Kan onze burgemeester misschien wat beter op zijn cijfers letten?

Grote kop in “Het Laatste Nieuws” van 17 maart: “Belastingen tien jaar niet verhoogd“.
De burgemeester heeft het natuurlijk over de tarieven, de opcentiemen, de aanslagvoeten. Niet over de opbrengsten. In 2002 leverde de onroerende voorheffing (OV) 21,3 miljoen euro op. In 2011 is er 27,5 miljoen begroot. En voor dit jaar 28,2 miljoen. De aanvullende personenbelasting (APB) bracht in 2002 14,2 miljoen op. In 2011 21,0 miljoen en in 2012 verwacht men 21,1 miljoen euro ontvangsten.

Maar wat is tien jaar geleden?

In 2002 heeft men de opcentiemen (0V) verhoogd van 1.550 naar 1.750. Intussen tien jaar onveranderd gebleven, jawel. Dat wel.
In 2002 heeft men de aanslagvoet (APB) verhoogd van 6,5 naar 8,5 procent. In 2005 (net voor de verkiezingen) weer verlaagd naar 7,9 procent. Zeven jaar onveranderd gebleven. Of acht jaar als we 2012 erbij rekenen.

Burgemeester zegt nog iets anders: “De voorbije tien jaar hebben we als enige Vlaamse centrumstad de belastingen niet verhoogd.”
Dit is dus pertinent onjuist.

We bekijken even de opcentiemen (OV) in andere centrumsteden.
In Antwerpen en Sint-Niklaas zijn die sind 1992 (!) onveranderd gebleven op 1.350 en 1.325. En minder dan bij ons. In Brugge (1.600) en Gent (1.450) sinds 2002 onveranderd. In Mechelen heeft men in de periode 2003-2007 de opcentiemen zelfs verlaagd van 1.600 naar 1.575.

We bekijken ook even de aanslagvoeten (APB) in een aantal centrumsteden.
Al tien jaar of meer onveranderd in Antwerpen (8%), Genk (7%), Sint-Niklaas (8,5%).
In 2005 zijn de aanslagvoeten gedaald in Aalst (van 8% naar 7,5%) en Brugge (van 7% naar 6,9%). Leuven liet het tarief in 2006 dalen van 8% naar 7,5%. In 2007 daalden de tarieven in Mechelen (van 7,8 naar 7,4%) en Oostende (van 7 naar 6,5%).

Waarom noteert zo’n persjongen van HLN die bewering van de burgemeester geheel klakkeloos?

Zie nu eens wat Stefaan De Clerck nog durft te beweren.
Dat we hogere grondlasten (OV) moeten heffen omdat het kadastraal inkomen in Kortrijk laag ligt.
Welnu. Het gemiddelde KI in 2009 voor het totaal aantal woongelegenheden was in Kortrijk 891. In het arrondisement 756 en in de provincie 779.
Voor gewone huizen 818 (arr. 707, prov. 714). Voor handelshuizen 1.995 (arr. 1.471, prov. 1.380). Voor appartementen 1.038 (arr. 929, prov. 860). Voor buildings 771 (arr. 738, prov. 745).

Wilt u waarlijk alles weten?
De waarde van 1 opcentiem OV bedroeg in 2011: 15.525 euro. In 2002: 12.798 euro.
De waarde van 1 procent APB bedroeg in 2011: 2.600.015 euro. In 2002: 1.648.574 euro.

En hoe rijk is de Kortrijkzaan?
In 2008 bedroeg het gemiddeld belastbaar inkomen per inwoner 15.764 euro. In de 13 centrumsteden gemiddeld 15.510 euro. We stonden hiermee op de zesde plaats. 10,8 procent van de Kortrijkse bevolking deed een belastingsaangifte van méér dan 50.000 euro. 6 procent tussen 40 en 50.000. 9,5 procent tussen 30 en 40.000.