Bijna geen nagalm meer in Sint-Pauluskerk

De Sint-Pauluskerk aan de Beeklaan is sinds begin 2011 in volle eigendom van de stad. Dat is van ons hoor. Het kerkgebouw is immers al sinds lang (in 2010) “ontheiligd”. Na veel vijven en zessen vond het schepencollege (het ACW dan) eind vorig jaar eindelijk een herbestemming voor het gebouw. Het wordt een buurthuis, een polyvalente ruimte voor allerhande activiteiten waar geen mens aldaar in de wijk nu (en in de toekomst) weet van heeft…Dat vergt allemaal enige aanpassingswerken, voorlopig geraamd op ca. 150.000 euro.

Daar zijn nu de eerste kosten.
Het akoestisch studiebureau Sonorcontrol uit Hooglede constateerde dat de nagalm in de kerk gemiddeld 4,8 seconden duurt. Dat moet herleid tot 1 seconde. En dat vergt in dit geval akoestische, geluidsabsorberende elementen met een oppervlakte van 300 m². In eerste instantie dacht men aan de ophanging van twee grote panelen op een hoogte van 4 à 5 meter. Maar aangezien die panelen op zich al 3/5de van het vloeroppervlakte beslaan, heeft men dan maar geopteerd voor het aanbrengen van een vals verlaagd plafond met 114 “plafondeilanden”.
Vermoedelijke kostprijs: 41.987 euro. Met de schilderwerken erbij: 64.987 euro (incl. BTW).
Er komt een openbare aanbesteding.
De kostprijs van de studie van Sonorcontrol kennen we niet.
En als dat buurthuis ooit bestaat en werkt zullen we zelfs niet weten of het ergens toe dient.