Steeds dezelfde vragenstellers

Al bijna 20 jaar kunnen raadsleden schriftelijk vragen om nadere informatie over een bepaalde gemeentelijke materie. Zij krijgen daar dan (soms zéér laattijdig) een antwoord op in het zogenaamde “Bulletin van Vraag en Antwoord”. Ook te lezen op de website van Stad. Vaak lezenswaardig en met hoge nieuwswaarde. De papieren pers schenkt er evenwel nauwelijks aandacht aan. (Kennen onze persjongens wel dat instrument?)

In jaargang 2009 (11 nummers) ging het bijvoorbeeld over Europese subsidies, toelagen aan De Lijn, presentiegelden, gebiedswerking, investeringen in het vliegveld EBKT.
De hevigste vragensteller in 2009 was Maarten Seynaeve van het Vlaams Belang. Veertien vragen. Tweede in de rij was Bart Caron (Groen) met tien vragen. Roel Deseyn (CD&V) liet zijn medewerker vier vragen stellen. Twee vragen kwamen van Marc Lemaitre (SP.a). Philippe De Coene, Vincent Van Quickenborne, Petra Demeyere, Johan Coulembier, Patrick Jolie stelden elk één vraag. Totaal aantal vragen: 35.

2010 nu.
Tien nummers. 29 vragen. Koploper was opnieuw Maarten Seynaeve met 13 vragen. Alweer gevolgd door Bart Caron met 9 vragen. Verder hadden we nog Roel Deseyn (4), Marc Lemaitre (1), Cathy Matthieu (1), Wilfried Depauw (1). Het ging bijvoorbeeld over het museumbeleid, mobiliteit, het handelsdistrict, city-marketing, stedenbanden, pastorieën, fietsdiefstallen.

Raadsleden gebruiken wel veel te weinig dat Bulletin om aan informatie te komen. Daar zijn er die geeneens weten dat het bestaat.
En ze breien er nooit een vervolg aan in de gemeenteraad. Kortrijkwatcher kan jammer genoeg geen schriftelijke vragen stellen aan dat Bulletin. We zouden er wekelijks minstens één indienen.

Afrikaanse Valentijnsdag in Kortrijk !

Voor dit soort reclame inzake diversiteit staat kortrijkwatcher als krant altijd open.

Op de vooravond van Valentijnsdag (dus 13 februari) hoeft u niet depri te zijn.
Il faut rigoler! Vanaf 15 uur start er in het cafeetje van Mama Marie (Bueli Mayala) in de Recolletenstaat 104 een Afrikaanse party met koffie en taartjes. Vanaf 19 uur – zo niet vroeger want stipt zijn die Congolezen niet – volop Afrikaanse ambiance met DJ Christiaan.
Veel plaats is er niet bij Mama Marie, dus reserveer nu al een krat als zitplaats bij Toyim Akaba (0486-83 24 23) of bij Mama zelf (0475-27 86 77).
Kaarten in VVK 10 euro. ADD 12 euro. Henna inbegrepen.

Laat uw haar vlechten door Mireille!
Volg voorafgaandelijk een lachcursus of les buikdans bij de vzw van Marie, de ” Afrikaanse Solidariteit van Kortrijk” (ASK-SAC).
E-mail: v.a.m.v@hotmail.com. Of: 0498-31 15 23.
Als u nog niet helemaal bent ingevoerd in de zwart-afrikaanse cultuur een tip. Een vrouw aanspreken met “madamme”. (Niet: “gazelle”, dat is meer maghrebiaans). Mannen met “chef” of “docteur”. En: il faut rigoler!

Geen overhaaste beslissingen in cameradossier

Dat bericht staat letterlijk sinds 27 januari te lezen op www.kortrijk.be, de officiële website van Stad.
Vandaar ook dat u hier op KW voor een tijdje zult verstoken blijven van informatie + duiding + commentaar over het cameraplan dat is voorgelegd aan de drie gemeenteraden van de politiezone VLAS. Laat ons rustig afwachten wat voor agendapunt de Kortrijkse Raad van 14 februari zal voorgeschoteld krijgen. Pas dan zullen we als Kortrijkzanen weten waar we aan toe zijn, en officieel inzage krijgen in de notulen van twee schepencolleges die het dossier hebben behandeld. (Vorige woensdag en volgende week woensdag, dan gaat het over de camera’s van het PARKO-bedrijf.)

Waarom – zo vraagt menig lezer zich af – is op KW nog geen desnoods pittig verslag uitgebracht over die gemeenschappelijke vergadering (26 januari) van de raadsleden uit Kortrijk, Kuurne en Lendelede? Heel eenvoudig. Omdat onze senior-writer er niets van heeft verstaan. Kon nauwelijks horen wat er zoal werd verteld. De akoestiek in de gotische zaal van het stadhuis is waarlijk erbarmelijk en de micro’s (die vaak niet eens werden gebruikt) zijn dringend aan vervanging toe. Waar zitten die luidsprekers?

Nog vóór de vergadering van de VLAS-raden achtte onze loco-burgemeester BORAT het nodig om een persconferentie te beleggen. Altijd handig. Pers noteert. Pers weet nergens van. Lybeer beweerde dat tien nieuwe camera’s zouden volstaan – waarvoor? – en bestempelde wat kortrijkwatcher daarover eerder wist te melden (35 à 40 exemplaren stond er in het cameraplan) als volslagen onzin. Tien nieuwe, ja. Vijf vaste en vijf mobiele. In het rekensommetje van Lybeer moet men er wel die vier nieuwe bijtellen, in vervanging van de oude op het Schouwburgplein.
Volgens “Het Nieuwsblad” van vandaag zou de loco-burgemeester wat hebben ingebonden onder invloed van titelvoerend burgemeester De Clerck (afwezig op de vergadering van 26 januari) en om de alles omvattende eisen van de VLD-coalitiepartner wat te counteren. De VLD-fractie – totaal gedomineerd door minister Q, voorheen libertair – wil zowat overal camera’s ophangen, ook op de invalswegen en het liefst nog met nummerplaat- en persoonsherkenning.

Lybeer sprak voor zijn beurt, of zegt in feite niet alles. Hij is geen burgemeester, toch? NEEN. Hij is wnd.
Op de Kortrijkse website lezen we dat er na een technische studie zal overgegaan worden tot “een eerste reeks van locaties”. En korpschef Eeckhout had het op de vergadering wel degelijk over meerdere mogelijke locaties. Hij zei nog dat er aan de gemeenteraad zou gevraagd worden om een principiële stellingname over de vraag of er cameratoezicht zou komen over het hele grondgebied. Daarna zou er een studie komen die zou leiden tot concrete maatregelen qua soorten camera’s en locaties. Althans, zo hebben we het min of meer verstaan.
Kijk eens, als we vanuit de lectuur van internationale studies over cameratoezicht van iets zeker zijn inzake het effect van camera’s is het wel dit: 10 camera’s leiden tot 40 camera’s.

Politie heeft het dossier cameratoezicht ondersteboven aangepakt.
Men heeft een accidenteel en recent probleem van straatcriminaliteit aangewend om onmiddellijk te poneren dat als enige oplossing ter bestrijding ervan (of preventie?) naar voren komt: het ophangen van camera’s over de hele binnenstad, plus de aanschaf van mobiele camera’s.
We weten nu wie zich bij de politie onledig houdt met het dossier. Dat is commissaris Aster Buysschaert. Het is onze innige overtuiging dat hij nog altijd geen duizend bladzijden literatuurstudie over cameratoezicht op openbaar domein achter de kiezen heeft. Nochtans allemaal gratis en voor niks te lezen op het internet.

Wat was de logische gang van zaken geweest in dit dossier?
Het Politiecollege had er veel beter aan gedaan om van in den beginne (jaren geleden) over te gaan tot het inschakelen van een onafhankelijk (liefst buitenlands en ervaren) studiebureau. Met de fundamentele vraag: heeft Kortrijk cameratoezicht nodig? Zo ja, waarom, waar, wanneer, hoe en hoelang? En wat moet dat kosten? Zijn er misschien alternatieven? Dat is iets heel anders dan een pure technische studie. Dat adviesbureau zou zich minstens terdege nog afvragen wat politie bedoelt met “verschuiving van (gelijkblijvende) criminaliteit naar straatcriminaliteit”. Nog geen cijfers hierover prijsgegeven tot op vandaag. Maar wat is dat toch: die nieuwe categorie “straatcriminaliteit”?

Het antwoord op al die vragen had weleens verrassend en origineel kunnen zijn. Dat studiebureau zou natuurlijk allereerst onderzocht hebben wat de effectiviteit is geweest van de bestaande camera’s. (Een recente evaluatie van de camera’s in Rotterdam beslaat 150 bladzijden. Dit terzijde. Natuurlijk, niet te vergelijken met Kortrijk, maar we hebben het hier over wat wetenschappelijk, kwaliteitsvol onderzoek vermag.)

Zeg.
Wat ons als geïnteresseerde Kortrijkse burger enorm stoort is de vaagheid en zelfs leugenachtige berichtgeving over de kostprijs van cameratoezicht op openbaar domein. Tot 25.000 euro per camera voor aankoop, plaatsing en transmissie? Er zijn nog duurdere beschikbaar hoor. Men verzwijgt de indirecte kosten. En er zouden bijvoorbeeld zogezegd geen personeelskosten zijn, of er is geen behoefte aan extra-personeel. Nog vandaag lazen we op de website van een gerenommeerd Amsterdams adviesbureau dit. Als je gedurende 24 uur live toezicht wil hebben, dan zijn daar minstens 6 (geschoolde) personen voor nodig en kost dat 1 miljoen per jaar aan (bruto)loonkost.

P.S.(1)
De papieren pers is weer bezig. Altijd maar opnieuw op zoek naar voorstanders van cameratoezicht. Zonder enige genuanceerde vraagstelling. En altijd opnieuw laat men een stuk of twee handelaars en café-bazen aan het woord, kortrijkzaans die zichzelf als spreekbuis achten van de bevolking, of als dusdanig door journalisten wederzijds zijn geacht. Zie “Het Nieuwsblad” van vandaag. De schoenwinkelmadam en de slager zijn pro. Cafébazen van de Vlasmarkt ook min of meer, maar niet aan hun voordeur. Wat moet je daar nu eigenlijk mee? Pers vraagt nooit aan de mensen: wanneer zag u laatst nog een wijkagent? weet u hoeveel al die camera’s in uw straat zullen gaan kosten? wat zou u doen met al dat geld?

P.S. (2)
Korpschef erkent nu dat het met de camera’s op het Schouwburgplein ging om “een verkeerde investering”. Wie is hiervoor verantwoordelijk? Is de firma hierover gevat? Waarom zijn er niettemin voor duizenden euro’s bijkomende kosten gemaakt? En herinnert er zich nog iemand hoe die camera’s door de korpschef destijds op gejuich werden onthaald? Men zou tot aan het stadhuis wagens herkennen. En nog dit. De camerawetgeving verplicht om bestaande camera’s na drie jaar te evalueren. Dat moest dus gebeuren in 2008. Het is niet gebeurd, ofwel werden de resultaten geheim gehouden.

P.S. (3)
Geheugen wat opfrissen. In de gemeenteraad van juli 2004 konden slechts 26 raadsleden instemmen met de plaatsing van camera’s op het Schouwburgplein. Een aantal hielden een plaspauze of waren verontschuldigd. Schepen Leleu zei nog dat het niet in de bedoeling lag om er nog meer te plaatsen.

Lieven Lybeer kandidaat-burgemeester in 2012

De verkiezingsstrijd is hier in Kortrijk wel vroeg gestart.
Op 25 januari heeft de ACW-raad van Groot-Kortrijk applausgewijs Lieven Lybeer uitgeroepen tot kopman in de strijd voor het burgemeesterschap bij de gemeenteraadsverkiezingen. Er waren een 60-tal aanwezigen (op ca. 100 leden), waaronder Lybeer zelf. Dat applaus klinkt waarschijnlijk nog hard na op de Damkaai, ten huize van titelvoerend burgemeester Stefaan De Clerck, evenals bij de leden van het CD&V-partijbestuur en het Politiek Comité van “de Middenstand”. En ACW-schepen Guy Leleu is dezer dagen waarschijnlijk niet echt gelukkig. (Bij de verkiezingen van 2006 stond hij op de tweede plaats en kreeg “slechts” 3.037 stemmen achter zijn naam.)

Tja, de CD&V blijft in Kortrijk althans een standenpartij, niettegenstaande vroegere verwoede pogingen van voormalig partij-voorzitter Stefaan De Clerck om daar komaf mee te maken.

Sinds twee jaar al is Lybeer waarnemend burgemeester, en het is duidelijk dat hij daar een bonus bij heeft behaald en zal behalen.
Men is dat nu ten allen kante vergeten wat ooit in een speciale bijlage van “Knack” zwart op wit stond geschreven. “Iedereen bij het ACW erkent dat hij {Lybeer} veel te licht weegt.” Dat stond dus in “Knack covert Kortrijk” te lezen, op pag. 31 in het nummer van 21 maart 2007. Sindsdien is hij blijkbaar gegroeid in zijn taak. Hij heeft zich nu ook verzekerd van een kabinetchef (Véronique Lambert, de vroegere conservator van Museum 1302 en nu ook wonend in Kortrijk) die zijn zwakke flanken afschermt.

Het is duidelijk dat Lybeer een geheel ander mens is dan Stefaan De Clerck. Lieven is het type van politieker dat overal goed doet en daarom goed ontmoet. Ontbreekt op geen enkele receptie. Komt overal op foto. Eigenlijk een soort maatschappelijk werker op stedelijk vlak, koning van het geïnstitutionaliseerde dienstbetoon. Koestert al jaren meer dan 30 mandaten en heeft daarvan nog geen enkel opgezegd, terwijl hij dat ooit heeft beloofd toen hij de burgemeestersjerp mocht omgorden. Is qua deontologie in zijn ambt niet heel sterk. Komt nog wel een keer uit, let maar op.

Met de aanwijzing van Lybeer (de man van de straat) als de opponent van De Clerck (de man van de salons) haalt de partij opnieuw een aloude truc boven om veel kiezers aan te trekken. De raadsverkiezingen verworden op die manier tot een volksraadpleging waarbij ook liberalen, nationalisten en zelfs sociaal-democraten zich genoodzaakt zien om tegen heug en meug een voorkeurstem op de CD&V-lijst uit te brengen. Want – met alle respect – wie verwacht er nu dat ene Vincent of ene Philippe kans maakt op het burgemeesterschap?

Deze electronische krant heeft over dat steeds weer terugkerend perverse spelletje al uitvoerig bericht, middels een overzicht van de verkiezingsuitslagen sinds WO II. Verkiezingen zijn hier altijd een “bolletjeskermis” geweest waarbij de standen tegen mekaar worden uitgespeeld en als het ware iedereen wordt uitgenodigd om aan die interne strijd deel te nemen.

Ter info.
Bij de verkiezingen van 2006 verliep de lijstvorming bij de christendemocraten heel moeizaam, mede omwille van het kartel met de N-VA. Maar uiteindelijk kwam men vanaf de 9de plaats opnieuw uit op het klassieke ritssysteem: afwisselend een kandidaat van de Gilde en iemand van de Middenstand.
Het ACW kreeg 19 plaatsen en daarbij werden 9 kandidaten verkozen. Aan de andere zijde werden evenveel middenstanders verkozen, want Lieve Vanhoutte (N-VA) kan men nu eenmaal geenszins beschouwen als een “gildevrouw”. Zij is van “de Patria”. Inzake naamstemmen wonnen de middengroepen met een totaal van 30.455 tegen 27.968 voor de gildemannen.
Van op de zesde plaats behaalde Lybeer een goede uitslag: 3.521 voorkeurstemmen. (In 2000 nog 2.488 en 1.850 in 1994).
Stefaan De Clerck kreeg in 2000 een monsterscore achter zich met 15.262 stemmen, herleid tot 8.634 in 2006.

Beschouw deze gegevens nu natuurlijk niet als een prognose.
Tegen oktober 2012 staat er ons ook op lokaal vlak nog heel wat te wachten. Grote spanningen ook binnen het schepencollege, bij de terugkeer van Stefaan? Goed onthouden: op bepaalde vlakken komen schepen Wout Maddens (VLD) en Lybeer momenteel goed overeen.

P.S.
De Kortrijkse ACW-raad kent nu twee co-voorzitters. Bram Verschuere bekommert zich om de politiek en Luc Colman om de organisatie.

Nota van de korpchef over cameratoezicht in de politiezone VLAS (deel 3)

Gisteren barstte onze onderzoeksjournalist (Dieppe Throot) nog in tranen uit bij het lezen van het pleidooi van politie om overal in de binnenstad – later in een tweede fase ook op invalswegen en nog zowat plaatsen waar we met zijn allen komen en gaan – camera’s op te hangen. Die passage waarbij als argument is gebruikt dat iedereen het doet en dat Stad daarom niet kan achter blijven. In Duitsland en de Scandinavische landen staat men afkerig tegenover de inzet van cameratoezicht op openbaar domein. In Engeland wordt het aantal camera’s teruggeschroefd. In Nederland is de hype voorbij. In Vlaanderen meent de VVSG te weten dat er 33 gemeenten geen camera’s wensen. (En hoeveel zouden er niet zijn alwaar men het onderwerp gewoon laat rusten?)

Raadsleden, schepenen, burgemeesters, BURGERS zijn daar allemaal tegader niet over geïnformeerd.
(In “Het Laatste Nieuws” van vandaag doet waarnemend burgemeester Lieven Lybeer er zijn beklag over dat het rapport van de korpschef alhier is “uitgelekt”. Genaamde Borat heeft waarlijk het politiek bewustzijn van een ongepelde garnaal.)

Vandaag heerst er vooral hilariteit op onze KW-redactie bij het herlezen van de nota van de korpschef.
Dat technische gedeelte van het werkstuk getuigt van een ontroerende eenvoud. De beschrijving van camerasystemen bijvoorbeeld.
Volgens de “studie” bestaan er vaste en verplaatsbare camera’s. Bij de vaste worden slechts twee soorten vermeld. Bij de “verplaatsbare” toont men een foto van een camera op een paal, gemonteerd op een karretje dat bijna de omvang heeft van een kleine caravan. Tekenend voor het gehalte van de studie is dat men zich vergist in de terminologie. Die verplaatsbare camera waarover men het heeft is in feite een mobiele camera.
Over de meer recente “intelligente” camerasystemen heeft men het niet. Men denkt voorlopig niet aan gezichtsherkenning en nummerplaatherkenning. Of aan nog wat anders. Nu is het zo dat in steden die fervent voorstander zijn van cameratoezicht er een onweerstaanbare drang heerst om steeds “betere” camera’s in gebruik te nemen. Met de verdoken medewerking van de veiligheidsindustrie. Mechelen is daar een uitstekend voorbeeld van. Bart Somers (VLD) wil nu niet enkel personen en nummerplaten herkennen, maar ook aan geluidsdetectie doen. Uiteindelijk streefdoel van de burgemeester is zelfs om via soort trajectcontrole op termijn personen uit de stad te weren! Als het van onze Kortrijkse VLD afhangt gaan we alhier ook naar dit soort middeleeuwse toestanden. Toen werden melaatsen en arme lieden (kansarmen) buiten de poort gezet. (Zie nog “Het Nieuwsblad van vandaag. VLD-raadslid Anthony Vandenberghe heeft het over het aanpakken van “ongewenste bezoekers”, meer speciaal uit de grensstreek)

De politionele nota heeft het ook even (alweer summier) over de kostprijs.
De eerste installatiefase alleen al zou met 35 à 40 camera’s van 800.000 euro tot één miljoen euro kunnen kosten. Deze informatie is volkomen misleidend. De raming slaat enkel op de aankoop van de camera’s, de plaatsing en de transmissie. Over andere, indirecte kosten zwijgt men zedig. Wel mogen we de onderhoudskosten niet vergeten, zegt de nota.
In een onderbouwd dossier zou men het uitvoerig kunnen hebben over twee soorten van kosten.
1. De zgn. incidentele kosten. Dat zijn die voor de aanschaf van de camera’s, de infrastructuur die daarmee gepaard gaat (palen, graafwerken, glasvezel, draadloze verbindingen), de inrichting van de leeskamer, de verplaatsingskosten (hinder wegwerken in het blikveld).
2. De zgn. vaste kosten. Het personeel (ook opleiding) ! Het onderhoud en de schoonmaak. De verzekering. De herstellingen. De datatransmissie. De nodige nevenactiviteiten (bijv. betere verlichting).

Korpschef vermeldt als enige bron van bijkomende kosten de verdubbeling in oppervlakte en de herinrichting van de dispatching. Hoeveel beeldschermen komen er daar? Hoeveel observatoren? (Een ploegdienst met één toezichter gedurende 24 uur kan 300.000 euro per jaar kosten.) In de nota wordt zelfs gesuggereerd dat cameratoezicht op termijn geen verhoogde personeelsinzet zal vergen vermits het aantal misdrijven zal dalen. In hemelsnaam, wie heeft er die nota van de korpschef opgesteld??
Voorstanders van camera’s op openbaar domein zijn zeer beducht om de ware kosten van het systeem toe te lichten.
Tekenend in de nota is dat men bij een aantal andere centrumsteden daarover informatie heeft opgevraagd. Een aantal steden (Roeselare, Sint-Niklaas) liet nog niets weten. Van de andere is het antwoord onvolledig, en daardoor leugenachtig.

Als gemeenten afzien van cameratoestanden gaat het nogal dikwijls omwille van de gigantische kosten. De vraag is dan: wat zouden we met dat geld anders kunnen doen om (straat)criminaliteit terug te dringen?
Ja, dat is de vraag.
De politionele nota ontwijkt die afweging volkomen. De afweging namelijk of de ingezette (financiële) middelen wel in verhouding staan tot het doel dat men wil bereiken. Dat is de eis van proportionaliteit. Daarnaast dient een mogelijke inzet van camera’s te voldoen aan de eis van subsidiariteit. Morgen moeten onze raadsleden beoordelen of het na te streven doel (straatcriminaliteit tegengaan of nog wat anders?) wel vraagt om cameratoezicht. Wat zijn mogelijke alternatieve veiligheidsmaatregelen? Heeft men daar wel over nagedacht? Kan men het beoogde resultaat bereiken met minder ingrijpende – of andere – maatregelen? De nota van de korpschef laat ons daarover totaal in het ongewisse.

Politie wil gewoon nog meer gadgets.
Zeg. Hoeveel agenten zou men kunnen aanwerven met 1 miljoen en later veel méér euroots?
De recherche bijvoorbeeld is hier ondermaats. De vorming van onze wetsdienaars evenzeer.

P.S.
Het Kortrijkse schepencollege agendeert morgen woensdag 26 januari pas VOOR HET EERST het punt “camera’s op niet-besloten plaatsen”. Bewijst alweer met hoe weinig ernst en diepgang het dossier wordt behandeld. Dezelfde dag ‘s avonds om 20 uur vergaderen de raadsleden van de drie gemeenten van de politiezone. Komt het College met een collegiaal standpunt naar buiten?

Nota van de korpschef over cameratoezicht in de politiezone VLAS (2)

De politie wil met een nota de gemeenteraden van Kortrijk-Kuurne-Lendelede overtuigen om in een eerste fase over te gaan tot de installatie van wel 40 camera’s, althans in de straten en pleinen van de Kortrijkse binnenstad. Voorlopige en onvolledige raming van de kostprijs neigt naar één miljoen euro.

Dat werkstuk is al meteen om één fundamentele reden waardeloos. Men gaat geheel niet in op de vraag naar effectiviteit van de bestaande camera’s op het Schouwburgplein en in de tunnel van de Doorniksestraat. Dat zou toch een eerste hoofdstuk moeten zijn in een studie die naam waardig? Een studie waarbij men adviseert om nog meerdere tientallen camera’s in te zetten op niet besloten plaatsen. Elke evaluatie van die camera’s ontbreekt. Men heeft het er zelfs niet over. Wat waren de doelstellingen van dat cameratoezicht? Zijn die bereikt? Is de objectieve en subjectieve veiligheid aldaar toegenomen? En hoeveel heeft het systeem tot op heden eigenlijk al gekost? Geen woord daarover. Kortrijkwatcher vermoedt zelfs dat men niet eens in staat is om cijfermatig materiaal ten beste te geven over geregistreerde incidenten/delicten en de al of niet succesvolle verwerking ervan. Is er wel een nulmeting gebeurd?

De vergadering van aanstaande woensdag van de raadsleden uit de politiezone VLAS zou om die reden al meteen kunnen worden opgeheven. Wat moet men in godsnaam aanvangen met een vraag naar nog meer inzet van cameratoezicht als geeneens is bewezen dat de bestaande middelen hebben gewerkt?

De nota van de korpschef is absoluut geen studie die uitblinkt inzake wetenschappelijk gehalte. We vragen ons af wie die heeft gemaakt. Wat die mens zoal heeft gelezen en eventueel onderzocht. Is er wel een onderzoeksbureau ingeschakeld? Een onafhankelijk deskundige geraadpleegd? Of heeft men zich louter laten bijstaan door een leverancier van bewakingscamera’s? De veiligheidsindustrie die het natuurlijk vertikt om te verwijzen naar kritische rapporten over cameratoezicht op openbaar domein. En of die bestaan! Steeds meer eigenlijk. De hype is feitelijk al wat voorbij, over zijn hoogtepunt heen, maar dat is alhier bij politie nog niet doorgedrongen. Op het internet kan men lijsten vinden van steden of gemeenten die paal en perk willen stellen aan die steeds meer gesofisticeerde en duurdere systemen. New Orleans – of all places – houdt ermee op! De nieuwe regering in Engeland – bakermat van cameratoezicht – wil het aantal camera’s in de steden afbouwen. (Men stelde daar vast dat er elk jaar per 1000 camera’s één misdaad opgelost raakt.) In een vergelijkbaar buurland als Nederland stijgt de scepsis in vele gemeenten. (Leiden is een actueel mooi voorbeeld: de gemeenteraad is mordicus tegen terwijl de burgemeester een warme voorstander is.)

Een enkele keer verwijst de nota van de korpschef naar een of andere studie. Maar dan zonder enige bronvermelding.
Studies leren dat..,” zo lees je dan. Of: ” Uit onderzoek blijkt…” Welke studies, welk onderzoek? Waar? Dieppe Throot, de onderzoeksjournalist van Kortrijkwatcher heeft al duizenden bladzijden gelezen over de problematiek. En wat heeft hij daaruit geleerd, zul je zeggen? Dat evaluaties van cameratoezicht over de vraag of dat toezicht werkt niet simpel met ja of neen is te beantwoorden. Er zijn gevallen waar de effectiviteit eenvoudig weg niet is vast te stellen. Het is niet eenvoudig. Criminaliteit evolueert. Er zijn trends. Nieuwe tactieken. Tijdstippen en plaatsen veranderen. Het aandeel van camera’s in de bestrijding van criminaliteit – in een algeheel pakket van maatregelen – is moeilijk aan te wijzen. In Nederland zijn meta-evaluaties van gemeentelijke evaluaties gemaakt. Welnu, die laten geen eenduidig beeld zien van de effecten. Men komt zelfs tot tegenovergestelde conclusies, of … tot geen enkele. Bepaalde evaluaties door gemeenten worden met de grond gelijk gemaakt.

Weet u wat er om te huilen is, bij het lezen van de politionele nota over cameratoezicht in onze stad?
Dit.
“Ongeveer alle steden en grotere gemeenten werken met cameratoezicht. Een centrumstad zonder camera’s wordt een stad met concurrentieel nadeel van minder pakkans en ontrading waardoor criminelen gelokt worden naar deze minder beveiligde omgeving.”
De nota geeft hierover – met betrekking tot Kortrijk of elders – geen enkel bewijs. Er is zelfs een contradictie te bespeuren in de tekst. Opeens heeft men het over mogelijke verplaatsingseffecten. En dan staat er dit te lezen: “Er is geen eenduidig antwoord op de vraag of camera’s leiden tot een verschuiving van de criminaliteit. Er zijn aanwijzingen {sic} dat bij eigendomsmisdrijven geen of slechts een zeer geringe verplaatsing speelt.” Wel, laat dit nu toevallig tegenwoordig in Kortrijk de grootste plaag zijn inzake misdrijven: minstens één inbraak per dag.

Over de mogelijke neveneffecten van cameratoezicht is de voorgelegde nota ook weer weinig wetenschappelijk.
Daar is één, en slechts één soort van vermeld. De geografische verplaatsing van vormen van criminaliteit. Zo staat er nog: “Misdrijven tegen personen zouden zich daarentegen wel verplaatsen.” Nou, laat dit gezegd even gezegd zijn. Inzake deze vorm van straatcriminaliteit zijn daders (boefjes, vechters) onder invloed van drugs, alcohol, hevige emoties totaal niet bekommerd om de vraag of er op de plaats van het delict een camera staat.

(In een volgende editie van KW meer…)

Quote van de dag: “Ik mag er niet aan denken”

“Geen denken aan. Ik mag er niet aan denken dat ik al zo jong – én voor de rest van mijn leven – politicus zou moeten zijn. En dan zou ik ook alles moeten weten over B/H-V en de financieringswet? Nee, bedankt.”

Uitspraak opgetekend uit de mond van Felix De Clerck, door een reporter van “Het Laatste Nieuws”, op zondag 23 januari, om 14.15 uur tijdens de SHAME-betoging in Brussel. Krant van 24 januari 2011, pag. 3.
Onthouden.

Nota van de korpschef over cameratoezicht in de politiezone VLAS

Zoals gezegd zullen de raadsleden van Kortrijk, Kuurne en Lendelede volgende woensdag 26 januari de “studie” van de korpschef en zijn advies over cameratoezicht op niet-besloten plaatsen gezamenlijk aanhoren. Deze krant zal nog wel commentaar leveren bij deze summier uitgevallen nota. Een echte studie kan men het werkstuk niet noemen.

Maar wat zijn de plannen?
In een eerste fase komen volgende plaatsen in aanmerking voor het plaatsten van camera’s. (Vaste of mobiele en type: niet vermeld.) Conservatoriumplein, Tolstraat, Stationsplein, Schouwburgplein, Lange en Korte Steenstraat, Grote Markt, Wijngaardstraat, Zwevegemsestraat, Veemarkt, Plein en wellicht het Begijnhofpark. Voor later denkt men zelfs aan de Meensesteenweg, de Leiestraat, Overleiestraat, Gentsesteenweg, enz. De nota is onduidelijk. (Onlangs liet de politie in de pers toch uitschijnen dat de Oude-Vestingstraat prioritair is?)
Het ziet ernaar uit dat Kuurne en Lendelede voorlopig niet zullen geteisterd worden door cameratoezicht. De korpschef erkent nu zelf dat die gemeenten inzake misdrijven op de openbare weg “nauwelijks in beeld komen”. Misdrijven op openbare weg. Wat zijn dat?

Hoeveel moet dat kosten?
Ha. Ook op dat punt is de voorgestelde nota niet zeer accuraat. Zonder dat is aangeduid om wat voor soort camera’s het gaat schat men de kostprijs “zeer algemeen” op 20 à 25.000 euro per camera. Let wel: het gaat hier puur om de aankoop van camera’s, de plaatsing en de transmissie. Zoals hier op KW sinds lang is voorspeld kon geen berekening gemaakt van de indirecte kosten. Men beweert zelfs dat er geen bijkomende personeelskosten zouden zijn. Opvallend in de nota is wel dat de korpschef wil wachten met de installatie van camera’s die aan nummerplaatherkenning en gezichtsherkenning kunnen doen. Het systeem staat nog niet 100 procent op punt, zo zegt hij.
Men denkt voorlopig aan de plaatsing van 35 à 40 camera’s, en raamt het budget voor de eerste fase op 800.000 tot één miljoen euro. (Zal Kuurne en Lendelede willen mee opdraaien voor die kosten?)

Wat is de timing?
De aanbesteding moet klaar zijn tegen juli. De plaatsing gebeurt in de maanden september-oktober. Dan volgt er een testfase en worden de camera’s definitief in gebruik genomen begin volgend jaar.

In een volgend stuk alhier zal deze krant enkele beschouwingen wijden aan het werkstuk van de korpschef.
Alleen al het feit dat de bestaande camera’s niet zijn geëvalueerd is een reden om het huiswerk van de korpschef een dikke NUL te geven.

Even aantal Kortrijkzanen tellen (2)

Kortrijkwatcher deed daar op 20 augustus vorig jaar al een keer een poging toe en heeft het alras opgegeven. De cijfers verschillen naargelang de bronnen en die bronnen (FOD Economie, ADSEI, provincie, de gemeente zelf, rijksregister, enz.) geven niet altijd aan welke “bewoners” men dan wel telt. Ook die van het vreemdelingenregister? Waarschijnlijk wel. Maar: ook die van het wachtregister? Datum van de vaststelling verschilt ook.

“Het Nieuwsblad” van 19 januari publiceerde online de laatste nieuwe bevolkingscijfers die het blad zogezegd exclusief kon inkijken. (Ze stonden dezelfde dag gepubliceerd op de website van het Rijksregister, en de krant nam daarenboven gewoon de lay-out van die tabellen over.)

Onze regionale editie van HN pikte daar vandaag op in, meer speciaal in verband met bevolkingscijfers voor Kortrijk. Kop: “Kortrijk fronst, Waregem juicht”. De krant stelt vast dat de Kortrijkse bevolking afneemt, terwijl die van Waregem stijgt. Waarom de krant plots de gegevens voor Kortrijk confronteert met uitgerekend die van Waregem is een raadsel. Waarom is niet gekeken naar de andere centrumsteden, desnoods enkel die van onze provincie? Waarom geen vergelijking met Brugge (+23), of nog beter: met Roeselare (+717) ? Of nog beter misschien, met de cijfers van naburige gemeenten? Bijvoorbeeld: Kuurne (+76), Zwevegem (+2), Harelbeke (+182), Wevelgem (+96), Lendelede (+62), Menen (+167).

VERDORIE

Volgens het Rijksregister dus telde Kortrijk 75.326 inwoners, op 1 januari 2010. En aan het eind van dat jaar (31 december) 112 minder: 75.214.
HN vroeg schepen van bevolking Alain Cnudde om een reactie. Hij fronste de wenkbrauwen. Zegt dat hij de cijfers van het Rijksregister nog moet krijgen.
Alain, ze staan op de website van het Rijksregister! En, Alain, JONGEN TOCH, bent U het dan niet zelf die de gegevens aan het Rijksregister bezorgt?? Verdorie toch. Leg toch uit.
“Gesteld dat het cijfergeven klopt, dan gaan we erop vooruit,” zo meent de schepen. Met liefst 303 personen.
Wat voor referentie de schepen hierbij gebruikt is ons een raadsel. Volgens het begrotingsdocument 2010 van Stad zelf telde Kortrijk op 1 januari 74.208 inwoners. En volgens het document van 2011 op 1 januari 74.260.
We begrijpen er verdomd niets van.

En je wordt er helemaal gek van als je nog bevolkingsaantallen opzoekt bij andere bronnen.
Volgens de FOD Economie bijvoorbeeld waren er op 1 januari 2010 74.911 Kortrijkzanen. En volgens het Ministerie van Binnenlandse Zaken op 1 december 2010: 75.181. En het Rijksregister houdt het op 75.214 op 31 december 2010.
Provincie gaf een keer een bevolkingsaantal op voor Kortrijk. Op 1 december 2010: 74.626.
Verdorie nog aan toe…

Alain !
Klaarheid scheppen.

Persmoment van de Conferentie van Burgemeesters

Update
Het standpunt over gezamenlijke aankoop van energie werd toegelicht door de burgemeeester van Avelgem, Lieven Vantieghem.

Het is weer zover.
Net als vorig jaar krijgt de pers allerhande info over wat de Conferentie van Burgemeesters zoal bedisselt. De verzamelde pers is aanstaande vrijdag 21 januari om 11 uur verwacht in het gemeentehuis van Spiere-Helkijn. Het zit zo. Blijkbaar zowat om de maand (of om de drie maanden?) komen de burgemeesters van het arrondissement Kortrijk (en van Wervik dat nu ook aandeelhouder is van de intercommunale Leiedal) bijeen om gewichtige streekdossiers te bespreken en om daar al dan niet standpunten over in te nemen. Die vergaderingen zijn dus niet van belang ontbloot.

Maar nu. Onze opeenvolgende Kortrijkse burgemeesters – die daar nogal wat in de pap hebben te brokkelen – hebben nog nooit aan de gemeenteraad medegedeeld wat er op die bijeenkomsten is geagendeerd. Laat staan wat er is beslist. Nog nooit is daarover een verslag overhandigd aan onze raadsleden. Nog nooit. Zelfs niet mondeling, bijvoorbeeld bij het begin van een raadszitting. Burgemeesters vragen ook niet om een mandaat alvorens naar hun conferentie te vertrekken.

Volgende vrijdag nu zal loco-burgemeester Lieven Lybeer even uit de doeken doen wat hij meent (te weten) over het Groenboek van minister Bourgeois inzake de interne staatshervorming in Vlaanderen. Lybeer – nota bene daarenboven provincieraadslid, wat geen mens weet – zal bij die gelegenheid dus bijvoorbeeld zijn mening kunnen geven over de herschikking van de bevoegdheden van de provincies. De functies van de gouverneur. Enzovoort. Voorts zal Lybeer ook vertellen wat hij denkt over de conclusies die binnen Leiedal zijn getroffen naar aanleiding van de studies over onze streekbesturen en de versterking ervan. (Schitterende rapporten die in onze pers nauwelijks aandacht verkregen.)

Op die aanstaande Conferentie van Burgemeesters komt ook de Kuurnse burgervader Carl Vereecke zijn zeg doen over de brandweerhervorming. En Rita Beyaert van Harelbeke zal het hebben over intergemeentelijke initiatieven rondom wonen. Claude Croes van Deerlijk laat zijn licht schijnen over gezamenlijke energie-aankopen.

De pers zal daar dus allerhande informatie over mogen ontvangen. De raadsleden niet.
Wij hier begrijpen absoluut niet waarom onze verkozenen (en zeker de fractieleiders) niet het lef opbrengen om aanstaande vrijdag ongevraagd aan te bellen bij het gemeentehuis van Spiere.