoe en door wie? Geraadpleegd ook?

Hoe zoekt Kortrijk een “intendant” voor cultuur?

Op een heel merkwaardige manier.
Het zit er dik in dat de verantwoordelijke schepenen in de gemeenteraad van aanstaande maandag 14 september in zwaar weer zullen terechtkomen. Bevoegd voor cultuur maar ook voor bestuurszaken en juridische zaken is schepen Christine Depuydt. Terwijl Hilde Demedts bevoegd is voor personeel.

De nieuwe intendant wordt niet aangezien of aangeworven als ambtenaar. Hij wordt dientengevolge geen personeelslid maar wel aangesteld als een dienstverlener via de wet op de overheidsopdrachten. De “levering” van een dienst. Raar in meerdere opzichten.
Eerstens is het zo dat iedereen weet dat die intendant het vacuüm moet invullen dat is ontstaan door het feit dat de huidige directeur van cultuur ambtshalve zal worden herplaatst. Zonder dat het met zoveel woorden wordt gezegd, vraagt men aan de intendant om schoon schip maken in het cultuurbeleid van Stad. In feite wordt het een nieuwe manager van het beleidsdomein cultuur.
Dat men hierbij de wet op de overheidsopdrachten inzake het verlenen van diensten toepast is merkwaardig en ongezien. Normale diensten zijn die van bijvoorbeeld een architect, een computerfirma, een advocaat, een vervoerbedrijf, enzovoort. Ja, misschien kunnen we die intendant beschouwen als een (tijdelijk) bedrijfsadviseur. Soort crisismanger?

Een overheidsopdracht wordt normaliter gegund via een aanbesteding of een offerte. In uitzonderlijke gevallen via een onderhandelingsprocedure. De wet op de overheidsopdrachten bepaalt dat die procedure kan toegepast worden als de aard van de dienst zodanig is dat de opdracht niet met voldoende nauwkeurigheid kan worden bepaald.
Aangezien de intendant volgens het stadsbestuur dus niet weet wat hem te doen staat, past men nu die uitzonderlijke procedure toe: onderhandeling, gelukkig nog met voorafgaandelijke bekendmaking. (Waar? Hoe? Slechts 300 euro voorzien.)

Weet die intendant dan niet wat zijn opdracht is?
Nou, schepen Depuydt wist het onderhands wel in het Kortrijks Handelsblad van gisteren. (Zie vorig stuk.)
Trouwens, officieel vraagt men aan de kandidaten om een visietekst te ontwikkelen over de ambities van het cultuurbeleid, gepaard gaande aan een plan van aanpak en een methodiek.
Hierbij mogen de betrokken zelf een prijs en randvoorwaarden voorstellen in verband met het realiseren van de opdracht.

Wat moet dat kosten?
Het College voorziet een budget van 100.000 euro. Per jaar! Dat is merkwaardig veel als men ziet dat voor dit jaar de brutoloonkost van de algemene directie en de beleidscoördinatie van cultuur slechts ongeveer 280.000 euro bedraagt. En de werkingskosten ca. 290.000 euro. Niet helemaal te verstaan is dat in het budget ook sprake is van een vacatietoelage van 40,21 euro per uur.

Wat zijn de selectiecriteria?
Een diploma hoger onderwijs van het lange type of een functie op dit niveau. (Hopelijk wordt het geen softe agoog of een culturele antropoloog. We hebben een nonense-figuur nodig.)
Vijf jaar ervaring in een leidinggevende functie.
Ervaring met de sector en met openbare besturen.

Wie maakt er deel uit van de beoordelingscommissie?
– De schepen van cultuur? (Mag dat?)
– Externe deskundigen:Miek De Kepper (van het steunpunt Lokaal Cultuurbeleid) of Hilde Plas (VVSG) en Bruno Verbergt (cultuurdirecteur in Antwerpen) of Eric Temmerman (van de Vooruit?).
– Paul De Marez, directeur Burger en Welzijn in onze stad. (Onze Paul moet nu maar eens zien welk vlees hij in de kuip toelaat, voor een stad als Kortrijk.)

Weet die beoordelingscommisie wel wat men verwacht van de intendant?

OPROEP AAN DE KANDIDATEN !
Lees alles van kortrijkwatcher en de blog van raadslid Marc Lemaitre “Kortrijk links bekeken”.
Uw slaagkansen zullen verdubbelen als u dat aan niemand vertelt. Zeker niet aan de beoordelingscommissie.