Wat nu met Kanaal 127 ? (2)

In een vorig stuk zagen we dat de CVBA Kanaal 127 als vennootschap althans (en zonder subsidies) niet meer kan blijven voortbestaan.
Wat te doen?
De OCMW-raad van morgen woensdag 25 juni krijgt drie scenario’s voorgeschoteld.

1. Verkoop van de site en vereffening van de CVBA.
Leiedal schat de mogelijke verkoopwaarde niet hoog gezien het overaanbod van bedrijfsruimte. De mogelijke verkoopopbrengst zou 1.250.000 à 1.500.000 bedragen. Maar daar moet dan de aflossing van de openstaande leasing worden van afgetrokken, evenals de wederbeleggingsvergoeding.
Als men de hoogste verkoopwaarde zou bekomen (1,5 miljoen) dan blijft er na verkoop nog nauwelijks 700.000 euro over, te verdelen over zowel Stad als OCMW.
En bij stopzetting van de CVBA zullen de aandeelhouders maximaal 100.000 euro ontvangen, zijnde 12 % van hun inbreng.

2. Stopzetting van de CVBA Kanaal 127 maar met activiteitenovername door het OCMW.
De aandeelhouders krijgen dus maximaal 100.000 euro.
In dit scenario gaat het OCMW ervan uit dat er voor de exploitatie geen apart personeel meer nodig is. Een huurder (bijv. Mentor Consult) zou de secretariaatsfunctie kunnen waarnemen. (In 2012 bedroegen de personeelskosten voor twee voltijdse en vier deeltijdse medewerkers 259.943 euro. Zowat evenveel als het te verwerken verlies in dat jaar.)

Het OCMW draagt hier wel het ondernemersrisico van leegstand en dubieuze vorderingen. De CVBA had in het verleden af te rekenen met bedrijven op de site die in faling gingen of in vereffening en nog (huur)schulden hadden bij Kanaal 127.
Anderzijds heeft de CVBA ook verkeerde (verlieslatende) participaties genomen in falende bedrijven op de eigen site. De afwaarderingen bedragen niet minder dan 106.000 euro, voor het jaar 2013. (Een taboe-onderwerp.)

Maar het OCMW ziet voor zichzelf wel een opportuniteit: kantoren en loodsen integreren in de eigen werking. Men zou bijv. de sociale werkplaatsen in de Damastweverstraat kunnen verhuizen (verkoop van nr.3 en stopzetting van de huur van nr.1).

3. Voortzetting van de CVBA Kanaal 127 tot 2027 met financiële ondersteuning vanwege OCMW en/of Stad.
Men hoopt voor de periode 2014-2022 op een gecumuleerde inbreng van Stad en OCMW van 270.000 euro. Daarna niets meer?
(Het rekenblad met de jaarlijks ontvangsten en uitgaven kent de redactie van kortrijkwatcher niet.)
Ook in dit scenario hoopt men het centrum te kunnen exploiteren zonder personeelsuitbreiding en met huuropbrengsten die “op peil blijven”. (Geen slechte betalers meer…)

Voor welk scenario kiest de OCMW-raad?
Morgen om 18u30 komen luisteren in de Sint-Annazaal van het Begijnhof.

Maar kan het OCMW daar wel alleen over beslissen?
Heeft de gemeenteraad daar niets over te zeggen? En de aandeelhouders?