au fond

De laatste gemeenteraad van deze legislatuur (11 december) heeft amper een half uur geduurd. We hebben het dan wel over de afhandeling van de 47 agendapunten, want daarna hebben de fractieleiders nog een half uur of meer de lof gezwaaid over de uittredende gemeenteraadsleden. Suikerzoet. Ook wie totaal niets ofte niets had ingebracht kreeg zijn beurt.
Maar het hevigste applaus viel Pierre Lano (VLD) ten deel, qua geluidsmeter gevolgd door dat voor schepen Frans Destoop. Schepen Hilde Demedts (CD&V) leek opgelucht. Klapje, klapje. Uit het gelach viel af te leiden dat bij de éloges nogal wat humor te pas kwam, maar helaas kon het publiek nauwelijks verstaan wat er te lachen viel.
De micro’s waren al van bij het begin van de zitting defect, en niemand kwam op de gedachte om de zitting even te schorsen.
Dat is: respect onderling voor elkaar hebben en voor het publiek.

Schepen Frans Destoop (ook voorzitter van Leiedal) had zijn afscheidsrede goed voorbereid en we kregen zelfs zijn tekst.
Hierbij onderscheidde hij de drie deugden en drie ondeugden van een goede politicus. Deugden zijn: overtuiging, openheid, geduld.
Ondeugden: opportunisme, onwil, luiheid. Maar er zijn nog veel deugden die in de politiek geen kwaad kunnen: moed, humor, samenwerking, relativering, mildheid, respect, stiptheid, creativiteit, durf. Moge dit alvast duidelijk zijn geworden: de schepen beoefent geen enkele van die drie ondeugden.

Ware het niet dat Catthy Matthieu (Groen) een paar keer kort maar met mildheid is tussengekomen, dan was de zitting in tien minuten afgehaspeld. (Het vliegveld moet nu niet echt meer verdwijnen, maar er dient gestreeft naar samenwerking met Lille en Oostende. Ehwel ja.)

Wat is er zoal zonder enige bemerking doorgejaagd?
U gaat het niet geloven!
De zgn. “voorlopige twaalfden” voor volgend jaar, bij gebrek aan begroting. De tarieven voor de personenbelasting en onroerende voorheffing.
De retributietarieven. (Sommige daarvan zijn merkelijk verhoogd!) Dat gaat allemaal over miljoenen euro.
Niet de minste uitspraak hierover vanwege de VLD, die daarmee nochtans overweg moet kunnen in de volgende coalitie.
Het Schepencollege kreeg ook weer de toelating om volgend jaar zonder enige tussenkomst van de gemeenteraad voor opdrachten van dagelijks bestuur 150.000 euro te verteren.

Alweer zonder één woord werd er een budgetwijziging 2006 van het OCMW goedgekeurd. En zelfs het budget (begroting) voor 2007 plus het meerjarenplan 2007-2009. Dat betekent concreet dat de VLD-fractie volgend jaar en tot 2009 (met twee schepenen en twee OCMW-raadsleden) geen woord van kritiek meer kan uiten over het OCMW-beleid. Of men moet van gedacht veranderen.

Heeft de ontvanger van het OCMW overuren aangerekend? Hij was daar, op de gemeenteraad. Kon nu een keer nergens over van gedachten wisselen en had het gewild. Dedju, dedju.

Ook aan de dotatie voor de politiezone VLAS (11,9 miljoen euro) werd geen gebenedijd woord verspild.
Agendapunten die nog zonder enige tussenkomst aan bod kwamen waren ondermeer: de oprichting van een Kenniscentrum Vlaamse Steden, de kas van het gemeentelijk parkeerbedrijf PARKO, premies voor inbraakbeveiliging, de heffing op onbebouwde percelen, de uitbreiding van de studieopdracht voor Kortrijk Weide, het Europees Project MAX, het beleidsplan rondom Kortrijks Erfgoed.

Raadslid en Vlaams volkvertegenwoordiger Carl Decaluwé (CD&V) heeft een vraag ingediend !
Over de zones 30 en 50. En over de testbevindingen met rijbaankussen.

En Christine Depuydt (CD&V, toekomstig schepen van cultuur) ook !
Haar voorstel om voortaan pas om half zeven met de gemeenteraad te beginnen werd aanvaard. Dat uitgerekend zij dit voorstel moet doen! Nu zal ze pas een half uur later dan gewoonlijk kunnen beginnen tateren met haar buren in de Raad.

En dit moest iedereen nu toch wel geweten hebben: Patrick Jolie (CD&V, voormalig jonge turk) is wéér vader geworden. Van Tuur.
Hij had voor iedereen wat doopsuiker meegebracht. Dedju, dedju, hij was wat te laat want kwam om een of andere reden van Antwerpen, en had zijn doopsuiker in de wagen laten liggen. ‘t Is erg.

De vele scholieren in het publiek hebben met stijgende verbazing het schouwspel bekeken. Hebben geen woord genoteerd, want er viel ook niets te noteren. Geen barst van begrepen. Het wordt broodnodig dat die leraren ook eens komen kijken, in het kader van hun eigenste kennisvaardigheden.

Nog een citaat uit de afscheidspeech van schepen Destoop.
“Een politicus mag niet lui zijn. De mensen hebben hem gekozen om voor hen te werken.”

Hoelang de receptie achteraf nog heeft geduurd weet ik niet. Gewoon te lui om te blijven.

AU FOND IS ALLES EEN KWESTIE VAN ONKUNDE.