Een bindend advies van de Jeugdraad, dat kan gewoon niet !

Begin volgend jaar is de nieuwe wet betreffende de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) van kracht. In dat kader zal de gemeenteraad (de onze) ook allerhande politieverordeningen (vooral inzake vormen van overlast) herwerken. Bij goedkeuring ervan zal onze gemeenteraad (dus niet de Jeugdraad) ook moeten en kunnen bepalen of die verordeningen al of niet van toepassing zijn op minderjarigen, en vanaf welke leeftijd (14 of 16 jaar).

De nieuwe tripartite liet met veel tamtam – en rijkelijk laat – weten dat men over die minimumleeftijd althans (en enkel daarover!) het advies zou vragen aan de Jeugdraad.
Dat is dus gewoon verplicht, het gaat hier niet om de zoveelste populistische drang tot toepassing van een vorm van directe democratie door het nieuwe stadsbestuur.
Art. 4 §5 van de nieuwe Gas-wet zegt het zo: “Indien de gemeenteraad in zijn reglementen of verordeningen de mogelijkheid voorziet om Gemeentelijke Administratieve Sancties ten aanzien van minderjarigen op te leggen (voor feiten bedoeld in art. 2 en 3) wint hij vooraf het advies in van het orgaan of de organen die adviesbevoegdheden hebben in jeugdzaken.”

Intussen liet schepen van Jeugd Bert Herrewyn (SP.A ) alom weten dat men het uitgebrachte advies over de minimumleeftijd voor de toepassing van de GAS als bindend zou beschouwen.

Dat kan dus gewoon niet.
Bij de bespreking van de Gas-wet in de Commissie Binnenlandse Zaken van het federaal parlement heeft Eric Jadot (Ecolo-Groen) een amendement (nr.40) ingediend waarbij hij het voorziene advies van de Jeugdraad een bindend karakter wou geven. De Commissie heeft er weinig woorden aan verspild. Het voorstel is verworpen met 11 stemmen tegen 1 en er was 1 onthouding. (Zie het Verslag van 24 mei 2013, DOC 2712/006.)

In die Commissie zetelt slechts één SPA’er: Peter Vanvelthoven. Kan SP.A’er schepen Bert Herrewyn niet een keer informeren naar het stemgedrag van zijn partijgenoot ter zake het bindend verklaren van de leeftijdgrens? In zijn gemeente?
Dat de Commissie zonder enige discussie het voorstel Jadot heeft verworpen om het advies van de Jeugdraad bindend verklaren, zou onze schepen van Jeugd in het geheel niet mogen verbazen.
Een volksraadpleging waarbij de uitslag tegelijk bindend is voor de overheid noemt men namelijk een referendum. En referenda zijn in België niet mogelijk !

Naar aanleiding van een resolutie van Bart Caron (Groen) en een vraag van Maarten Seynaeve (VB) is er in de Kortrijkse gemeenteraad van juni al wat gebakkeleid over die leeftijdgrens.

Wat zei burgemeester Van Quickenborne daar toen over?
Letterlijk dit.
– “Het is aan de gemeenteraad zelf om te oordelen of de leeftijdsgrens wordt verlaagd naar 14 of niet.”
– “Feit is dat er in 2012 slechts 4 minderjarigen op 623 een GAS-boete kregen.”
– “Daarom gaan we pas als er echt problemen blijken de leeftijd verlagen.”

Nog even iets over die wijze waarop de besluitvorming bij de Jeugdraad geschiedt. (Overigens is de Jeugdraad zelf totaal en volstrekt niet representatief voor Kortrijkse jeugd of jeugdorganisaties.)
Men kan dus over het al of niet verlagen van de minimumleeftijd een stem uitbrengen op de website van de Jeugdraad.
(Opgepast: slechts tot 5 november om middernacht.)

Nu enkele vragen over de legitimiteit van deze raadpleging.
– Hoeveel Kortrijkzanen weten hiervan?
– Wat met mensen zonder internet?
– Wie is stemgerechtigd?
– De stemming is niet geheim. Men vraagt uw naam, adres, e-mail adres, leeftijd.
– Men gaat de stemmen tellen op SYTYCD-wijze? Wat betekent dit?
– Vanaf hoeveel uitgebrachte stemmen zal men de uitslag als enigszins representatief beschouwen?
– Volstaat een gewone meerderheid bij de bepaling van de leeftijdsgrens?