Alweer een habbekrats voor de vzw HABBEKRATS

De vzw Habbekrats (met maatschappelijke zetel in Gent) heeft tot doel jongeren te ondersteunen “wier levenssituatie gekenmerkt is door structurele achterstelling of kansarmoede”. (Zie nog stuk van 4 september 2006.)
In Kortrijk betrekt de vereniging in de Oude Kasteelstraat 4 een “Hoekhuis” dat men nog altijd aan het verbouwen is. Het wordt een heel groot luxe-pand. Met hip jongerenrestaurant en nog van alles. Een flashy multi-media room. Een rock garage. Een stoere fit-vloer. Een “avonturendak”. Vier verdiepingen. Dat Hoekhuis wordt waarlijk the place to be voor jongere kansarmen. Steun komt van de KBC, Buro II, Deloitte, Cera Foundation, enz.

In Kortrijk is er geen enkele (niet-gemeentelijke) vzw die zoveel geld krijgt van Stad als Habbekrats.
Voorgaande zin is verwarringwekkend.
Stad geeft geld aan vzw’s, ongeacht waar ze bankieren. Maar in de praktijk zijn ze uit de aard der zaak wel in Kortrijk gevestigd.
Een stedelijke (gemeentelijke of interne) vzw heeft een heel speciaal statuut. (Dat is hier al een keer uitgelegd. Zie EVA’s.)

In de begroting is er voor zowat 219.000 euro aan financiële ondersteuning voor jeugdorganisaties op naam voorzien. Daarvan gaat er (al jaren) 140.000 euro naar Habbekrats. Niet 100.000 euro zoals was overeengekomen in de gemeenteraad van september 2006. Wel 140.000 want er is nog een post genaamd ‘Habbekrats-tieners’ ter waarde van 40.000 euro.
Vergelijk die financiële ondersteuning nu eens met wat andere vzw’s die ook met “kansenjongeren” omgaan van Stad toegespeeld krijgen. Bledi: 8.000 euro. Abucaba: 6.000 euro. ‘Uit de marge’: 4.800 euro. Boothuis: 8.000 euro. Oranjehuis: 12.500 euro. Aktractie: 15.000 euro. Enzovoort.

Vanwaar die positieve discriminatie?
Het gerucht loopt dat ene Patricia Vlerick uit Bellegem en de Stichting Thérèse Vlerick daar veel mee te maken hebben.

Maar dat interesseert ons nu niet zo erg.
Dezer dagen krijgt Habbekrats voor dit jaar op zijn rekening een eerste schijf van 40.000 euro subsidies, zijnde 40 procent van 100.000. Dat is dus zo overeengekomen in 2006. Dat voorschot moest eigenlijk al betaald zijn tegen 1 februari. Tegen 1 oktober volgt dan de rest. En het overblijvende saldo wordt gegireerd op basis van ‘verantwoordingstukken’. (In de overeenkomst van 2006 is geen sprake van 40.000 euro voor tienerwerking.)

Wat interesseert er ons dan wel?
In de gemeenteraad van december vorig jaar is een geheel nieuwe reglementering uitgedokterd inzake toelagen van meer dan 10.000 euro per jaar voor niet-gemeentelijke vzw’s. En dit op basis van een lovenswaardig rapport genaamd “De toelagen onder de scanner”.
Voorgesteld is toen om voortaan met die externe vzw’s een modelovereenkomst te maken die geldt voor meerdere jaren.
Inmiddels is er al met een heel aantal gesubsidieerde vzw’s zo’n overeenkomst gesloten. Bijvoorbeeld: Mobiel, BID, Howest, De Stroom, De Kreun, Uit de Marge, Piramide, Boothuis, Oranjehuis, CAW Stimulans.
MAAR NOG ALTIJD NIET MET HABBEKRATS, dat nu toch weer steun krijgt.

Het model van overeenkomst voorziet een concrete formulering van het doel van de vzw met het oog op samenwerking. Er moet uitdrukkelijk bepaald wat in ruil voor de toelage moet nagestreefd en gerealiseerd. Daarnaast moeten criteria opgenomen voor de beoordeling van de realisaties. Men vraagt een jaarlijkse rapportering met een evaluatieverslag. Heeft de vzw Habbekrats dat ooit al gedaan?
MOETEN EN MOETEN.

Wat uitbetalingsmodaliteiten betreft zijn er twee keuzemogelijkheden.
Dienen de subsidies niet voor de “wedden” van medewerkers van de vzw dan worden die in twee schijven van 50 procent uitbetaald. Indien dit wel het geval is, dan betaalt Stad iedere maand één twaalfde uit.
Welnu, in de oorspronkelijke overeenkomst met Habbekrats staat dat de toelage wel degelijk ook dient voor het uitbetalen van twee medewerkers. (Stijn? Ken? Seppe?)
Met andere woorden, Habbekrats zou volgens de nieuwe modelovereenkomst iedere maand 8.333,33333 euro moeten krijgen.
Maar wat met die 40.000 euro voor de tieners?

Patricia moet nu maar een keer naar het stadhuis trekken (niet naar den Dam) om orde op zaken te stellen.
Doen, Patricia!