De stemmen per telbureau

Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2006 werd er in 30 bureaus geteld.
Ieder van die telbureaus kreeg telkens kisten te verwerken uit één of soms twee stembureaus van Kortrijk-stad en meestal twee deelgemeenten.
In welk telbureau kregen de diverse partijen het grootste of kleinste aantal stemmen?

De gegevens hierna moeten zeer voorzichtig gehanteerd worden.
Conclusies zijn moeilijk.
Bijvoorbeeld.
De kiezers van de Passionistenlaan werden geteld in vijf afzonderlijke telbureaus. Die van de Houtmarkt in drie. En stemmen van het Plein in nog een ander bureau.
De Kollegestraat ging naar vier telbureaus.
Komt daarbij dat de stemmen van een bureau uit het centrum altijd gemengd worden met minstens één uit een deelgemeente. En die uit de deelgemeente Heule bijvoorbeeld zijn dan weer verspreid over niet minder dan elf telbureaus.

Maar goed. We doen ons best.
In het telbureau 8 werden heel veel stembiljetten geteld: 2004. Dat telbureau slaat op de Sint-Elooisdreef, de Filip Van De Elzaslaan (dus twee stembureaus van Stad) en de Steenstraat in Heule.
Hier haalt de SP.A-Spirit het minst aantal stemmen (204) en de
CD&V-NVA het meest (874).

Het spreekt vanzelf dat in alle telbureaus de CD&V het hoogste aantal stembiljetten haalt. Maar waar dan doet de partij het minder goed? In telbureau 22. 533 stemmen op 1.647. Daar werden een deel van de stemmen geteld van de Passionistenlaan plus die van het Vlaswaagplein te Bissegem en de Kortrijksestraat in Heule.

Welke van de telbureaus kunnen nog ter sprake komen?

Telbureau 5. Waarom? Daar behaalt Groen het minst: 80 stemmen op 1.804. In dat telbureau gaat het om een deel van de stemmen uit de Kollegestraat en Steenbakkerstraat, plus het Rodenburgplein in Marke. Rodenburg is groen maar stemt blijkbaar niet Groen. De VLD haalt in dit telbureau ook veel stemmen (495).

GROEN doet het onder andere relatief goed in telbureau 13. 118 stemmen op 1.747. Waar is dat dan? Stemmen uit de Houtmarkt, de Schoolstraat in Heule en de Processiestraat in Bellegem. Nog goed voor Groen is telbureau 28 met 119 stemmen op 1.918. Hier gaat het om een stuk van de Min. De Taeyelaan, de Rollegemkerkestraat (Rollegem) en ja ook de Watermolenwal (Heule).

Het Vlaams Belang haalt in telbureau 6 zijn hoogste score: 318 op 1.949. Dat is daar bijna evenveel als de SP.A. Dit telbureau slaat op weer een deel van de Kollegestraat plus de Watermolenwal in Heule en Bissegemplaats. Zit de komst van het zigeunerpark in Heule-Watermolen er voor iets tussen?

VLD haalt zijn hoogste score in telbureau 17, en dat is nu net het bureau waar het meeste aantal stembiljetten aankwamen. 590 stemmen op 2.048. Dit bureau kreeg kisten uit een deel van de Condédreef, plus (weer) de Watermolenwal in Heule en de Groenweg in Bellegem. De CD&V ligt aldaar trouwens ook goed (851 stemmen).

De laagste score voor de SP.A-Spirit is te vinden in telbureau 8 en telbureau 19. Bureau 8 kennen we al. Nummer 19 slaat op een deel van de Veldstraat en (weer) het Rodenburgplein in Marke plus de Schoolstraat in Heule.

SP.A-Spirit haalt zijn hoogste aantal stemmen in telbureau 23: 440 op 1.738. Het gaat hier om een deel van de Passionistenlaan, de Hellestraat in Marke (Bart Caron woont in deze deelgemeente) en het Lagaeplein in Heule.

——
EVEN WAT ORDE AANBRENGEN.

De CD&V-NVA behaalde in Groot-Kortrijk 39,98 procent.
Dat percentage is met 42,6 overtroffen in telbureau 8. Wat Stad zelf betreft ging het hier om de Sint-Elooisdreef en de Filip Van de Elzaslaan. Plus de Steenstraat in Heule.

De VLD behaalde 21,48 procent.
In telbureau 17 ging het om 28,8 procent. Dat is de Condédreef , Watermolenwal (Heule) en Groenweg (Bellegem).

De SP.a en Spirit behaalden 17,96 procent.
Met 25,31 procent is dit gemiddelde overtroffen in telbureau 23. Dat wil zeggen: Passionistenlaan, Hellestraat (Marke) en Lagaeplein in Heule.

Vlaams Belang kreeg 14,42 procent achter zich.
Overtroffen met 16,31 procent in telbureau 6. Dat is een stuk van de Kollegestraat plus Watermolenwal (Heule) en Bissegemplaats.

GROEN was goed voor 5,56 procent.
Grootste succes in telbureau 28 met een score van 6,20 procent. Stemmen gehaald in de Min. De Taeylaan, de Watermolenwal (Heule) en de Rollegemkerkstraat (Rollegem).

EN NU NOG EEN ZEER GEDURFD WAAGSTUK.
Hoe deden de partijen het in wat we maar gaan noemen: de stadskern?
Het antwoord is heel benaderend. In feite niet echt te achterhalen.

Passionistenlaan?
We hebben de stemmen geteld van de vijf telbureaus waar de kisten uit de Passionistenlaan samenkwamen. De telbureaus 22 tot en met 26. Daar zitten wel ook veel stemmen uit Heule. Niet vergeten.
CD&V-NVA: 36,93 procent.
VLD: 18,24 procent.
SP.A-Spirit: 15,42 procent.

Houtmarkt plus Plein?
Dat zijn de telbureaus 11-13 en 21. Daar zitten ook het Halenplein bij, Walle, Bissegemplaats, Kooigemplaats.
CD&V-NVA: 38,57 procent.
VLD: 21,77 procent.
SPA-Spirit: 16,43 procent.

Kollegestraat?
De telbureaus 3 tot 6. Niet enkel de vier stembureaus van de Kollegestraat maar ook nog van o.a Vlaswaagplein en Bissegemplaats (Bissegem), Watermolenwal (Heule), Rodenburgplein (Marke). Geografisch eigenlijk heel divers.
CD&V-NVA: 37,92 procent.
VLD: 19,33 procent.
SPA-Spirit: 17,66 procent.

Geen enkele telbureau heeft puur stemmen geteld uit Kortrijk-Stad.
Spijtig dat er hier geen exit-polls werden gehouden. (We hebben hier toch studenten genoeg om aan het werk te zetten?)
Zo kunnen we ook weinig te weten komen over stemverschuivingen. Maar dat het verlies van drie zetels bij de CD&V gewoon zijn gewonnen door het Vlaams Belang is wel een simplistische redenering.