Nog een vrijstelling voor reclamedrukwerk

Vooreerst.
Wat is een vrijstelling van belasting? Of een korting?

Schepen Alain Cnudde van Financiën is van zijn woord.
In de gemeenteraad van december 2007 had hij beloofd om binnen de kortste keren te onderzoeken of er geen vrijstelling van belasting op reclamedrukwerk kon verleend worden aan (kleine) handelaars die hinder ondervinden bij grote openbare werken. En dit naar aanleiding van een vraag van de raadsleden Koen Byttebier (VLD) en Johan Coulembier (CD&V). Ongetwijfeld naar
aanleiding van de werken rondom het nieuwe winkelcomplex K bedachten een aantal leden (drie) van UNIZO dat het voor de getroffen handelaars bevorderlijk zou zijn indien zij tijdens de werken kosteloos en zonder administratieve rompslomp reclame zouden kunnen maken rondom speciale acties of over de bereikbaarheid van hun zaak.
(Al iets van gemerkt?) UNIZO kende gewoon de bestaande reglementen-faciliteiten niet. Jongens toch.

Voor zover men weet zijn alle handelaars in Hartje Kortrijk zwaar content over hun ‘schadevergoeding’ naar aanleiding van de vernietiging van hun habitat. En maar wat blijven zagen. En maar blijven liegen onder mekaar over de vergoedingen en alternatieven die ze kregen aangeboden van Peter van Foruminvest.

In het College van 29 januari is een wijziging van het reglement op huis-aan-huis verspreiding van publiciteitsbladen voorgesteld. (Schepen Bral was weer eens verontschuldigd.) De nieuwe vrijstelling wordt nu voorgelegd aan de gemeenteraad van aanstaande maandag 11 februari. Wordt goedgekeurd !

Schepen Cnudde leest kortrijkwatcher.
Nam daarbij kennis van mogelijk juridische perikelen (stuk van 5 december 2007). Wat zijn handelaars? Wat zijn grote werken? Enzovoort. Om mogelijke problemen te voorkomen heeft de schepen zich gewend tot het advocatenkantoor Laga. Dit huis is zowat de vaste leverancier voor het stadsbestuur als het gaat om juridische dossiers. Zeker de dure. Gemeenteraadsleden moeten nu maar eens vragen hoeveel het advies weeral heeft gekost en waarom onze eigenste juridische dienst dit niet kon oplossen.

De schepen heeft de formulering van de mogelijke vrijstelling door huize Laga weliswaar niet opgevolgd.
De dienst Financiën wou ondermeer een duidelijker omschrijving van de term handelaars. Van Huize Laga ! Tegen honderd euro of bijna tweehonderd euro per uur, ja ?
Handelaars zijn “zij” die over een eigen BTW-nummer beschikken en bovendien in Kortrijk slechts één vestiging hebben of uitsluitend in Kortrijk vestigingen hebben. Personen dus, geen bedrijven? Vraag is hoe men met deze definitie enkel “kleine handelaars” een vrijstelling wil verlenen. Want dat was toch de bedoeling van de maatregel.

Wat zijn “grote werken”?
Blijkbaar infrastructuurwerken die meer dan twee maanden duren. Zijn ‘infrastructuurwerken’ meer dan “wegeniswerken”?
Zeg, gaat het ook over werken van het Vlaams Gewest? Aan de Leie? Op gewestwegen?

Hoelang duurt de vrijstelling?
De vrijstelling van belasting op het verspreiden van reclame gaat in vanaf één maand vóór het begin van de werken. Ha ! Stel nu dat een werk gepland is voor de duur van 40 dagen. Handelaars verspreiden dus op voorhand géén gratis reclame. Mag niet. Maar om een of andere reden (het vriest dat het kraakt) duren de werken toch wat meer dan 60 dagen. Wat dan?

Wat is “hinder”?
Sterk verminderde toegankelijkheid tengevolge van werken. Bon. Je komt ergens als handelaar met uw velo of sportwagen
gesukkeld en het gaat niet.
Wat zijn de criteria? Waar is onze meetlat hiervoor?

Om welk gebied gaat het?
Huize Laga stelde voor om de vrijstelling te beperken voor enkel die handelaars die af te rekenen hebben met wegeniswerken in de eigen straat.
Schepen Cnudde wil het anders, aangezien grote infrastructuurwerken ook hun weerslag hebben op handelaars in aangrenzend gebied. Wat waar is.
Tot waar dan? Voorstel is dat het gebied waarbinnen vrijstelling van toepassing is zal afgebakend worden door de directie Mobiliteit en Infrastructuur en de dienst Economie. Waaruit we kunnen afleiden dat Stad een beetje gaat bestuderen én zal weten wat de concrete impact is van grote werken op commerciële activiteiten in de buurt. Foruminvest (de NV Sint-Janspoort) bijvoorbeeld zal zijn studies ongetwijfeld publiek maken.

Bij het invoeren van nieuwe belastingen of het verlenen van vrijstellingen dient een gemeentebestuur een onderzoek “de commodo et incommodo” te organiseren. Over Baat en Kommer. Kon de gemeenteraad kennis nemen van de resultaten? Waarom zijn dienstverleners uitgesloten? Vrije beroepen? Bijberoepers?

Schepen Cnudde kan niet exact bepalen wat de budgettaire weerslag zal zijn van de nieuwe vrijstelling.
Me dunkt: nihil. Op vandaag zijn al zoveel vrijstellingen voor kleine handelaars (en beperkte verspreiding en oplage en papieroppervlakte ) mogelijk dat het erop lijkt dat die nieuwe maatregel eigenlijk overbodig is.

Het is gewoon een onnozele slag in het water. Huize Laga wist het wel. Raadsleden kunnen als ze daar de kracht voor hebben veel over vragen.

En dat stond hier allemaal te lezen in een vorig stuk over de materie.
Maar ja, ‘t was een sympathiek-electoraal bedoeld voorstel, waar men de pers kan mee halen.
DAT IS POLITIEK.

En nog iets, over duurzaamheid.
Kortrijkzanen gooien bijna 100 kilo papier en karton weg, per jaar, per inwoner. Op naar meer.