Sigaren uit uw eigen doos (2)

Op 8 december bestaat Limelight precies 25 jaar en dat mag u geweten hebben.
Aldus een mededeling op de website van Limelight.
U weet het natuurlijk NIET. En wat er precies gebeurt op 8 december weet de website van Limelight ook nog niet. De website van Stad Kortrijk evenmin. Die van de vzw Buda is nog altijd “temporarily under construction”. Bij http://www.drk.be/ : prot nul.
Maar misschien behoort u tot dat – dixit Limelight – Schoon (de pioniers!) en Hoog Volk (de politiciens) dat daadwerkelijk is uitgenodigd.

Er zijn meerdere zaken gepland op 8 december.
Buda Kunstencentrum staat maar weer eens in de startblokken. Er is in Limelight dus ook een toespraak voorzien van Franky Devos, de voorzitter van de vzw Buda bis. U kent hem nog van ANNO’02.
Om 20u15 wordt u in de Jan Persijnstraat 6 verwelkomd door Karel Debaere en Paul Cruysberghs, resp. voorzitter en ex-voorzitter van de op te doeken vzw Limelight.
Hierbij wordt een geschiedenisboek voorgesteld van de vereniging.
(Er is een licentiaatsverhandeling in de maak door ene Bram Vansteenkiste, maar die weet nergens van.)
Er is ook nog een boek “Log” van Anouk De Clercq.
Daarna komt er een videoboodschap van cultuurminister Bert Anciaux. En een toespraak van de burgemeester, de ware schepen van cultuur alhier. (Of Stefaan Bral er ook zal zijn is niet zeker. Hij is niet helemaal opgezet met Buda-kunsteneiland.)

Daarna rond ca. 21u15 is er een receptie.
Allen daarheen !

Maar er is nog iets anders te beleven op donderdag 8 december.
Om 19 uur is er in de Tacktoren dan een “ultieme” tentoonstelling. Daar worden de genodigden verwelkomd door Julie Vandenbroucke, voorzitter van de vzw Beeldenstorm. Dat is een privé-vzw van de burgemeester die nu blijkbaar ook wordt opgedoekt en nooit gegeven heeft wat men ervan verwachtte.

Om 20u15 is er ook nog “Utopia”. Plaats onbekend. Maar dat is waarschijnlijk hetzelfde als de tentoonstelling van Beeldenstorm en het project “City in Motion” van Jan Kempenaers. De uitnodiging is onduidelijk en correspondeert niet met wat op de website van Limelight na enig zoeken te vinden is.

Het is allemaal gratis.
Maar als Kortrijks belastingbetaler hebt u alleen al voor dit jaar aan het nog niet bestaande Buda-verhaal 25.000 euro geschonken. En via de Vlaamse Gemeenschap 3 miljoen euro.
U krijgt gewoon sigaren uit uw eigen doos.

Van het Schoon en Hoog volk wordt door de website van Limelight gevraagd om de loftrompet over een en ander te steken. Er zouden ook een artiest of twee gevraagd worden om “tegengas te geven”. Maar op de schriftelijke uitnodiging die u niet hebt ontvangen is daar niets van te merken.

P.S.
Uit een aantal reacties blijkt weer dat kortrijkwatcher onduidelijk is. Het niet goed uitlegt.
Er is hier nochtans al veel geschreven over de Kortrijkse kunst en cultuur.
Welaan dan. Kortrijkwatcher heeft niets tegen Buda, of Limelight, of Dans in Kortrijk, of Happy New Ears.
Of De Kreun.
Kortrijkwatcher is “high brow”!
Maar kan het in het algemeen niet verdragen dat er met geld van de belastingbetaler wordt gemorst. Zonder dat die het weet.
Meer speciaal inzake het Buda-verhaal dient er een totaal open beleid en transparante boekhouding gevoerd.
En met miljoenen gemeenschapsgeld waarzonder men niet zou kunnen bestaan dient men van in den beginne een geheel participatief beleid te voeren. Met alle geledingen van de bevolking.
Weet u soms hoeveel alleen al de verbouwing van de Pentascoop en de paardestallen gaat kosten? Ik wel. Ook en minstens drie miljoen. En het fabrieksgebouw Demet-Dejaeghere? Dit jaar alleen al 140.000 euro. Dat is dus een beetje infrastructuur. Van Buda-kantoren en personeel geen gegevens. Typisch.
Moet je daarnaast dan zien hoeveel toelagen Kortrijkse semi-professionele en amateuristische verenigingen krijgen. Je gaat erbij huilen. De semi-profs zoiets van 15.000 euro.
De dualiteit tussen de “cultuur” van schepen Bral en die van de burgemeester mag ook wel eens tot een synthese komen. En schepen Bral moet ophouden met de burgemeester spottende bijnamen te geven. (Die zit!)
Overigens ben ik ook nog van mening dat het project Sint-Denijsestraat waarbij men een hele volkse wijk zal hernieuwen een beetje mag opschieten.

Sigaren uit eigen doos (1)

Toegegeven. Deze kop dient enkel om uw nieuwsgierigheid te wekken. Het is een Hollandse spreuk die tegenwoordig in de politiek opgang maakt.

Op 8 december is er in de Tacktoren (19 uur) en in Limelight (20u15) nogal wat te doen.
Terwijl u niet bent uitgenodigd. (Het zelfs niet weet.) Terwijl hierover niets te bekennen valt op de website van de stad. Terwijl u al dit soort zaken zelf bekostigt via gemeentebelastingen en andere.
Het einde van de vzw Limelight wordt voor de zoveelste keer gevierd. En Buda-kunsteneiland staat in de startblokken.
Buda-kunstencentrum krijgt van ons allemaal via het Stadsvernieuwingsfonds 3 miljoen euro. Plus dit jaar een toelage van 25.000 euro van de stad. Plus van de Vlaamse Gemeenschap een jaarlijkse subsidie van 800.000 euro.
Limelight zelf ontvangt ondermeer 400.000. Van de Vlaamse Gemeenschap(378.508), van de provincie (20.167) en van Stad (8.500).

Ga dus toch maar, ook al bent u als eenvoudige, totaal niet van kultuur gespeende Kortrijkzaan niet uitgenodigd. Boerenlul !
Er is een receptie om 21u15. Rook daar maar een sigaar op eigen kosten. Klootjesvolk !

Morgen meer inlichtingen hierover op deze stadsblog.
Als positivo zeg ik nu reeds dat we weer dreigen in ANNO ’02-toestanden te verzeilen.

APB ? OV ? Wat is dat eigenlijk?

Gisteren hadden we het erover dat de gemeentelijke aanslagvoeten voor de aanvullende personenbelasting (APB) en voor de opcentiemen op de onroerende voorheffing (OV) in Kortrijk in 2006 schrikbarend hoog blijven. In elk geval in vergelijking met andere centrumsteden.
(Een dorp als Berlaar vraagt 8,8 procent APB, Riemst en Mesen 9 procent. En Wervik 2000 opcentiemen OV. Diksmuide 2.250 !)

In het licht van het nakende verkiezingsjaar had men hier en daar op een belastingverlaging gehoopt, maar het is er niet van gekomen. (Echt populistisch-demagogisch- opportunistisch kun je onze burgemeester nu ook niet noemen.)
Er is onlangs wel een kleine verlaging van de personenbelasting geweest (van 8,5 naar 7,9 procent) maar dat zal de stadskas pas volgend jaar voelen, als het al gevoeld wordt.

Vraag eens aan een willekeurige kortrijkzaan hoeveel men ter stede PER KOP (baby’s inbegrepen) betaalt aan OV en APB?
Ook al is uw respondent een ambtenaar of een gemeenteraadslid, hij/zij zal er ongelooflijk naast zitten en ook niet geloven wat u vertelt.
Per kop betalen we nu aan OV 317 euro en aan APB 258 euro.
Cijfers om van buiten te leren.
Vertel dat maar eens thuis. (Niet op café, want dan riskeer je dat men u als een gevaarlijke gek zal beschouwen en zal men u helemaal rechts laten liggen.)

MAAR WAT ZIJN DAT EIGENLIJK, OPCENTIEMEN OP DE ONROERENDE VOORHEFFING?
Als u een of andere eigendom bezit dan krijgt u van het Vlaams Gewest een briefje met een overschrijvingsformulier (aanslagbiljet) waarop staat dat u geniet van een fictief Kadastraal Inkomen (KI). (Anders zou u moeten huren.)
U woont bescheiden en dit geïndexeerde KI bedraagt dus slechts 643 euro.
Het Vlaams Gewest heft daar 2,5 procent belasting op. Dit is 16,08 euro. Dat bent u al kwijt. Maar het ergste komt nog.
Kortrijk zelf zegt: we gaan op dit basistarief 1750 zogenaamde opcentiemen heffen. Voor de stad. Opcentiemen. We vermenigvuldigen dus het basistarief (de hoofdsom) van 16,08 euro met 17,50. Dat geeft 281,5 euro. (Nu begrijpt u dat we voor Kortrijk aan een dergelijk hoog bedrag per capita komen.)
Maar het ging om een bescheiden woning, en u hebt wellicht kinderen. Er zijn allerhande verminderingen en vrijstellingen mogelijk. Het kan daarom gebeuren dat naar gelang het geval u bijvoorbeeld aan het eind van de rekening slechts 118 euro OV moet betalen aan de stad.
(Ook de Provincie heft opcentiemen. West-Vlaanderen nu 330. Huistaak: de hoofdsom maal 3,3 is wat u betaalt aan OV voor de provincie.)

Kortrijkzanen zijn nu ook niet zó arm.
Stel dat uw KI integendeel 1.500 euro bedraagt. Dan betaalt u aan het Gewest 1.500 euro maal 2,5 procent = 37,50 euro. Op deze hoofsom draagt een Kortrijkzaan 1.750 opcentiemen af, zijnde 656,25 euro. Wel te verstaan;: zonder mogelijke verminderingen.
We onthouden: op iedere euro OV voor het Vlaamse Gewest betaalt een Kortrijkse belastingsplichtige in principe 17,50 euro.
(Als u bijvoorbeeld zonder het goed te beseffen net over de grens in Stasegem woont en daarbij profiteert van allerhande voorzieningen in Kortrijk zelf draagt u slechts 15,5 euro af op de hoofdsom. Het noodlot van een centrumstad: allochtonen komen van ons dure belastinggeld profiteren. Ze komen hier zwemmen en winkelen en skaten en boeken lezen en op ons strand zitten, Рen wij maar betalen.)Het hoge OV-tarief alhier wordt door het stadsbestuur traditioneel onderbouwd met de bemerking dat de waarde van ̩̩n opcentiem OV alhier heel laag ligt. Welnu, in vergelijking met de 11 centrumsteden zitten we wel degelijk hiervoor bij de middenmoot.
De waarde van één opcentiem?
Dat is het resultaat van een breuk. De ontvangsten van de OV-belasting gedeeld door het aantal opcentiemen. Die zogenaamde waarde daalt dus naarmate de noemer groter wordt.

EN WAT IS NU EIGENLIJK DIE APB ?
In Kortrijk bedraagt de aanvullende personenbelasting nu 7,9 procent.
Maar we blijven nog even bij de vroegere 8,5 procent, want een andere aanslag hebt u nog niet.
Stel dat u tot het wat rijkere deel van de stadsbevolking behoort. Niet heel rijk, maar kom. U verdient dus alleszins méér dan 100.000 BEF per maand.
Uw belastbaar inkomen per jaar bedraagt bijvoorbeeld ca. 39.000 euro.
De FOD Financiën heeft u een detailberekening van de aanslag toegestuurd.
Na allerhande belastingverminderingen vindt u dan onderaan op die brief uiteindelijk de post belasting Staat“. Die is bijvoorbeeld 14.600 euro geworden.
Stad heft op dit bedrag, op deze staatsbelasting een “aanvullende” (vandaar de naam) belasting van 8,5 procent.
Dat maakt…1.241 euro. Voor de stad. (Aan het tarief van 7,9 procent was dit 88 euro minder. Hoe rijker hoe beter u ervan afkomt met het nieuwe verlaagde tarief.)
Had u in Brugge gewoond dan betaalde u als rijkaard aldaar ca. 1000 euro APB. (6,9 procent.)

Het hoge OV-tarief alhier wordt door het stadsbestuur traditioneel onderbouwd met de bemerking dat de waarde van één opcentiem OV alhier heel laag ligt. Welnu, in vergelijking met de 11 centrumsteden zitten we wel degelijk hiervoor bij de middenmoot.In Kortrijk bedraagt de aanvullende personenbelasting nu 7,9 procent.Maar we blijven nog even bij de vroegere 8,5 procent, want een andere aanslag hebt u nog niet.Stel dat u tot het wat rijkere deel van de stadsbevolking behoort. Niet heel rijk, maar kom. U verdient dus alleszins méér dan 100.000 BEF per maand.Uw belastbaar inkomen per jaar bedraagt bijvoorbeeld ca. 39.000 euro.De FOD Financiën heeft u een detailberekening van de aanslag toegestuurd.Na allerhande belastingverminderingen vindt u dan onderaan op die brief uiteindelijk de post Die is bijvoorbeeld 14.600 euro geworden.Stad heft een “aanvullende” (vandaar de naam) belasting van 8,5 procent.Dat maakt…1.241 euro. Voor de stad. (Aan het tarief van 7,9 procent was dit 88 euro minder. Hoe rijker hoe beter u ervan afkomt met het nieuwe verlaagde tarief.)Had u in Brugge gewoond dan betaalde u als rijkaard aldaar ca. 1000 euro APB. (6,9 procent.)Kortrijk voorziet voor dit lopende jaar aan belastingontvangsten APB ca. 19,3 miljoen.
En voor de OV bijna 24 miljoen.
Het is met dit geld (en met de vele subsidies en fondsen van hogere overheden, – en dat is ook belastinggeld) dat de burgemeester zorgt voor het Buda-kunsteneiland, schepen Leleu voor fietsroutes, Demedts voor stadswachten, Bral voor vuurwerk, De Stoop voor de Sint-Denijsewijk, de Bethune voor een filmmuseum, De Coene voor het natuureducatief centrum Libel, Cnudde voor reisjes naar Cebu, en schepen Lybeer voor een skatebowl.

We kunnen niet klagen.
Benieuwd naar de projecten voor volgend jaar. WIJ betalen die ! We krijgen van burgemeester en schepenen sigaren uit eigen doos. Besef dat nu eens.
Huistaak.
Kijk nu eens naar uw aanslagformulieren om te zien hoe u via OV en APB concreet bijdraagt aan het op de kaart zetten van onze stad. En profiteer er nu ook maar zelf een keer van.

Aanslagvoeten blijven in 2006 onveranderd hoog

Om uw geduld niet verder op de proef te stellen zeggen we maar meteen wat u wil weten.
De aanslagvoeten voor 2006 zijn:
voor de APB: 7,9 procent,
en voor de OV: 1.750 opcentiemen.
En nu weer lectuur voor wie alles wenst te weten.

In de vorige bestuursperiode (meer speciaal in 1995) heeft burgemeester Manu de Bethune de tarieven van de aanvullende personenbelasting (APB) verhoogd van 6 naar 6,7 procent. We waren de enige centrumstad in Vlaanderen die dit deed. Tegelijk gingen de opcentiemen op de onroerende voorheffing (OV) van 1.400 naar 1.550. Alleen centrumstad Roeselare heeft het in die tijd ook gewaagd om zo’n maneuver uit te voeren, zij het met mate. En enkel voor de OV.

Burgemeester Stefaan De Clerck en zijn ploeg sloegen in 2002 evenwel alle records. Overigens niet met verve gesteund door de SP.A-coalitiepartner.
De APB steeg van 6,5 naar niet minder dan 8,5 procent. En de OV ging naar 1.750 opcentiemen.
Hiermee werden we toen de absolute kampioen van de centrumsteden.

De gevolgen waren niet min.
Een verhoging van het APB-tarief laat zich pas na het aanslagjaar voelen.
Welnu, de ontvangsten inzake personenbelasting stegen voor de Kortrijkse inwoners per kop van 181 euro (in 2001) naar 262 euro (in 2004). Per kop wil zeggen: baby’s inbegrepen.
En voor de onroerende voorheffing betaalden we per kop in 2004 302 euro terwijl dat in 2001 nog 261 euro bedroeg.

Waarom werd die fenomenale belastingverhoging in 2002 doorgevoerd?
Niemand die dat goed wist. De vroegere schepen van financiën (Hilde Demedts) zei indertijd ieder jaar opnieuw dat de financiële toestand van de stad gezond was. Ook de begrotingscommissie liet nooit een waarschuwing horen, tenzij over de stijging van de personeelskosten.
Maar plotseling hoorden we eind 2001 de toenmalige schepen van financiën Maria Danneels een noodkreet slaken. De zeven magere jaren zijn aangebroken“. Er was zelfs sprake van een structureel tekort dat evenwel nooit is uitgelegd. Volgens de burgemeester ging het om 12 miljoen euro en volgens de SP.A-schepen om 9,5 miljoen.

Schepen Philippe De Coene stak de schuld op de vorige ploeg.
En burgemeester Stefaan De Clerck vond dat de politiehervorming ons teveel geld zou gaan kosten. Nu blijkt dat de dotatie voor de politie in elk geval niet méér stijgt dan de inflatie.
Burgemeester heeft altijd beloofd dat hij een belastingverlaging zou overwegen wanneer zou blijken dat de eventueel bijkomende kosten voor politie door de hogere overheid werden gecompenseerd.

En werkelijk: de aanslagvoet van de aanvullende personenbelasting is intussen gedaald naar 7,9 procent. Zonder dat ook maar één reden daartoe werd aangegeven. Zonder op de vraag te antwoorden of het structureel tekort nu was weggewerkt. En de politiekosten voor de stad zijn ook niet gedaald.
Men deed over die belastingvermindering uiteindelijk weinig triomfantelijk. Mét reden dit keer. Want er werden intussen namelijk ook twee nieuwe belastingen ingevoerd: op reclamedrukwerk en op onbebouwde percelen.

Is Kortrijk een stad der belastingen?
In de rangschikking van de centrumsteden blijven we voor dit jaar althans een schitterende eerste plaats behouden bij de OV-tarieven.
Ziehier de volledige uitslag.
1 en 2. Kortrijk en Oostende (1750). 3. Roeselare (1625). 4. Brugge (1600). 5. Mechelen (1575). 6. Aalst (1500). 7. Gent (1450). 8. Leuven (1400). 9. Sint-Niklaas (1325). 10. Turnhout (1250). 11. Hasselt (1150). 12. Genk (1100).

Bij de APB-tarieven doen we het nu dit jaar wat minder goed met onze 7,9 procent. Vierde plaats bij de vergelijkbare steden.
1. Sint-Niklaas (8,5). 2. en 3. Roeselare en Leuven (8). 4. Kortrijk (7,9). 5. Mechelen (7,8). 6. Aalst (7,5). Van 7 t/m 10. Genk,Turnhout, Oostende, Hasselt (7). 11 en 12. Brugge en Gent (6,9).

Het gemiddelde van de APB voor alle Vlaamse gemeenten is nu 7,16 procent en voor de OV 1.304 opcentiemen.

Als we straks de stadsbegroting 2006 kennen wordt hier dan uitgerekend hoeveel de Kortrijkzanen volgend jaar per kop aan de stad zullen betalen aan belastingen. Niet enkel voor APB en OV maar ook voor de zogenaamde eigenlijke gemeentebelastingen. Riolen, leegstand en verkrotting, drukwerk, terrassen, parkeren, onbebouwde percelen, enzovoort.
Er zijn nog altijd mensen die bijvoorbeeld denken dat schepen Leleu de herstelde voetpaden uit eigen zak betaalt. Of dat het zand op de Grote Markt van schepen Bral gratis uit de lucht is komen te vallen.

P.S.
Over die belastingontvangsten komen begin volgend jaar mooie grafiekjes op de in produktie zijnde website www.kortrijkwatcher.be .

Burgemeester zoekt geld voor het project Sint-Janspoort

Dat is ook zijn taak, tenminste toch voor de voorziene fondsen.

Al in april heeft Vlaams volksvertegenwoordiger Stefaan De Clerck aan minister Marino Keulen een “vraag om uitleg” gesteld.
In feite een vraag om geld, netjes ingebed in een globale, beetje filosofische vraag over “de verdere uitbouw van het participatief stedenbeleid in Vlaanderen”.
(Een vraag binnen een vraag noemt men in de politicologie een MATROEJSKA-VRAAG.)

In het nieuwe gemeentedecreet is er namelijk sprake van wijkbudgetten en methoden om mensen per straat en wijk te laten participeren.
Burgemeester is dit idee niet ongenegen.

(Het mag gezegd dat Stefaan De Clerck van goede wil is als het gaat om burgerparticipatie of propaganda voor zijn beleid. Zo komt er op het Overbekeplein waarschijnlijk – en eindelijk – een infohuis over de nieuwe stadsprojecten. Anderzijds lezen we op de Kortrijkse website nog altijd geen woord over het grootse multifunctioneel project op de Bijstandsite.)

Maar burgemeester wil geld zien, ook van de hogere overheid.
Hoe wordt die vraag nu ingekleed?
Naar het model van de Britse “Business Improvement Districts” wil hij in de steden – in feite Kortrijk – “handelsdistricten” afbakenen. Handelsruimten waar wordt beslist of men een gedeelde van een bestaande of nieuwe belasting gebruikt om acties te voeren rondom bijvoorbeeld marketing, afvalophaling, veiligheid “of wat ook al“.

Minister Keulen vindt het een superidee.
(En doet daarbij alsof hij de onderliggende vraag naar “participatie” van de Vlaamse overheid niet heeft gehoord.)
Hij wil de mogelijkheid creëren voor lokale besturen om te werken met een gemoduleerde fiscaliteit op het vlak van de onroerende voorheffing. Het tarief van de opcentiemen bijvoorbeeld verlagen in bepaalde buurten.

In antwoord hierop zegt onze burgemeester (14 april) dat hij zich beschikbaar houdt om een casus uit te werken.

Die casus zal ongetwijfeld gaan over de site van Bijstand.
Want men mag niet vergeten dat er tussen Stad, SOK en de NV Sint-Janspoort (alias Foruminvest) is overeengekomen om zo spoedig mogelijk (ten laatste in maart 2006) een nieuwe handelsvereniging op te richten. Ter harmonisering van het brede randgebeuren, voor publiciteits- en promotionele campagnes en centrummanagement.
Hierbij moet er ook een fondsvorming komen ter versterking van de steunmaatregelen die de Stad biedt voor het starten en vernieuwen van economische activiteit. Meer nog. Men voorziet ook in de oprichting van een pandenfonds ter herwaardering van een nogal ruime zone rondom de Bijstandsite.

Allez, ‘t is goed.
Nu maar wachten op de stadsbegroting voor 2006.

Immotrends voor leken en beginnelingen

Freya, minister van ons allemaal – consumenten – is wel een brave !
Als ze eens wist hoe er hier geritseld wordt bij aan- en verkopen van grond en eigendommen ter verwezenlijking van het grootse multifunctionele bijstandcomplex in hartje Kortrijk. Het immowereldje zou nog wat meer op zijn brood krijgen.

Wie het gespecialiseerde en toch niet het eerste beste blad als “Trends” leest en daar (op bladzijde 100 en 101 in het nummer van 17 november) een stuk aantreft over de handelingen van de “nederlandse” projectontwikkelaar Foruminvest in Belgische stadscentra en meer speciaal in Kortrijk gaat daar dan toch een eindje voor zitten en neemt de pen ter hand. Zelfs in aanslag.

Om te beginnen is het NIET Foruminvest dat hier op de site Bijstand een megawinkelcentrum uit de grond zal stampen.
Voor die gelegenheid in Kortrijk werd in april 2004 speciaal een nieuwe NV Sint Janspoort (SJP) opgericht.
Met het minimum kapitaal van 61.500 euro. Met twee rechtstreekse vennoten: een Belgische NV genoemd Foruminvest IMMO uit Oudergem (61.499 aandelen), en een Nederlandse BV Foruminvest INTERNATIONAL uit Naarden (welgeteld 1 aandeel).
De Belgische F…, annex IMMO zag nog net vóór de oprichting van SJP het levenslicht en heeft een kapitaal van 500.000 euro volgestort door F…, annex International (1 aandeel) en Foruminvest BV tout court, allebei nu uit Naarden.

Voor het gemak blijven de pers en ook Stad simpelweg spreken over Foruminvest in plaats van de NV Sint Janspoort. Te begrijpen. Leg dat allemaal maar eens uit. Aan Freya of Testaankoop. Aan de vastgoedmakelaars en hun cliënten.

Want tussen stad, het Stadsontwikkelingsbedrijf (SOK) en SJP is er in september een samenwerkingsakkoord afgesloten.
En daar kwam nóg een andere partner bij om de hoek kijken. De CVA SERDISER uit Brussel. Waar Pierre Yserbyt uit Ukkel en zijn vrouw Michelle Didier aandelen bij hebben.
We hebben dit hier allemaal al een keer geschreven onder de titel “De winnende Stad” (zie archief van 8 september.)

Het gespecialiseeerde weekblad “Trends” blijft het hebben over Forumvest.
En met wie heeft de betrokken journalist – officieel althans – gesproken? Over Kortrijk?
Met Pierre Ysebaert die dus eigenlijk van SERDISER is. En met Patric Huon. Die is van Bierges en heeft in Mons een “Conseils Management SA”. Maar hij is inderdaad ook afgevaardigd bestuurder van de NV Sint Janspoort en van Foruminvest IMMO.

Zo vernemen we dan toch nog enkele (andere) cijfergegevens over het Kortrijkse project.
De publieke ruimte zou 5.000 m² bedragen. In de samenwerkingsovereenkomst met Stad is er sprake van 4.500 m². Parking: 1.200 plaatsen. In de samenwerkingsovereenkomst voorziet men er minimum 850 met als streefdoel 1 per 25 m² bruto-winkeloppervlak. Dat zijn er dan 1.360.
Er is ook sprake van 2.000 m² dakterrassen. Dat cijfer nog nergens tegengekomen. Maar het kan. (Er is in de beschikbare documenten wel gewag gemaakt van 2.000 m² voor de horeca. )

Met wie heeft “Trends” blijkbaar niet gesproken?
Met Peter Verlinden. Hij is de man die op het terrein de onderhandelingen voert met de site-bewoners (handelaars) en eigenaars. Moet zowat over alles op de hoogte zijn. Hij is trouwens opgenomen in de Stuurgroep die op het project moet toezien. Als expert. Terwijl hij een afgevaardigde is van de projectontwikkelaar SJP zelf en er de belangenbehartiger van is. Terwijl die SJP alreeds twee vertegenwoordigers heeft in de stuurgroep.

Wordt zeker vervolgd.
Speel nu enkele dagen vliegende reporter rondom het project.

Nog iets over elektriek !

Stel dat u mijn vorig stukje weer eens onbegrijpelijk vindt.

Bezoek dan alleszins de www.stroomtarieven.be.
Op die website staat zelfs een berekeningsmodule voor uw tarieven. En er is vergelijking tussen de prijzen van leveranciers mogelijk. Doen!
Zeer verhelderend is ook de www.vreg.be en www.creg.be. En de links aldaar. Eindeloos.

U wordt nog expert!
En kunt dan assisteren bij de slepende onderhandelingen van schepen Jean de Bethune met de mogelijke leveranciers voor de aankoop van stroom voor onze stadsbesturen.

Er hangt elektriciteit in de lucht (2)

En we waren alhier ter stede nu een keer zo goed bezig ! En het is toch mislukt.

2002
Al in november 2002 had ‘t Stad zich voorgenomen om samen met de politiezone VLAS, het OCMW en (even later) ook het gemeentebedrijf PARKO gezamenlijk een aanbesteding te doen bij allerhande leveranciers tot aankoop van elektriciteit. Want midden 2003 zou de energiemarkt volledig vrij worden en konden de stadsdiensten zich dus losmaken van de dure leverancier Electrabel.
Over gas horen we nog steeds niks.

2003
En waarlijk, in april 2003 al kwam er een openbare aanbesteding.
Een pluim voor de verantwoordelijke schepen van “facility”, Jean de Bethune.
Men raamde toen de mogelijke kostprijs voor stroom bij onze verschillende besturen op 1,17 miljoen euro. (Dit bedrag onthouden, want het komt later nog van pas. 1,17 miljoen of naar boven afgerond 1,18 miljoen.)

Stadsgebouwen: ca. 630.000 euro
Openbare verlichting: ca. 335.000 euro
VLAS: 22.000 euro
OCMW: 190.000 euro.
Parko: 19.000 euro.

Er daagden drie kandidaten-bieders op: Electrabel Customers Solutions, Nuon en Luminus. (Merk op: nog geen SPE.)
Het College van Burgemeester en Schepenen (CBS) vond de ingediende offertes evenwel te hoog en om budgettaire redenenen onaanvaardbaar.
De vraag is nooit gesteld of de stadsbesturen en Gaselwest toen voor bijvoorbeeld de percelen laagspanning en openbare verlichting geen verkeerde ramingen hebben gemaakt. Onderschattingen. Misschien was het ook wel niet zo handig om de aanbesteding op te splitsten in loten. (Dit werd alleszins afgeraden door de Vereniging van Steden en Gemeenten.) Leveranciers zijn dan geneigd om zich enkel in te schrijven op die percelen met afnamepunten met een goed profiel. Bovendien kan de opname van alle afnamepunten in één opdracht mogelijks een voordeel opleveren door de grotere schaal van de opdracht.
Wat zeker opviel is dat de offertes van de drie leveranciers onder mekaar vergeleken heel gelijklopend waren, onderling niet zoveel verschilden.
‘t Stad zegt dit niet expliciet aan de raadsleden. Zegt alleen dat die en die bieder voor die en die percelen fel boven de ramingen zit.

Die eerste openbare aanbesteding dateert van juni 2003.
Pas in november 2003 beslist het CBS om de opdracht niet toe te kennen.
We blijven dus stroom betrekken bij de oude standaardleverancier, zijnde Electrabel CS. Waarlijk een “solution”.

En nu begint het mis te lopen.
GeDIS begint er zich mee te bemoeien, – eigenlijk al van in april 2003.
GeDIS is die organisatie waarvan u gratis spaarlampen krijgt. Voluit: Gemeentelijk Samenwerkingsverband voor Distributiebeheer. Een soort secretariaat van de vroegere gemengde intercommunales zoals Gaselwest. Werkzoekend organisme. Met lucratieve mandaten. GeDIS heeft type lastenboeken opgemaakt voor de openbare aanbesteding bij de aankoop van elektriciteit en coördineert voor de aangesloten gemeenten de onderhandelingen met mogelijke leveranciers.

2004
In april 2004 vaardigt ‘t Stad een nieuwe en tweede openbare aanbesteding uit via het type-bestek van GeDIS.
Er zijn nu twee kandidaten: Electrabel en – belangrijk – ook de nv SPE.
Volgens SPE zal de aankoop van elektriciteit voor een geheel jaar 1,7 miljoen kosten. ‘t Stad vindt dit 45 procent hoger dan “de bestaande kost”. (Wat daarmee bedoeld wordt is niet helemaal duidelijk. Gaat het om de “totale kost” of niet? Een totale kost slaat niet enkel op de aankoop van energie maar ook op distributie- en transportkosten en heffingen. )

Schepen Jean de Bethune en schepen Guy Leleu (die banden heeft met Gaselwest en de geliefkoosde leverancier Electrabel CS) vallen van hun elektrische stoel: de nv SPE is 12 procent goedkoper dan Electrabel !

Wat nu gedaan?
Het College verklaart de laagste bieding van SPE urbi et orbi opnieuw als onaanvaardbaar.
De totale kost is namelijk 1,7 miljoen zijnde 45 procent hoger dan de “bestaande kost”. (‘t Stad houdt zich nog altijd vast aan de raming van 2003, zijnde 1,17 miljoen euro. Maar die 1,7 miljoen is een totale prijs (all- in) terwijl er met GeDIS toch is afgesproken dat men enkel zou rekening houden met de pure kostprijs van de stroom zelf. (Andere kosten-componenten zoals die van transport, transmissie en heffingen liggen toch vast, voor alle leveranciers.)

Lezer, we hebben u gisteren al verwittigd voor de moeilijkheidsgraad van dit stuk.

Pas in september 2004 (vijf maanden na de aanbesteding) beslist het College om ENKEL het perceel “openbare verlichting” te gunnen aan SPE. Hoe dit te rijmen valt met de wet op de overheidsopdrachten (de laagste bieder wint bij een aanbesteding) is een raadsel.
Hoeveel vraagt SPE voor die openbare verlichting? Ca. 252.000 euro.
En kijk nu eens naar de oorspronkelijke raming van ‘t Stad hiervoor. In 2003! 335.000 euro !

Zo.
Tot op heden blijven we dus – uitgezonderd voor openbare verlichting – gekluisterd aan de leverancier van producent Electrabel.

2005
Maar wat heeft schepen Jean de Bethune – die ook wel inziet dat het zo niet verder kan – nu bedacht?
Gedaan met openbare aanbestedingen! Gedaan met offertes !
We gaan onze stroom kopen via een onderhandelingsprocedure, nog wel zonder voorafgaande bekendmaking. Onderhands. Schepen de Bethune heeft in de laatste gemeenteraad van 14 november al laten uitschijnen dat hij hierbij slechts die bieders gaat betrekken die vorige keer hebben meegedaan.

2006
Vraag is waarover men zal “onderhandelen”. Zijn er dan verschillende kwaliteiten van elektriciteit ?
Vraag is ook wat GeDIS denkt van deze demarche.
Men heeft dat nu vergeten, maar de stad heeft er zich ooit (gemeenteraad van 17 november 2003) toe verbonden om dossiers voor leveringen waarbij Electrabel als inschrijver kan optreden uitsluitend met GeDIS te behandelen.

Kortrijk bevindt zich in een zéér uitzonderlijke situatie.
En het staat weeral niet in de gazetten.
Al van begin vorig jaar werken de gemeenten die vroeger behoorden tot gemengde intercommunales (177 !) samen met GeDIS om een nieuwe leverancier te vinden. Ongeveer 80 procent deden dat met een algemene offerte en de rest met een openbare aanbesteding.
Slecht één (1!) gemeente maakte gebruik van de onderhandelingsprocedure.

Lezer,
En nu nog heel, héél eventjes verder lezen.
U zal het niet geloven.
Al in april vorig jaar hebben van de 177 GeDIS-gemeenten er 176 de levering toegewezen aan… SPE nv. D.w.z. niet aan Electrabel CS.
Gemeentelijke topmandatarissen van Gaselwest alhier waren stomverbaasd.En wat is de volgens ‘t Stad de geraamde en aanvaardbare kostprijs voor de levering van de stroom?
Nu in 2005: 1,18 miljoen zonder de openbare verlichting (want die stroom wordt geleverd door SPE).
En hoeveel was dat in 2003? 1,17 miljoen, met openbare verlichting.

Zelfs een elektricien verstaat dit niet.
Schepen de Bethune staat voor spannende onderhandelingen.

Er hangt elektriciteit in de lucht (1)

Als het een beetje meevalt krijgt u hier morgen een aartsmoeilijk stuk over de vraag of de stadsgebouwen, het OCMW, de politiezone VLAS en het gemeentelijk bedrijf PARKO volgend jaar zonder stroom zullen vallen.
Neen dus.
Maar wie wordt de leverancier? En hoeveel gaat dat kosten?

Aangezien het een uiterst moeilijk stuk wordt is de lectuur ervan absoluut voorbehouden voor nieuwe kandidaten op de kieslijsten van de komende gemeenteraadsverkiezingen.
Dit in het kader van onze lopende lessenserie over gemeentepolitiek, zoals altijd nog bedoeld om potentiële populistische kandidaten (inclusief stoethaspels, tafelspringers, luiaards, lanterfanters, borderliners en baliekluivers) af te schrikken.

De bowl ja! En nu ? EEN ACTUALITEITSVRAAG !

Dat is de titel van een topic op het onovertroffen internetforum van de skaters uit onze regio.
Zie http://www.zumiez.be/w-agora .
De skatebowl aan de Leie is blijkbaar nog altijd niet af. Volgens de Kortrijkse skate-werkgroep moest dat al gebeurd zijn midden oktober. En nu wordt gezegd dat de pool pas in maart zal worden geopend. De sk8’ers gaan daar absoluut niet mee akkoord.
Op hun forum geven ze raad aan de collega’s die zich toch in de pool wagen.
“Indonesische olifant” zegt bijvoorbeeld dat men de hekken moet openzetten er erover klimmen. “Zet jun velo een beetje verder op pak gewoon je planke mee naar naar de bowl ga ad het donker es zet 4 ‘ zuknen ijzeren hekkens open da je rap weg kunt lopen.”
En: “als ze (dat zijn de agenten, “debiels” genoemd) eu pakken begin der ip te slaan tot ze geen woord meer zeggen.”
De genaamde “LOO-RED Skate” ziet het anders. “Atter flikken agresseif doen u laten vallen en zeggen dat ze u geslagen hebben en dajje chronsche pijnen hebt. FUCK de popo’s.”

In de gemeenteraad van vandaag zou men een actualiteitsvraag kunnen stellen over de skatebowl.
Hoeveel PV’s werden er al opgemaakt bij skaters die zich toch op de werf begeven?
Wanneer gaat de bowl open?
Is er intussen al wat meer zicht op de werkelijke kostprijs?
Is de baas van het Amerikaanse Team Pain (Tim Payne) alweer weg? (Is zijn reis ook begrepen in de geraamde kostprijs?) Is zijn team hier nog? Was dat verblijf voor zo’n lange periode gepland?
Hoe verplaatst dat Team Pain zich alhier? Met een stadswagen? Brengen ze daarbij ook bezoeken aan het buitenland? Zo ja, waarvoor?
Waarom staat de vordering van de werken op de Kortrijkse website slechts tot 14 oktober vermeld?

P.S.
Een mededeling van algemeen nut.
Om een onverklaarbare reden staat het archief van deze stadsblog helemaal rechts onderaan.
Op mijn PC althans. Help !