Verhoging handelsdistrict-belasting mag niet

In juni 2008 heeft ons stadsbestuur een volkomen nieuwe en unieke belasting ingevoerd. De BID-taks. En in de zitting van november 2009 werd het tarief zelfs verdubbeld. Afhankelijk van de commerciële oppervlakte betalen publiek toegankelijke vestigingen in het handelsdistrict Kortrijk-Centrum (het BID) van 200 tot 1000 euro.
Het stadsbestuur heeft hierover twee serieuze brieven gekregen van de hogere overheid. Felle berispingen en dreigingen met sancties.

Het Vlaams Agentschap van Binnenlands Bestuur vindt dat die verhoging niet kan. Stad is immers in mei 2008 toegetreden tot het zgn. Lokaal (fiscaal) Pact. Hierdoor kregen we van Vlaanderen per inwoner 100 euro ter vermindering van de uitstaande leningschulden. Eén van de engagementen in het kader van dat pact bestaat erin dat bepaalde gemeentebelastingen in 2009 niet mogen verhoogd. (Kortrijkwatcher heeft dit toen gesignaleerd.)
Een ander engagement is het voeren van een transparante en bedrijfsvriendelijke fiscaliteit. Dit houdt onder meer in dat gedurende de resterende periode van de legislatuur over verhogingen van belastingen (ten laste van bedrijven) minstens twaalf maanden voor de datum waarop zij van kracht worden een beslissing valt. Het belastingsreglement in het kernwinkelgebied slaat op de aanslagjaren 2009 tot en met 2013.
De administrateur-generaal van het Binnenlands Bestuur verzoekt ons College nu om de beslissing van november 2009 “in overeenstemming te brengen met het lokaal pact”. Zo niet blijft Stad verstoken van de verhoogde Elia-compensatie gedurende de jaren 2008-2010.

Weet u om welke bedragen dat dan gaat?
Voor 2008: 1.410.773 euroots. Voor 2009:1.459.418 euro. Voor 2010: idem.

Mogen we aan de papieren pers vragen om uitdrukkelijk deze sommen te vermelden in de berichtgeving? Met het juiste totaal?

Vanwege de afdeling West-Vlaanderen van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur kreeg Stad ook een strenge brief. Het College heeft nagelaten om binnen de termijn van 20 dagen het kwestieus reglement op te sturen naar de hogere overheid. En verder moet het woord “belastingplichtige” vervangen door “belastingschuldige”. De belastingplichtige wordt immers belastingschuldige na inkohiering van de aanslag.

Belastingschuldigen!
Dien maar allemaal een bezwaarschrift in.

De gemeenteraadsleden kregen gisteren ter zitting beide brieven op hun lessenaar. Niet één die hierbij het woord vroeg. Te ingewikkeld zeker? Aan het eind van de vergadering wou VB-raadslid Maarten Seynaeve terugkomen op de kwestie. Voorzitter Lieven Lybeer vond dat het debat al werd gevoerd!

P.S.
Gisteren is in de Raad met geen woord gerept over de vervalste stemmingen. Noch over het feit dat KVK onder curatele is geplaatst.