De verdwenen “verbonden projecten” bij het masterplan stationsomgeving

Tijd om een keer de samenwerkingsovereenkomst te lezen “voor de opmaak van een masterplan en een definitief voorontwerp stationsomgeving”. Deze overeenkomst is door de gemeenteraad van december 2009 unaniem goedgekeurd, maar de burgemeester is ietwat vergeten wat daarin is overeengekomen.
Bon. Dat weten we nog wel:
de partners (Partijen genaamd) zijn Stad Kortrijk, de NMBS-holding, De Lijn, het Vlaamse Gewest (drie instanties). De NV Euro Immo Star (EIS) – een dochtermaatschappij van de NMBS-holding – kreeg de opdracht om dat masterplan op te maken.
Tussen haakjes (staat niet in de pers). EIS is voor deze eerste fase 200.000 euro beloofd, met een stadsaandeel van 40.000 euro (verdeelsleutel 1/5de).

De grote principes ervan zijn intussen kenbaar gemaakt, zoals altijd eerst aan de pers en daarna aan de verkozenen des volks, de gemeenteraadsleden.

De Projectonderdelen waren drievoudig: 1) het station en de onmiddellijke omgeving, 2) de nieuwe vervoersverbinding tussen het station en Hoog-Kortrijk, 3) de zgn. verbonden projecten.
Welnu.
* In het voorgestelde masterplan is geen spoor te vinden van die vervoersverbinding (middel en tracé). Bij de voorstelling van het masterplan voor de raadsleden vergat de general manager van EIS (Lieve De Cock) zelfs om het onderwerp aan te kaarten. In de powerpointvoorstelling was er op één van de lichtbeelden helemaal in de hoek met enige inspanning een perron te merken voor een eventuele tram.
* Wat met de verbonden projecten?
Volgens de samenwerkingsovereenkomst van 2009 zou het EIS zich in het masterplan ook buigen over volgende desiderata van Stad:
– een nieuwe bibLLLiotheek met een centrum voor Levenslang Leren en een ondergrondse parking op het Conservatoriumplein;
– de ontwikkeling van de site Kortrijk-Weide (het voormalige rangeerstation).

Deze twee desiderata zijn dus geheel verdwenen uit het voorliggende masterplan.
Hierover geïnterpelleerd door raadslid Marc Lemaitre (SP.a) vond de burgemeester dat de geplande nieuwe bibliotheek moet los gezien worden van het masterplan. (Over Kortrijk-Weide is niet meer gerept.)

In de samenwerkingsovereenkomst is gesteld dat de Partijen na goedkeuring van het masterplan unaniem gaan beslissen over de definitieve afbakening van het project, het projectgebied en de afbakening van de verbonden projecten.
Eigenlijk mogen we al die “verbonden projecten” vergeten. Art. 6.11 van de samenwerkingsovereenkomst zegt nu al dat het Definitieve Voorontwerp in principe zal uitgewerkt worden EXCLUSIEF de verbonden projecten.