Publicitaire stunt van Humo kost Stad 13.552 euro

UPDATE
Lezers signaleren ons dat burgemeester Borat – toen hij nog klein was – ook altijd bereid was tot dit soort onnozelheden, daarbij zelfs tot nog veel meer dingen. We zoeken het uit.

Voorafgaand.
Dit bericht is uitsluitend bedoeld om de Kortrijkse horeca nog méér op stang te jagen. Volgens de gazetten willen de neringdoeners terug een goeie ouwe “ordinaire” kerstmarkt op de Grote Markt, en geen flauwe kul zoals die actie “Humo’s bol het af”.

Sinds woensdag proberen vijf knostgekke jongeren – dixit Kortrijkse website van Stad – (nu nog vier) om het zolang mogelijk uit te houden, opgesloten in een wagen op de Kortrijkse Grote Markt. De “knotsgekke, maffe” actie (dixit de website van Stad) wordt volop gesteund door het kabinet van waarnemend burgemeester Lieven Lybeer, bijgenaamd Borat.
Een normaal mens denkt dan, nou – als een of andere firma een reclamestunt wil bedenken op openbaar domein, dan kunnen we dat wel billijken, maar daar ga ikzelf toch geen bijdrage voor leveren. Noch met centen, noch logistiek.
Zo niet Borat. (Hij vraagt niet eens om de voorgeschreven retributie op de inbeslagneming van openbaar domein.)

Stad Kortrijk (onze schepenen, collegiaal als altijd) heeft in onze naam een verbintenis afgesloten met Humo. Met HUMO. (Nu een keer niet met Knack.) Een verbintenis ! Het blad kreeg de toestemming om vanaf 15 december een (niet nader genoemde) actie te voeren op de Grote Markt. Kortrijkzanen, ge moet dat maar ook eens proberen.
Stad (dat zijn wij) besliste om te zorgen voor nadars, afvalbakken, aansluiting elektriciteit, en de organisatie kreeg de beschikking over vijf parkeerplaatsen in de garage van het stadhuis. De politie was bereid om assistentie te verlenen. En Stad zou ook nog zorgen voor de communicatie. Zie de website.
Maar dat is niet alles.

De financiële inbreng van Stad (dat zijn wij) bedraagt 11.200 euro, zijnde 13.552 euro inclusief BTW.
Voor de onvoorziene kosten is 2.000 euro uitgetrokken. De rest van de stadstoelage gaat naar security, het Rode Kruis, de plaatsing van een mobilhome, en – jawel – ook een deel van de hotelkosten in het luxehotel “Damier”. Twee kamers voor vijf nachten.

Voorts zullen de stadsdiensten achteraf nog zelf instaan voor de reiniging van de plaats van de actie.
Humo wordt gevraagd om in te staan voor een tegenbedrag van 11.200 euro.
Ja, dat is Kortrijk, HET KORTRIJK VAN BORAT althans. Aan ons de keuze.

P.S.
Lezersbrief schrijven naar Humo! En nagaan of die wel wordt opgenomen. Zeg intussen ook eens dat Stad 17.000 euro uittrekt voor de MAANDENLANGE opvang van daklozen.