Stadspersoneel wil zigeunerpark niet meer schoonmaken

UPDATE
Zopas bereikt ons het bericht dat het werk voor een periode van drie jaar is gegund aan de bvba Johfra Cleaning uit Lauwe. Kostprijs : 30.456 euro (incl. BTW). Dat is 16 procent lager dan de raming. Om hoeveel werkuren het gaat weten we niet. Maar zo’n professionele schoonmaakploeg vraagt algauw 35 euro per uur, zonder BTW.

Al van in den beginne (oktober 2009) is door Stad geopteerd om het doortrekkersterrein voor zigeuners “in eigen beheer” schoon te maken. Men wou hiermee de exploitatiekosten in toom houden. Maar de schoonmakers ervaren dat werk al geruime tijd als “zeer onaangenaam” en overigens ook als niet behorend tot hun reguliere taken. Er is zelfs op een bepaald moment beslist om die schoonmakersploeg een “financiële tegemoetkoming” te bezorgen, een premie voor “gevaarlijk en ongezond werk”. Ongelooflijk maar waar ! Soort bibbergeld zeker? Maar de schoonmakers blijven erbij: zo’n terrein onder handen nemen is geen reguliere schoonmaak.
Het schepencollege is onder de druk van het personeel (het ACV?) bezweken.

Men heeft nu zes schoonmaakbedrijven aangeschreven om een offerte te doen. Voor drie schoonmaakbeurten per week (maandag, woensdag, vrijdag) want wegens de continue hoge bezettingsgraad is dit nodig gebleken.
Voor een contract van 12 maanden raamt het stadsbestuur de kosten op 11.422 euro (incl. BTW).
Wordt het doortrekkersterrein niet meer gekuist, nu?
We vragen ons dat af want het stadsbestuur dacht dat het contract al zou beginnen lopen op 1 juli. Gisteren dus.
Het zou ons niet verbazen dat het standgeld wordt verhoogd om de kosten te dekken. Nu bedraagt dat 5 euro per dag/standplaats.