Hoeveel vluchtelingen krijgen leefloon van Kortrijks OCMW? (1)

“De Tijd” van 22 oktober pakte uit met cijfers voor het hele land.
En op de online-versie van de krant staat een kaart waarbij je iedere gemeente kunt aantikken om de toestand aldaar te bekijken.

Maar laat ons eerst wat fabels uit de weg ruimen.
–  In tegenstelling met wat menigeen meent te weten hebben asielzoekers  geen recht op financiële steun.  Zij krijgen wel “opvang” zolang het onderzoek loopt.
Dat betekent dat zij een slaapplaats krijgen, maaltijden, sanitaire voorzieningen, kledij.  Daarnaast kunnen zij genieten van een beperkt bedrag om te voldoen aan dagelijkse (kleine) behoeften.  Verblijven zij in een opvangcentrum dan gaat het om 7,4 euro per week.  Kregen ze een woning toegewezen dan moeten ze met 60 euro per week zelf instaan voor hun levensonderhoud.
–  Erkende vluchtelingen die de opvangstructuur hebben verlaten kunnen  – na onderzoek –  financiële OCMW-steun krijgen.  Maar dit kan enkel als zij behoeftig zijn en geen werk hebben.
–  Het leefloon bedraagt in ons land 1.156 euro voor een gezinshoofd, 867 euro voor een alleenstaande en 578 euro voor samenwonenden.
–  Vanaf 1 november (morgen) zijn zij verplicht om een geïndividualiseerd project af te sluiten voor maatschappelijke integratie.
–  De data over vluchtelingen met leefloon zijn wel misleidend in deze zin dat zij al meteen in de statistieken  belanden zodra zij  één dag leefloon ontvingen.
–  Een OCMW krijgt een groot deel van de uitgaven voor leefloners  terugbetaald van de federale overheid en kan ook bedragen terugvorderen van  de betrokkenen.  Zo is in Kortrijk in 2015 voor 3,96 miljoen euro uitbetaald maar bedroeg de netto-tussenkomst ten laste van het OCMW afgerond slechts 800.00 euro.

Hoe zit het nu in Kortrijk inzake vluchtelingen met leefloon?
(Eerst even zeggen dat we nergens specifieke gegevens vinden over het totaal aantal vluchtelingen (asielzoekers) in onze stad.  Ook niet in de laatste OCMW-jaarrekening van 2015.)
Volgens ‘De Tijd’ waren er tijdens  de laatste  twaalf maanden tot juli 2016  alhier 247 erkende vluchtelingen met financiële OCMW-steun.  (Al was het maar voor één dag.) Dit zijn 32,7 per 10.000 inwoners. Het jaar tevoren ging het om 201 vluchtelingen oftewel 26,7 per 10.000 inwoners.  Is dat veel?

We vergelijken  even met de andere centrumsteden, uitgezonderd Gent en Antwerpen.  Grote steden trekken immers “buitensporig” veel vluchtelingen aan.
Zie een volgend stuk.

P.S.
In de periode juli 2014 tot juni 2015 waren er in België 120 gemeenten geheel zonder vluchtelingen.  In juli 2015 tot juni 2016 nog 72.

 

Eliza Bruneel is nu ook weg

De een na de andere topambtenaar verliet dit jaar alleen al de stadsadministratie.  Grote bazen van de directies stadsontwikkeling, bedrijfsvoering, financiën, cultuur.
En nu is sinds vorige maandag Eliza Bruneel  vertrokken. Zij was adjunct van de directeur ‘communicatie en recht’  en in de praktijk coördinator  citymarketing  en toerisme.

Er nog even op wijzen dat we al sinds februari van dit jaar geen directeur meer hebben van de schouwburg en het muziekcentrum.  En dat kan nog een tijdje duren want er is nog altijd geen opvolger van Lieselotte Deforce gevonden.
Voor het examen waren er in mei 28 kandidaten ingeschreven en 22 toegelaten.
Aan de eerste fase van de selectieprocedure (het indienen van een ‘case’) hebben er 13 effectief deelgenomen.  Slecht 5 geslaagd.  Nog 4 deden me aan de verdere proeven.  Bij de laatste fase (het interview) is uiteindelijk niemand geslaagd.
Niemand.
Wat nu?

P.S.
In het stadhuis gonst het van geruchten dat het schepencollege in de clinch ligt met zowel de stadssecretaris als de ontvanger.

 

Mike Tattoo in verband met de waarden van “De Krant van West-Vlaanderen”

Mike Tattoo is in om het even wat voor straatbeeld en over de gehele wereld alleszins een soort onverwachte  verschijning.  Met of zonder bolhoed.  Met of zonder ‘zijne  Rus”. Je kunt er inderdaad niet naast kijken.
Even wonderlijk zijn (waren) zijn totaal abnormale lezenswaardige  stukjes op de Kortrijkse pagina’s van het weekblad ‘De krant van West-Vlaanderen’.  Het Kortijks Handelsblad .
Wie éénmaal zijn schrijfsel las  keek alras uit naar zijn volgende bijdrage.

Zeven jaar geleden al  kreeg Mike op uitnodiging van de toenmalige (eerder progressieve  redacteur van toen)  Luc D.  de kans om een weliswaar door de krant opgedrongen  thema te behandelen.
Niet voor niets droegen die ‘cursiefjes” de titel “Hart op de tong”.

Vanwege het succes is  die periode van drie maanden toen nog twee keer verlengd. Maar Mike bleef maar doorgaan met zijn inzendingen die steeds meer het karakter kregen van een bijzonder soort  columns.

Niet passend in een geborneerd weekblad.

Zijn stijl was onnavolgbaar, zo origineel dat hij met niets of niemand is te vergelijken.

Zo nu en dan (niet altijd) provocerend,  dat wel, en ongenuanceerd.  Vaak heel geestig ook.  Zijn verteltrant zouden we ‘disruptief’ kunnen noemen, in de zin van ontwrichtend.
Eén keer kreeg hij van de redactie de opmerking dat zijn stukjes wel wat minder ‘politiek getint’ konden zijn.  En twee jaar geleden is hij op het matje geroepen met de mededeling dat men in het Kortrijkse stadhuis zijn vertellingen niet altijd even  grappig vond. Mike is toen met de redactie gaan praten en de zaak is toen in der minne afgesloten.  Hij kon doorgaan met schrijven.

Intussen was hij  (als Mike Levebvre) op facebook terecht gekomen en daar kreeg hij met zijn alweer flagrant eigenzinnige beschouwingen, de koddige – soms liederlijke – verhaaltjes over zijn  belevenissen op Bali, zijn bijna dagelijkse gefilmde monologen steeds meer volgers en FB-vrienden.
Bij die duizenden vrienden zitten een aantal gemeenteraadsleden (schepenen, en zelfs de burgemeester Vincent Quickenborne).
Mike trok vaak van leer tegen de Kortrijkse politiek:  de belastingen, de mobiliteit, het OCMW-beleid.  Schepenen zoals Scherpereel en vooral Philippe De Coene kregen verwensingen  naar het hoofd geslingerd.  Bij de FB-vrienden van schepen en OCMW-voorzitter De Coene  brak op een gegeven ogenblijk de hel los.  Een ware hetze tegen Tattoo. Een vloedgolf.

Kort daarop (15 juli) kreeg Mike  zijn ontslagbrief.
Het laatste – en geweigerde – ingezonden artikel droeg als titel “Salade Nice-oise”. Met  – naar aanleiding van de aanslagen in Nice en elders – totaal  politiek niet correcte uitspraken over moslims, terroristen-steuntrekkers.

De ontslagbrief van 15 juli is ondertekend door Jan Gheysen (chef nieuws De Krant van West-Vlaanderen) en Mieke Verhelle (nieuwsmanager).
Zij stelden namelijk om beurten vast dat ze “de voorbjie weken geregeld werden geconfronteerd met uitspraken en standpunten die u  op sociale media ventileert, waarmee wij als krant niet geassocieerd willen worden.”
De krant wil namelijk samenwerken met mensen wiens mening en waarden wel kunnen delen. En aangezien Mike andere waarden dan die van de krant uitdraagt wensten  de chefs de samenwerking stop te zetten.

Nog wat naschriften nu. Vier.

– Het staat in perskringen bekend dat De Krant van West-Vlaanderen een slechte betaler is. Mike Tattoo  is naar het schijnt slechts drie van de zeven jaren betaald.   Zoiets van  12 euro per stuk.
–  Maar wat zijn de waarden  die de krant uitdraagt?  Dat is de vraag.
Wie de editorialen van  Jan Gheysen (en vroeger Noël Maes) leest weet dat onmiddellijk.  Dezelfde als die van een parochieblad.  En de meningen dan?
Gewoon die van de ‘Bond zonder Naam’  

Een anekdote nog.

De moeder van Rik De Nof (de legendarische Marie-Thérèse) had achter de schermen (en tot voor kort zeker nog) bij de uitgeverij Roularta veel in de pap te brokkelen.  Nieuwe journalisten moesten bij haar te biechte gaan.  Waren ze wel getrouwd? Gingen ze nog naar de mis?  Dit soort vragen.
Mike Tattoo zou zeker geen absolutie gekregen hebben.
– De plaatselijke persjongens willen geen aandacht schenken aan dit gebeuren.
Natuurlijk niet.  Enige zelfreflectie over van alles en nog wat kan niet.

 

Mike Tattoo is buiten gevlogen bij de “Krant van West-Vlaanderen”

De alhier in Kortrijk en op vele plaatsen  elders  een  bekende figuur mag geen tekst meer insturen naar de krant van West-Vlaanderen.  De plaatselijke pers rept daar met geen woord over en dat is uitermate tekenend  voor de wijze waarop in onze regio journalistiek wordt bedreven.,

Het getuigt van een zekere lafheid bij zijn collega’s en vrienden uit de reguliere pers, een gedraging  die bij  ons  in de kantoren  van de redactie van Kortrijkwatcher evenwel geeneens verbazing wekt.
Mike Tattoo is in die gazette jaren geleden binnen gehaald door Luc Demiddele, zowat de enige redacteur met een ‘open mind’ die  de ‘Krant van West-Vlaanderen’ ooit heeft gekend.  (Hij liet zelfs kortrijkwatcher aan het woord ! Heeft zelfs een keer letterlijk een volledig stuk over genomen.)
Ook hij is spoorloos  (geluidloos) verdwenen.

(Wordt vervolgd.)

Gunstig advies voor milieuvergunning van het nieuwe zwembad op Kortrijk Weide

Na zéér veel gedoe mag  de S&R Group N.V (uit Leuven) uiteindelijk het  nieuwe  ontwerp, de bouw evenals  de exploitatie  van het nieuwe zwembadcomplex via publiek-private samenwerking (PPS) op Kortrijk Weide behartigen.
De start van de bouwwerken is voorzien begin 2017, de opening is voor de eindejaarsperiode van 2018.
(PPS wil gewoon zeggen dat we niet weten voor wie het project  financieel goed uitkomt. Voor de burger? Voor Stad?)

De nieuwe inrichting kan beschouwd als een sport- en recreatiecentrum.
Die omvat namelijk niet enkel  een olympisch sportzwembad, maar ook een instructie- en golfslagbad , meerdere kinderbaden (ook voor kleuters, peuters , baby’s),  een wildwaterbaan, een warme lagune,  drie glijbanen, een sauna,  een hamman,  een voetbad, een vuurbad (met ingebouwde zitbanken), drie buitenbaden, waaronder een all-weatherbad, een groot buitenbad en (nog een?) kinderbad,
(Totale oppervlakte van de zwembaden: 1.932 m².)

Verder zal het centrum nog beschikken over uitgebreide kleedruimtes (zowel voor groepen als voor individuele bezoekers),  een grote horecaruimte met zicht op de zwemhallen,  een buitenterras, een polyvalente zaal (met eigen kleedruimtes), kantoren, een vergaderzaal, een terras, een ligweide.
Er komen vier stookinstallaties.  Het hemelwater kan gebruikt voor de schoonmaak van het complex.  Het leidingwater voor het sanitair, de douches, de lavabo’s.

En het grondwater zal aangewend voor de productie van het zwemwater (een debiet van 21.000 m³ per jaar).

Er zullen 35 VTE tewerk gesteld worden. Het zwembad zal 360 dagen/jaar geopend zijn en men verwacht ca. 675.000 tot 700.000 bezoekers per jaar.

Een bouwaanvraag is blijkbaar nog niet ingediend.
Wel een milieuvergunningsaanvraag (klasse 1) bij de provincie.  Bij  het openbaar onderzoek (26 augustus-24 september) zijn geen bezwaren ingediend.
(Geen mens wist daarvan.)

Het schepencollege heeft onlangs een gunstig advies verleend aan de Bestendige Deputatie. Weliswaar met enkele bemerkingen.
– Er moet meer duidelijkheid komen over de opgeslagen hoeveelheid gevaarlijke stoffen. (In totaal 4.930 kg, waarvan 3.100 kg NaOCl.)
– Idem over de hoeveelheid geloosd afvalwater.  (Nu geschat op 25.000 m³ huishoudelijk afvalwater en 21.000 m³ bedrijfsafvalwater per jaar.)

De werkingstoelage voor KVK is opnieuw wat gestegen

In augustus 2011 is er een overeenkomst gemaakt tussen Stad en KV Kortrijk (de cvba Kortrijk Voetbalt)  waarbij is bepaald dat de voetbalclub een jaarlijkse forfaitaire werkingstoelage krijgt van 212.500 euro.  Die toelage is te aanzien als tussenkomst voor allerlei kosten, bijv. die voor het energieverbruik.
Dit bedrag is evenwel geïndexeerd en intussen  (september van dit jaar) opgelopen tot 228.736,82 euro.
Als u als vurig supporter de club zou willen sponsoren, ziehier het rekeningnummer bij ING: 380-158107-68.

KVK krijgt ook een jaarlijkse  investeringstoelage van 150.000 euro. Maar die is voor de jaren 2013-2018 in één keer uitgekeerd (900.000 euro).

 

Naar een tweede moslimbegraafplaats in Kortrijk

Velen  – zelfs  binnen de betrokken gemeenschap –  hebben  geen weet  van het bestaan van een moslimkerkhof in Kortrijk.
Het dossier heeft vele lange jaren aangesleept maar uiteindelijk is er zonder veel tamtam begin 2004 een moslimbegraafplaats aangelegd, netjes afgescheiden van het kerkhof  in de deelgemeente Marke (Spinnerijstraat).
Het perk in Marke telde 86 mogelijke ‘percelen’ en heeft nu bijna zijn capaciteit (voor volwassen) bereikt.  Er zouden nog 7 plaatsen  vrij zijn en met een gemiddelde van  5 begravingen per jaar (een echte groeitendens is er niet) is het schepencollege beginnen uitkijken naar een andere locatie.

Men heeft (zonder al te veel participatie  ‘Kortrijk spreekt”) een beschikbaar terrein gevonden bij de begraafplaats te Heule (Mellestraat) dichtbij de ringlaan R8 en aan linker ingang van het bestaande kerkhof.  De bushalte van lijn 60 is vlakbij.
Het terrein heeft een oppervlakte van circa 700 m² en biedt de mogelijkheid voor 140 à 150 graven. Er zijn nog allerhande werken uit te voeren: aanleg paden,  planten van hagen en struiken ter afsluiting van het park.
Kostprijs voor het “begraafklaar” van het terrein  maken nog onbekend.

 

Ongeziene investeringstoelagen na budgetwijziging

In het oorspronkelijke budget 2016 voorzag de tripartite voor slechts 2.430.412 euro aan investeringstoelagen te schenken aan andere  instellingen (soms “satellieten” genaamd) die op een of andere manier ook een vorm van beleid voeren.
De toelagen gingen toen initieel en enkel en alleen naar de brandweer (Fluvia) en het Stadsontwikkelingsbedrijf (SOK- voor de fuifzaal).

Met de budgetwijziging van vorige maand is dat bedrag opgelopen tot  niet minder dan 4.296.913 euro.  En het aantal zgn. “satellieten” is ferm uitgebreid.

Een opsomming.
– De investeringsdotatie voor Fluvia is gelijk gebleven: 501.147 euro.
– De investeringstoelage aan SOK voor de fuifzaal is opgelopen van 1.929.265 naar niet minder dan 2.010.000 euro.

– W&Z  krijgt nu 100.000 euro voor het bastion aan de Collegebrug  en 1.154.921 euro voor de verlaging van de Leieboorden (Broelkaai, Verzetskaai).
– De politiezone VLAS krijgt nu ook een investeringstoelage: 55.100 euro.
– De intercommunale Leiedal geniet van 53.736 euro voor het nieuwe bedrijventerrein Kortrijk-Noord.
– Investeringstoelage van 236.116 euro voor de parking WaaK/Warande (aan wie?)
– Designregio krijgt 41.783 euro om iets te doen met de Budafabriek.
– Investeringstoelage voor Harmonie Aalbeke van 50.000 euro voor het Ontmoetingscentrum.
– Het Jongerenatelier kan 50.000 euro besteden aan de Pontforthove.

Een aantal kleinere investeringstoelagen  gaan naar de kinderboerderij Van Clé,  naar O.L.Vrouwkerk, en naar het bufferbekken Lange Munte.

Geen van die  wijzigingen is  gemotiveerd in het document “budgetwijziging 1” van 2016.

 

Wat kost het snoeien en vellen van bomen in uw straat of in de omgeving?

Eind mei maakte het schepencollege een globaal  plan op om dit jaar nog over te gaan tot het laten snoeien en vellen van bomen op diverse plaatsen.
We sommen op:
– perceel 1:  Meensesteenweg en Sint Jansbegraafplaats
– perceel 2:  (stuk) Markebekepad
perceel 3: (nog) Markebekepad
– perceel 4: Jacob van Maerlantstraat
– perceel 5: Rietput en  parking
– perceel 6: Vredelaan
– perceel 7: Beeklaan
– perceel 8: Johanna De Costerestraat
De raming voor al die werken bedroeg niet minder dan 54.562,53 euro.
Uiteindelijk  is er slecht voor 22.433 euro gegund.
Perceel 3 kostte volgens de raming het meest (30.492 euro) en is niet uitbesteed wegens “uitputting van het beschikbaar gereserveerde budget“.   Wist men dat dan niet van tevoren?

De opdracht voor de percelen 1, 2, 4 en 5 ging naar de firma NV Krinkels uit Londerzeel voor een bod van 12.644 euro.
Hierna de  prijzen (incl. BTW) met tussen haakjes de raming.
– perceel 1: 10.164 (10.514)
– perceel 2: 605 (677)
– perceel 4: 907 (544)
– perceel 5: 968 (701)

De percelen 6, 7 en 8 gingen naar de firma bvba Vanlancker uit Bellegem voor 9.788 euro.
Prijzen:
– perceel 6: 1.936 (3.146)
– perceel 7: 4.210 (5.572)
– perceel 8: 3.642 (2.913)

Besluit:
Het Markebekepad wordt overwoekerd.
Hoeveel vroegen de verkozen firma’s voor de werken aldaar?
Krinkels:  30.492 euro.
Vanlancker: 20.328 euro.

P.S.
Beschouw die bedragen maar als verborgen personeelskosten.
(Zouden anders vallen onder de Groendienst van Stad.)

 

 

 

 

 

Verhoogde en verlaagde stadstoelagen voor dit jaar

In de gemeenteraad van 12 september is er een eerste budgetwijziging voor 2016 goedgekeurd.  Bij die gelegenheid zijn er – zonder veel commentaar of vragen – merkwaardig veel nominatieve exploitatietoelagen aan instellingen gewijzigd.   Het totaalbedrag van die subsidies is nu 47.808.489 euro.  Initieel ging het om 41.658.181 euro.
(Onze lokale pers heeft het daar niet over.  En het gaat om beleid hoor.)

  1. Hierna vooreerst de  voornaamste verhogingen.

–  Citymarketing kreeg een bijdrage van 25.000 euro.  Daar komt nu  een projecttoelage bij van 52.760 euro.  Totaal 77.760 euro.
–  Het autonoom gemeentebedrijf Buda kreeg oorspronkelijk 265.000 euro. Nu 325.000 euro.  (+60.000).
– vzw Jongerenatelier: +30.000.  Gaat van  172.000 naar 202.000 euro.
– vzw Feest in Kortrijk (FIK) 25.000 meer.  Dat wordt  dan 403.000  euro. (Voorzitter Arne zou steeds meer doen met steeds minder.)
– vzw Sportplus: +25.000.  Dit geeft nu 150.000 euro.
– KVK: + 7.000.  Dat wordt 230.762 euro.
Parkeergelden: van 2.300.000 naar niet minder dan 4.400.000 euro.
– Beheerskosten IMOG  verhogen met 29.873 naar 122.371 euro.
– Premie veilig en duurzaam wonen: +100.000.  Geeft  550.000 euro.

2.  Nu de voornaamste verlagingen.

-Infrastructuur voor jeugdverenigingen:  143.189 min 10.787 euro.
-Lokale diensteneconomie: 250.000 min 15.000 euro.
-Ondernemerschap en innovatie:  200.000 min 20.000 euro.
-Toelage Leiedal: 200.653 min 13.000 (aanpassen aan aantal inwoners).
– Nu of nooit premie: 310.000 min 100.000 euro.
Restauratiepremie beschermde gebouwen: van 434.000 naar slechts 284.000 euro.

3. Schrappingen:

– Kortrijk Congé is opgedoekt.  Kreeg vroeger 20.000 euro.
– Stad geen lid meer van MIC.  Kreeg vroeger 57.500 euro.

4. Volkomen nieuwe subsidies:
(Geen mens weet waarover dit gaat.)

– Kortrijk Heritage: 5.000 euro.
– Koninklijke oudheidkundige kring: 2.500 euro.
– vzw Legato: 9.000 euro.
– Ondernemers kinderopvang: 19.500 euro.
Statutaire werkingskosten IMOG: 4.047.958 euro.
– Huis van het Kind: 5.415 euro.
– Toelage ‘t Werkt: 34.000 euro.

5. Verschuivingen:

-Toelage van 50.000 euro  ‘Kortrijk stad van ontwerpers’ gaat naar vzw Designregio.
– Toelage van 150.000 euro voor Interieur gaat naar vzw Designregio.