De ware prijs van het nieuwe stadhuis

In de voorlaatste gemeenteraad (die van juni) kon ik mijn oren én ogen niet geloven toen schepen Jean de Bethune van gebouwen even iets over zijn nieuw stadhuis wist te vertellen.
Mijn ogen niet omdat de schepen vanwege “familiale omstandigheden” met aanzienlijke vertraging de Raad vervoegde, en die omstandigheden waren hem heel duidelijk nog aan te zien. Mijn oren vooral niet omdat hij poneerde dat het nieuwe stadhuis (NAC: nieuw administratief centrum) minder dan 200 miljoen oude franken heeft gekost.
Los van de aankooprijs van het KBC-gebouw wel te verstaan. (Hoeveel was dat nu eigenlijk? 6.250.000 euro? Zonder de leningslasten?)Schepen zou best toch eens met de meest recente en volledige en concrete gegevens uitpakken.
Want het is al van 9 juli 2004 geleden dat de raadsleden nog enige cijfers konden zien betreffende de renovatie en herichtingswerken van het NAC.
Voor bepaalde loten (heating ventilation en air conditioning, vernieuwen telefooncentrale, detectie brand en inbraak, schilderwerken, maatwerk meubilair, contractuele herzieningen) waren die zgn. “eindafrekeningen” nog altijd voorlopige bedragen.
Daarenboven heeft men de prijs van de bekabeling buiten het budget gehouden en doorgeschoven naar ICT van schepen De Coene. Dat lot 5 heeft waarschijnlijk ca. 222.000 euro gekost. Het was in elk geval zo geraamd.

Die voorlopige afrekening bedroeg toen (zonder de bekabeling) 3.343.455 euro.
Waar geen gemeenteraadslid iets van weet is wat het vroegere projectteam (bij de aankoop van het bankgebouw) aan erelonen heeft gekost.
De voorstudies. De ontmantelingswerken. De veiligheidscoördinator. De erelonen (8 procent?) voor NOA én Epsilon! De leningslasten! (Dit soort geweldige bedragen wordt altijd buiten beschouwing gelaten.)

Er waren uiteindelijk ook méér dan 9 loten.
Ontmantelingswerken (41.718 euro?). Omgevingsaanleg (152.000?), signalisatie (51.000?), groen dak (50.000?), zonnewering kant Papestraat (12.500?).
We kregen er ook nog een dakcafé en vergaderzalen bij (162.573 euro).
Zelfs bij de laatste begrotingswijziging 2006 waren er nog aanpassingen aan die zgn. eindafrekening van 2004.

Met andere woorden: wij althans raken er niet uit, zelfs na veel opzoekingswerk.
HOEVEEL HEEFT HET NIEUWE STADHUIS NU WERKELIJK GEKOST?

En het is nog niet gedaan! Het bureau NoA heeft alweer een studieopdracht gekregen (25.000 euro) om nog verdere ingrepen te laten doen op de hele stadhuissite (inclusief en vooral het oude stadhuis). Ten gevolge van het nieuwe stadhuis. Dat soort nogal logische secundaire werken had men niet voorzien. (Het oude stadhuis kreeg al een zeer dure nieuwe toegang. “Inkomas” van 50.000 euro.)

Bent u ook zo’n degelijke bestuurskundige?
Dat u een garage laat bouwen in de voorgevel van uw rijtjesthuis en pas achteraf ziet dat u dan uw salon kwijt bent?
Of omgekeerd. Pas nu zien dat er een nieuwe zaal nodig is voor de gemeenteraad. (Waarom niet in de schouwburg?)

Maar goed, NoA uit Brugge is hier graag gezien, dat is duidelijk. Krijgt nu al werk (en met dezelfde aannemers) voor de volgende bestuursperiode.

Schepen de Bethune komt NOOIT met een papier aandraven in de gemeenteraad.
Dat is heel handig om pertinente vragen en verantwoordingen te ontwijken, en je moet hem maar op zijn woord geloven.
Laat hij zijn kabinet nu toch eens een volledige lijst maken van alle werken, leveringen en diensten in verband met het nieuwe stadhuis. Inclusief de aankoopprijs van het bankgebouw, maar ook de leningslasten, de honoraria voor een en ander.
Notariskosten.

En per post 1) de geraamde prijs, 2) de inschrijvingsprijs (gunning) en 3) de definitieve afrekening.
Voor de loten ruwbouw en afwerking, elektriciteit, telefonie bijv. waren er grote overschrijdingen ten overstaan van de ramingen.

En iedereen heeft nu vergeten dat gewezen burgemeester de Bethune senior ooit in 1999 beweerde dat het KBC-gebouw zowat instapklaar was. Er zouden slecht uiterst minimale aanpassingen nodig zijn, vooal op het gelijkvloers. Na enig gepeins kwam men dan in 2001 aan 100 miljoen oude franken voor de renovatie en herinrichting. Het scheelde geen haar of we konden het bijna allemaal zelf doen.

Junior de Bethune heeft het nu over een verdubbeld bedrag.

Jaja! Jaja! ‘t Is goed gedaan. Kan iedereen. Oorspronkelijke prijs verdubbelen om iets goed te doen.
En ‘t is goed gedaan.
Eind goed alles goed. Dat zei het slachtoffer zelf van een tweede mislukte zelfmoordpoging ook al.

P.S.
In zijn eerste verkiezingsfolder zegt Jean de Béthune dat u gerust contact met hem kunt nemen. Het is wel zo dat de schepen zijn email niet leest. Misschien beter bellen. Of u gewoon laten overdonderen op zijn spreekuren in Marke. Doet deugd. Je kunt er helemaal weer even tegenaan. Al uw zorgen zijn vergeten.