Over geraamde hoeveelheden, meerprijzen en bijkomende werken

De eindafrekening voor de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in de wijk Marionetten is binnen.
De oorspronkelijke inschrijvingsprijs bedroeg 1.021.234 euro, zonder BTW. Afgerond: 1 miljoen. Met BTW zou men zich kunnen verwachten aan 1,2 miljoen. Het is afgerond 1,5 miljoen geworden, oftewel 1.558.910 euro. Het was dan ook een proefproject.

Er is wat men noemt “een saldo in meer” volgens de oorspronkelijke inschrijving ter waarde van afgerond 74.000 euro.
Er zijn namelijk wat het stadsbestuur bestempelt als “de gebruikelijke verschillen” tussen de werkelijk uitgevoerde en de geraamde hoeveelheden. Schepen Guy Leleu van Openbare Werken is heel sterk in het gebruikelijk onderschatten van de hoeveelheden.

Bovenop deze overschrijdingen van de inschrijvingsposten zijn er nog de meerprijzen.
Zo had de opmetingsstaat wel een post voorzien voor de afvoer van niet-vervuilde grond, maar niet voor de verwerking van vervuilde grond. In het bestek of technische verslag was daar nochtans naar verwezen, maar hoogstens voor nog geen 1000 m³. Kostprijs: afgerond 41.000 euro. Maar wat bleek daarnaast? Dat bij de voorziene niet-vervuilde grond toch nog eens 3.682 ton niet al te proper was. Meerprijs hiervoor: ca. 50.000 euro. Totaal van de meerprijs grondverzet: 92.321 euro.

Tot slot is er nog een lijst van bijkomende werken. Ten bedrage van ca. 28.000 euro (exl. BTW). Bijvoorbeeld verplaatsen van kabels, vervangen van bomen en bodembedekkers, plaatsen van signalisatieborden en straatnaamborden, bezaaiing met gras.

De 10-procent-regel

Wanneer we nu het totaal maken van enkel maar de meerkost grondverzet en de bijkomende werken, dan krijgen we een bedrag dat groter is dan 10 procent van het inschrijvingsbedrag (in casu 11,8 %). Wanneer zoiets het geval is dat moet de gemeenteraad die eindafrekening goedkeuren. Dat zal hier weer niet gebeuren, want zoals gebruikelijk vindt schepen Leleu dat die overschrijding onlosmakelijk verbonden is met de uitvoering van het ontwerp zoals goedgekeurd door de gemeenteraad. Het zijn gewoon geen bijkomende werken !
Neem nu die stortkosten van teerhoudend asfalt. In de opnemingsstaat was voor de verwerking van het asfalt geen post voorzien, maar wel voor het vervoer!

Ja, als de werken uiteindelijk meer kosten dan gedacht, dan stijgt niet alleen de BTW (nu 267.000 euro), maar ook het ereloon en de kost voor de veiligheidscoördinator.
Voor het ereloon voorzag men 81.000 euro. Het werd 105.600 euro.
De veiligheidscoördinator zag zijn werk beloond met bijna 27.000 euro in plaats van bijna 20.000 euro.
Voorts was men nog wat proefkosten vergeten en kosten voor bodemonderzoek. Slechts voor 16.000 euro.

De werken werden uitgevoerd door de NV Koch-Ockier uit Tiegem. Proficiat. Moge het u en schepen Leleu wel bekomen.