Quote van de dag: “geen specifieke reden voor vertraging”

De werken voor het megawinkelcomplex K startten op 1 augustus 2007. De opening was voorzien voor september dit jaar, later voor december en nu is er weer sprake van uitstel tot maart volgend jaar.
Volgens “Het Nieuwsblad” van vandaag verklaarde Iserbyt dat er “geen specifieke reden is voor de vertraging“.

Hoezo?
Bent u ook al eens een half jaar te laat gekomen op uw werk, zonder enige specifieke reden? Wat zei uw baas daarvan?

Rondom het project “K in Kortrijk” (ook ‘Bijstand-project’ genoemd of ‘Winnende Stad’) is er een kluwen van maatschappijen opgericht, zodat bij eventuele schadevergoedingen bij vertragingen de juristen het beste van zichzelf zullen kunnen geven.

Wie is bijvoorbeeld Pierre Yserbyt?
Dat is de vaste vertegenwoordiger en grootste bijna monopolie-aandeelhouder van de CVA Serdiser uit Brussel, een vennootschap die ongeveer alles kan doen wat men maar mag doen “en matière financière ou économique et de développement d’enterprises”. Hij heeft mede de samenwerkingsovereenkomst ondertekend tussen Stad, het Stadsontwikkelingsbedrijf (SOK) en de NV Sint-Janspoort (SJP). In die overeenkomst van september 2005 staat in paragraaf 4 dat SJP zich engageert om het bouwen van het Project binnen de zes maanden te starten, voor zover alle vereiste rechten werden verworven. En dat de verwachte uitvoeringstermijn 24 maanden bedraagt.

De papieren perse kluts al jaren van alles door mekaar.
Foruminvest is de bouwpromotor en niet de bouwheer.
De NV Sint Janspoort is de bouwheer. Het kapitaal (slechts 61.500 euro) is volgestort door Foruminvest Immo NV uit Oudergem en Foruminvest International B.V uit Naarden. Voorzitter van SJP is Michel Sava Riaskoff uit Laren. Afgevaardigd bestuurder is Patrick Huon uit Bierges van de ‘Conseils Management’ SA uit Mons.
Daarnaast krioelt het van pps-constructies. (Profs Ruimtelijke Ordeninge in Gent raken er ook niet meer wijs uit.)

Aannemer is de Tijdelijke Vereniging De Wijngaard (Van Roey en Van Laere).
Volgens de krant hangt er een prijskaartje vast aan de vertraging en zou Iserbyt de hete aardappel eventueel willen doorschuiven naar de TV De Wijngaard.
Niemand wil veel kommentaar geven, ook Yvon Vanden Abeele niet, de voorzitter van het handelsdistrict, het BID. Al de nieuwe centrummanager gehoord? (Volgens mij weten zelfs journalisten enkele specifieke redenen voor de vertraging.)

MAAK KORTRIJK MEE

Waarnemend burgemeester Lieven Lybeer zal ook wel wat geruchten hebben opgevangen. ‘t Is te hopen.
Er is namelijk al jaren geleden een Stuurgroep opgericht om ondermeer de voortgang van de werken op te volgen, en SJP heeft zich ertoe verplicht om hierover op regelmatige tijdstippen te rapporteren. Die groep is samengesteld uit twee afgevaardigden van Stad (de burgemeester en een SOK-schepen, nu Wout Maddens?) en een ambtenaar (Frans Van Den Bossche) en is verondersteld om maandelijks bijeen te komen. Secretaris is Trui Tydgat van het SOK.

Meer details

Wat oppert Lieven nu alweer in ons Nieuwsblad?
“Ik hoop dat ik snel kan samenzitten met een delegatie van Foruminvest, zodat ik wat meer details heb.”
Borat weet nergens van. Waarschijnlijk liegt hij niet helemaal. Hij kent gewoon die stuurgroep niet. Qua bestuurskracht van een burgemeester van een centrumstad en de machtsverhoudingen binnen het schepencollege ongelooflijk tekenend.

In “Het Kortrijks Handelsblad” van vandaag houdt Lybeer zich ook op de vlakte omtrent eventuele ‘boetes’.
Laat dit gezegd zijn. Of de betrokken winkelketens en zelfstandige handelaars een vergoeding zullen opeisen per dag vertraging is geen zaak voor het stadsbestuur. Kan ons geen barst schelen.
Maar heeft Foruminvest zich ooit tegenover Stad geëngageerd inzake termijnen? Dat is de vraag die Kortrijkzanen en raadsleden kan interesseren.
In de samenwerkingsovereenkomst tussen SOK, Stad en SJP was sprake van een uitvoeringstermijn van twee jaar. Een clausule over mogelijke boetes is evenwel niet te vinden.
Er is tussen het SOK en Foruminvest wel eens een ‘compromis‘ gesloten die het heeft over een schadevergoeding van 12.500 euro per dag vertraging. Is die afspraak nog geldig?