De oppervlakte van Kortrijk is wat ingekrompen !

In nog geen jaar tijd.
Volgens het jaarverslag 2006 bedroeg de oppervlakte van Kortrijk afgerond 8.003 ha, inclusief de deelgemeenten.
Maar in de laatste gemeenteraad van november heeft men onze stad ingedeeld in 17 gebieden, en als we al die oppervlakten samentellen komen we aan 7.957 ha.

Men gaat dus weer aan gebiedswerking doen. De raadsleden hebben dat zonder enig misbaar goedgekeurd. Kregen pas op de zitting zelf kaartjes in handen. ( We komen nog terug op deze ingrijpende beslissing.)
Nu wat cijfers op een rij.

Bepaalde deelgemeenten zijn qua gebiedswerking intact gebleven.
Aalbeke heeft volgens het jaarverslag een oppervlakte van 717 ha en 2.924 inwoners. Volgens het kaartje van de gebiedswerking gaat het om 723 ha en 2.768 inwoners.
Bellegem:
– jaarverslag: 1.397 ha, 3.709 inw.
– kaartje: 1.401 ha, 3.628 inw.
Bissegem:
– jaarverslag: 344 ha, 5.566 inw.
– kaartje: 379 ha, 5.783 inw.
Kooigem:
– jaarverslag: 478 ha, 796 inw.
– kaartje: 484 ha, 754 inw.
Marke:
– jaarverslag: 811 ha, 7.993 inw.
– kaartje: 765 ha, 7.980 inw.
Rollegem:
– jaarverslag: 847 ha, 2.765 inw.
– kaartje: 809 ha, 2.285 inw.

Qua gebiedswerking wordt Heule opgesplitst in het Centrum, Sint-Katherina, de Watermolen.
Ik bespaar u de cijfers van de deelgebieden. Maar volgens het jaarverslag is de oppervlakte van heel Heule 1.168 ha en gaat het om 10.220 inwoners.
Volgens het kaartje: 1.183 ha, en 10.118 inwoners.

Kortrijk-Stad wordt in niet minder dan 8 deelgebieden opgesplitst.
Volgens het jaarverslag bedraagt de oppervlakte van Stad 2.238 ha, en telt men hier (eind 2006) 39.871 inwoners.
Het kaartje zegt: 2.211 ha, en 38.862 inwoners.

Hierna, voor de liefhebbers: de opsplitsing van Stad, met de oppervlakte en het aantal inwoners volgens de kaartjes.
Sint- Elisabeth: 390 ha / 10.424 inw.
Centrum: 122 / 6.045
Oost: 178 / 6.016
Lange Munte: 315 / 2.781
Overleie: 56 / 1.996
Patersmote- Pottelberg-Beverlaai: 397 / 5.930
Pius X: 137 / 3.514 (met Damkaai, Vlaanderenkaai, Wikingerhof!)
Sint-Anne: 613 ha / 2.156 inw.

In 2006 is er hier een kwantitatief en kwalitatief wijkonderzoek en buurttypering gebeurd.
In een of ander volgend stuk zal nagegaan worden wat men in die wijkmonitor zoal had te vertellen.
En zullen we proberen te begrijpen wat gebiedswerking inhoudt.
In de periode 2008-2013 zal Stad daar 12,9 miljoen tegenaan gooien. Zes maal 2,1 miljoen. Het geld komt van de Vlaamse overheid, het zgn. Stedenfonds.
In de vorige periode 2003-2007 kregen wij van dat Stedenfonds zowat 10 miljoen. Wat men daar juist mee heeft uitgericht weet bijna geen mens. De eindevalutie moet nog gebeuren.
De strategische doelstellingen waren: 1) de leefbaarheid van buurten en wijken versterken, 2) de kwaliteit van het bestuur verhogen.
Wat u zich zeker nog herinnert is de heraanleg van de omgeving Sint-Denijsestraat en buurtwerking in de Lange Munte (wijkgroen), Overleie (nieuw centrum), de Venning (buurtfeesten). Misschien ook de aanstelling van een rastermanager. Het meldingspunt voor klachtenbehandeling.

P.S. (1)
Toch nog even over Heule, op aanvraag van onze vele lezers aldaar. Oppervlakte en inwoners.
– Centrum: 642 ha/ 5.506 inw.
– Sint-Katherina: 320 / 942
– Watermolen: 220 / 3.670 (nog zonder de woonwagenbewoners).

P.S. (2)
In de gemeenteraad van november zei schepen Lieven Lybeer, samen met Jean de Bethune in tandem verantwoordelijk voor gebiedswerking, dat we de grenzen van de 17 gebieden “as such” (of was het “an such”?) niet strikt moeten interpreteren. Hij beloofde nog dat er over de gebiedswerking wel eens een thematische raadszitting zou komen.