Drie onafhankelijke Kortrijkse websites

Op het internet zijn ontelbare websites te vinden over Kortrijkse diensten, verenigingen, bedrijven, winkels, hotels, parochies, jeugd, cultuur, enz. Een uitgebreid overzicht van Kortrijkse links is te vinden op http://kortrijk.webcollectie.be
En we hebben natuurlijk nog de officiële webstek van Kortrijk Stad: www.kortrijk.be.

Niet te verwarren met www.kortrijkstad.be en het aanhangsel http://nieuwslog.kortrijkstad.be.
Voorts hebben we nu ook nog www.kortrijkinbeeld.be.
En sinds lang “kortrijk blogt” (http://kortrijk.wordpress.be). Deze laatste site is al twee maanden stilgevallen.

Voornoemde drie websites brengen algemeen nieuws over onze stad.
Helaas vermelden ze nooit wie de redacteurs ervan zijn, en als je hierom vraagt krijg je geen antwoord.
Anderzijds beklemtonen ze alle drie dat ze onafhankelijk zijn, en niets te maken hebben met Stad of het stadsbestuur.

Het merkwaardige, gemeenschappelijke kenmerk van de drie hier vermelde websites is dat ze eigenlijk volkomen overbodig zijn. Hun berichtgeving is overal elders te vinden, in de kranten, advertentiebladen, op kortrijk.be, op drk, of op nog andere links. Je vindt er ook geen opinies, of kommentaar. Evenwel, net de keuze van onderwerpen die de redacties maken voor nogal kleurloos, geenszins opwindend nieuws, verraadt een tekort aan onafhankelijkheid.

Waar ze zich dus wel voor hoeden is om de berichtgeving over te nemen van bijvoorbeeld “kortrijkwatcher”, “kortrijklinksbekeken” of van de zgn. “compostmeester Pär Ongeluck”, hoe groot de nieuwswaarde ervan ook is.
Die onafhankelijke websites noemen zich dus onafhankelijk, terwijl ze er niet in slagen om zelf aan originele nieuwsgaring te doen, met duiding en kommentaar.