Stadswachten zijn nu gemeenschapswachten/gardiennes

Schepen Jan de Béthune van Marke is nu ook bevoegd verklaard om preventief te waken over onze veiligheid.
Doet deugd.
In dat kader heeft hij op de laatste gemeenteraad trouwens een nieuw plan voorgelegd. Hij weet er gewoon niets van. Het interesseert hem overigens geen barst. En wat in zijn voordeel spreekt is dat hij daarin nog gelijk heeft ook.

Gelukkig heeft er niemand om gevraagd, maar de schepen weet nog altijd niet hoeveel stadswachten er hier rondlopen.
Zo valt ook te betwijfelen of hij er al weet van heeft dat de term stadswachten niet meer bestaat.
Het federaal Parlement heeft namelijk op 19 april laatstleden een wetsontwerp goedgekeurd tot instelling van de dienst “gemeenschapswachten”. In ‘t Frans klinkt het beter: “gardiens de la paix”.
Zouden onze eigenste gardiennes hiervan al op de hoogte zijn?
Kregen zij van de bevoegde schepen een beknopte maar toch bevattelijke samenvatting van de nieuwe wet? Op een A4’tje? Zodat zij dat echt een keer kunnen lezen?
(Zie nog stukken alhier van 5 en 9 april.)

Taken

Beambten van de dienst gemeenschapswachten kunnen nu ook uitdrukkelijk bevoegde gemeentelijke diensten informeren over problemen op vlak van veiligheid, milieu en wegennet. MILIEU ! Zij weten niet eens wat milieu is. Fijn stof. Dat ozongat. Ratten. Asbest. Duifkes. Geluidsmuren. Nucleaire transporten ten zuiden van Stad.
En op die politiescholen zullen ze het ook niet leren. Wegennet? Ik heb ooit eens een politieagent – inspecteur – meegemaakt die niet eens de weg kende in Kortrijk. “Ik ben niet van hier, hé”.

Gardiens kunnen de automobilisten (fietsers niet?) informeren over het hinderlijk of gevaarlijk karakter van verkeerd parkeren, ondermeer. Zelfs al hebben ze zelf al verkeersovertredingen begaan.
Sensibiliseren met betrekking tot het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer.
Sensibiliseren. Om gek van te worden. Zijn ze daar weer om te zeggen dat je je motorkap moet sluiten? Uw neus moet snuiten?
In ‘t stadhuis moet gaan piesen?
Kinderen, scholieren (dus geen studenten?), gehandicapten en ouderen helpen bij het veilig oversteken. Voor dit laatste worden de beambten gelijkgesteld met “gemachtigde toezichters”. Scouts, wat nog te doen, na uw goede daad?
Gemeenschapswachten kunnen ook inbreuken vaststellen op gemeentelijke reglementen en verordeningen die het voorwerp uitmaken van gemeentelijke administratieve sancties (GAS). Overlast, kleine criminaliteit. Inbreuken op retributiereglementen zoals betalend parkeren. Maar opgepast: daarvoor dienen ze de titel te dragen van gemeenschapswachten-vaststellers. CONSTATEURS.

De wachten kunnen ook toezicht uitoefenen op personen bij evenementen georganiseerd door de overheid. Ook al gaan die evenementen niet door op de openbare weg of openbare plaatsen.
En als er een akkoord is met Kuurne en/of Lendelede (onze politiezone VLAS) kunnen onze “stadswachten” ook aldaar optreden bij evementen van gemeentelijke en andere overheden.
Gemeenschapswachten kunnen hun activiteiten uitoefenen op de infrastructuur van een openbare vervoersmaatschappij.
Gemeenschapswachten-vaststellers (constateurs) kunnen een identiteitscontrole uitoefenen! Zonder dwang. Geen pepperspray. Geen handboeien. Niks ofte niks. Ga daar maar eens mee aanstaan, aan de statie. Zonder camera.

Uitoefeningsvoorwaarden

Gemeenschapswachten-vaststellers moeten Belg zijn. De gewone gardiennes niet noodzakelijk: zij kunnen bijvoorbeeld de nationaliteit hebbben van een lidstaat van de Europese Unie. Het omgekeerde moet nog komen.

Wachten dienen “een gepast profiel” te hebben. Ze moeten over de nodige tact beschikken om hun eigen gevoelens te beheersen.
Respectvol zijn. Burgerzin vertonen.
Zij mogen niet veroordeeld zijn tot een correctionele of criminele straf. Wel mogen ze zijn veroordeeld voor verkeersovertredingen!
Zij mogen geen feiten gepleegd hebben die kunnen raken aan het vertrouwen in de betrokkene, ook al waren die feiten geen voorwerp van een strafrechtelijke veroordeling. En hierover oordeelt de burgemeester. Mits advies van de korpschef van de lokale politie. Nepotisme is alweer niet uitgesloten. Schervengerecht?

Opleiding

Gardiens moeten slagen in een examen. Met vakken als “cultuurinzicht” en “omgaan met diversiteit”, “observatie en rapportering”, “conflicthantering”, “ontwijkingstecnieken”. Ook eerste hulp bij ongevallen. Mond aan mond.
Die opleiding kan verstrekt door politiescholen alsook door privé-veiligheidscholen, VDAB. Dat wordt een bloedbad.

Identificatiekaart

Alle gemeenschapswachten (hoe ze ook heten: lijnwachters, stewards, fox’en) dragen eenzelfde uniform.
Op hun identificatiekaart staat ook een foto. Naam van de gemeente. En de vermelding of ze al dan niet ook nog “vaststeller” zijn. CONSTATEUR. Dat is een administratieve vereenvoudiging.
En de vervaldatum. (Normaal vijf jaar geldig.)
Nu wij, bij een milieudelict : “Madammeke, gardinnetje, je hebt nog een week te gaan. Vanaf nu”.

Allez, Jean.
Vertel dat nu allemaal eens aan uw stadswachten, aan de gemeenteraad, en aan alle Kortrijkzanen.
Zie DOC 3009/001: 52 bladzijden.
En DOC 3009/002: 11 bladzijden.
DOC 3009/003 en 004 mag u overslaan.
PLEN 280 is wel interessant: het parlement ging in die nachtzitting met alles akkoord. Alle partijen.
Maar toch ook eens zien of de Senaat er nog wat van bakt. Jan, uw zusje zit daar.

P.S.
Examenvraag.
Mogen gardiens ook toezicht houden bij een evenement georganiseerd door het Davidsfonds in een lokaal van de gemeente (stadhuis, cultureel centrum, enz.) ?
Het is echt ja of neen, en niet misschien.