Hoe is het gesteld met onze gemeentefinanciën ? (1)

In de voorbij verkiezingsdebatten met kopstukken en ook met de jonge leeuwen (K35) kwam het item “financiën” nauwelijks aan bod. En partijprogramma’s zeggen hoogstens dat die financiën “gezond” moeten blijven. VLD-lijsttrekker Vincent Van Quickenborne opperde wel ergens dat we (dit jaar nog?) 10 miljoen euro moeten besparen, zonder aan te geven op welke posten. Personeel? Ook VLD-kandidaat en poulain van Quickie, Arne Vandendriessche, had het in het jongerendebat over 10 (zelfs 11) miljoen broodnodige bezuinigingen maar kon niet goed uitleggen waar dat cijfer vandaan komt.

We vermoeden dat het bedrag is geplukt uit het zgn. financieel beleidsplan 2012 tot 2014. Daar staat in een prognose voor 2013 dat de gewone uitgaven in dat jaar 128,56 miljoen zullen bedragen en de gewone ontvangsten 118,76 uero. Verschil 9,8 miljoen. Die ramingen in het financieel plan moet men wel met een korreltje zout nemen. (Wijlen schepen van financiën Hilde Demedts achtte ze van weinig belang…)

Laten we eens kijken naar het budget van dit jaar. In het eigen dienstjaar 2012 raamt men het tekort in de gewone begroting op 7,15 miljoen. Maar door het spel van overboekingen uit het reservefonds en een positief saldo van vorige dienstjaren wordt het geraamd algemeen begrotingsresultaat uiteindelijk toch nog net positief: + 58.640 euro. (Dat is weinig? We vergelijken niet graag met andere steden, maar in Leuven bijvoorbeeld is het al even weinig.)
Voor 2011 dan was er een negatief resultaat begroot van – 6,2 miljoen. Welnu, voor dat jaar kennen we de rekening: de ware, reële vastgelegde ontvangsten en uitgaven. Een saldo van +8,6 miljoen euro…Er kon zelfs 6,2 miljoen overgedragen naar dit jaar.
De begrotingsresultaten zijn overigens al die voorbije jaren van de bestuursperiode positief geweest: 7,5 mio (2007), 6,9 mio (2008), 10,4 mio (2009), 10,9 mio (2010), 8,6 mio (2011).

De vraag hoe het is gesteld met onze gemeentefinanciën kan niet louter beantwoord door enkel de begrotingen of rekeningen in ogenschouw te nemen. Laat ons ook eens zaken als de resultatenrekeningen bekijken, de courante resultaten, de structuur van de schuld, de lasten van leningen, de evolutie van het eigen vermogen.
Daarover later meer.

P.S.
Morgen woensdag 3 oktober laatste groot kopstukkendebat, in een aula van de universiteit. Kan het daar iemand hebben over de financiële toestand van Stad Kortrijk?