Overdreven vorming stadspersoneel (1)

Het is al lang gelden dat hier werd gepoogd om de formule E = K.A.R.T uit te werken.

Het ging om de berekening van de effectiviteit (E) van de Vorming, Training en Opleiding van ambtenaren. De VTO. Zie stuk van 21 februari 2005.

We willen u hier enkele gegevens bezorgen om die E zelf te berekenen.

Ze dateren allemaal wel uit de vorige legislatuur want het huidige College van Burgemeester en Schepenen (CBS) is niet meer geneigd om daar veel details over te verstrekken.

Nochtans zijn er aanwijzigen dat men nog altijd bezig is met te overdrijven inzake VTO voor ambtenaren.

Voor dit jaar is er in de begroting voor de post “vorming” een krediet voorzien van 363.374 euro. Nu moet uw weten dat men hiervoor in 2003 slechts 106.336 euro voor heeft uitgegeven.

Hebben we dan iets tegen VTO van stadspersoneel?

Maar neen!

Vroeger waren we zelfs beetje kwaad omdat burgemeester Sansen niet eens het budget dat hiervoor was voorzien liet opsouperen . En het grootste deel ging dan nog naar de brandweer.

Ja, we moeten ons leven lang leren !

Maar de vraag is of dit wel altijd en continu moet gebeuren op kosten van het bedrijf waar men werkt. In casu hier van Stad. En tijdens de werkuren.

Is zelfstudie dan niet meer mogelijk?

Grote vraag is nog of we het stadspersoneel niet een opleiding bezorgen over materies waarvan men zich toch kan afvragen of die normaliter al niet dienden gekend bij de aanwerving. Ik geef nu maar één voorbeeld. Waarom moet een pas aangeworven verkeerskundige al onmiddellijk een cursus gaan volgen over gemeentelijke mobiliteit?

We kennen zelfs gevallen waarbij stadspersoneel kan genieten van opleidingen die puur gaan over fundamentele basisvaardigheden. Leren een brief schrijven.

Weet u wat er ook achter steekt?

Er zijn nogal wat vzw’s en andere instellingen die aan VTO doen. En die dringen zich werkelijk hardnekkig op bij stadsbesturen. Sommige van die instellingen hebben dan nog goede connecties met ons stadsbestuur. Syntra West bijvoorbeeld krijgt dan wat opleidingen toegeschoven. Iemand moet daar dan een basiscursus ‘gebruik Excel’ gaan volgen.Vier volle dagen, kostprijs wordt plots niet vermeld.

Bij WIVO (goed bekend bij schepen Jean De Bethune) mocht er iemand van de cel Economie en van de Werkwinkel een basisprogramma gaan volgen genaamd “aanspreekpunt locale economie”. 120 uren.

De cursisten zelf betalen natuurlijk niets.

Maar soms krijgen ze er nog vergoedingen bovenop. Dagvergoedingen. Verplaatsingskosten, zelfs als het leslokaal in Kortrijk ligt. Een broodjesmaaltijd. Drinkgeld ook.

In de gemeenteraad is er niemand die over die excuberante VTO vragen durft stellen.

Ambtenaren moet men te vriend houden, of men krijgt geen info meer.

In een zgn. strategisch College van 10 juli 2002 is er ooit eens een “vormingsbeleidplan” goedgekeurd. Het is nooit voor de gemeenteraad gekomen.

Wat stond daarin? Is dit nu nog geldig?