De camera’s op het Schouwburgplein werken grotendeels naar behoren

Werkt uw videocamera thuis ook grotendeels?
De camera’s werken grotendeels naar behoren…
Dat is het antwoord dat raadslid Maarten Seynaeve (VB) onlangs kreeg van de lokale politie op zijn schriftelijke vraag omtrent de (vier) bewakingscamera’s op het Schouwburgplein.

Maar wat is “grotendeels” ?
In zijn antwoord heeft HCP Stefaan Eeckhout toe dat de identificatiemogelijkheden (van personen? wagens? fietsers?) niet optimaal zijn ‘s nachts en bij slechte weersomstandigheden.
(Weet u nog dat het stadsbestuur er destijds prat op ging dat de camera’s tot aan het stadhuis toe wagens zouden kunnen herkennen?)
Vandaar dat er een technische audit is gebeurd. (Wie heeft die betaald? Wie was de opdrachtgever? Wie heeft die uitgevoerd? Toch niet de leverancier? Waarom?)
Aanpassingen en verbeteringen zijn mogelijk, maar zijn afhankelijk van het budget 2008. De korpschef zegt niet wat er mankeert en welke bijkomende kosten zullen nodig zijn. Vraag zou kunnen zijn: heeft de leverancier niet voldaan aan het bestek? Dat hij dan maar zelf voor de kosten opdraait.

De aanleiding voor de vraag van raadslid Seyneave was dat er op 11 augustus iemand in de buurt van het Schouwburgplein het slachtoffer was van vandalisme, en dat agenten zich hierbij lieten ontvallen dat die camera’s de zaak niet helpen oplossen.
De politie weigert te antwoorden op de vraag in hoeverre de beelden van 11 augustus werden onderzocht.
Hierbij een kanttekening. Hoeveel mensen zouden weten dat iedereen die gefilmd wordt recht op toegang heeft van die beelden? Art. 12 van de nieuwe camerawet.

Raadslid Seynhaeve vroeg zich ook af hoeveel keer de beelden al iets “opbrachten”?
Men stuurt hem in het antwoord hierbij met een kluitje in het riet. “Camerabeelden op zich lossen geen misdrijf op.” Ja, dat weten we ook. Maar wat we nog zeer goed weten is dat de korpschef het niet zou nalaten om via de media triomfkreten te slaken indien de camera’s in het verleden al veel nut hadden bewezen.
Opnieuw een kanttekening. Volgens de camerawet MOET men (binnen de drie jaar na inwerkingtreding) een veiligheids- en doelmatigheidanalyse maken van het bestaand bewakingssysteem. Aantonen dat de vraag naar de finaliteit, de relevantie (doelmatigheid), proportionaliteit, privacy, subsidiariteit voldoende aangetoond is.
Is de politie daar nu mee bezig of niet? Heeft men bijvoorbeeld al enig zicht op de vraag of er zich verplaatsingseffecten voordoen en veranderingen in de modus van misdrijven in de buurt. De analyse moet ten laatste in juni 2008 klaar zijn.

Het raadslid vroeg nog sinds wanneer de camera’s op het Schouwburgplein operationeel zijn.
Sedert juni 2005.
Welnu, de verplichte aangifte daarvan is pas op 10 oktober 2006 gepubliceerd in het openbaar register van de privacycommissie. Dat is al een eerste overtreding van de wet waarover de privacycommissie me nooit iets heeft verteld.

Nogmaals wat vertellen.
Ter gelegenheid van de plaatsing van de camera’s heb ik op 5 juni 2005 een schrijven gericht naar de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levensfeer” (CBPL). Daarin vroeg ik of de commissie even in dialoog wou treden met Stad omtrent de vraag of bij die plaatsing de toenmalige wetgeving was gevolgd. De commissie beloofde algauw dat men dat zou doen en mij continu over de stand van zaken zou inlichten. Kort daarna deelde men mij mee dat Stad de nodige stappen zou doen voor de aangifte. We schrijven nog altijd 2005. In oktober van datzelfde jaar krijg ik het bericht dat het dossier in behandeling is. Op geen enkele van mijn vragen is geantwoord.
Sindsdien niets meer over gehoord.

En nu onlangs, eind oktober van dit jaar, ontving ik een van die gekende potsierlijke brieven die een overheidsadministratie zoal kan bedenken.
De Commissie deelt mij mee dat de nieuwe camerawet sinds 10 juni 2007 in werking is getreden. Ha! Dat weet de CBPL dus ook…

Ik schrijf niet meer terug hoor ! Commissie van mijn…camera’s !
Zal de Commissie niet meer storen met bijvoorbeeld een klacht over de pictogrammen die het publiek moeten waarschuwen voor de bewakingscamera’s.
Bij gebrek aan een KB bij de camerawet dient men zich te schikken naar de privacywet. Pictogrammen dienen ondermeer de naam van de verantwoordelijke voor de verwerking te vermelden. Hoe die is te bereiken.