87 euro schuld per inwoner ??

Op de online-versie van “Het Nieuwsblad” van 25 juni stond een kaart waarbij je voor iedere Vlaamse gemeente de schuld per inwoner kon opvragen. Voor Kortrijk ging het om 87 euro. En in de krant kon je lezen dat Kortrijk net als Antwerpen en Gent als centrumstad met dit cijfer diep in het rood gaat.
Hoe de krant aan die 87 euro komt is ons een volkomen raadsel. Men legt het trouwens niet uit. (Er is enkel een vage verwijzing naar de autofinancieringsmarge, – waarover straks meer.)

Kijk.
– Het budget 2014 geeft aan dat de financiële schulden begin dit jaar 156.940.562 euro bedroegen. Dat is dus een schuld per inwoner van 2.077 euro (inwonersaantal: 75.544).
– Aan het eind van dit jaar raamt men de schulden op 141.855 894 euro. Dat 1.877 euro per inwoner.
– De netto periodieke aflossing bedraagt dus 15.085.668 euro. Per inwoner is dat 199 euro.

Maar hoe zit het nu met die zgn. autofinancieringsmarge?
Die duidt aan of we genoeg geld hebben om onze leningslasten te betalen. Neen dus. De marge is negatief. We komen 10,37 miljoen euro tekort, oftewel 137 euro per inwoner.

P.S.
Hoe berekent men die marge?
We berekenen eerst ons financieel draagvlak: het verschil tussen de exploitatieontvangsten en de uitgaven (zonder de schuldenlast). Dat is positief. Er is een overschot van 9,5 miljoen. Maar we hebben méér dan 9,5 miljoen gebruikt voor de aflossingen en intresten van leningen, namelijk 19,9 miljoen (15,0 plus 4,8 miljoen). In een gezin zou dat niet mogen…Maar is een gemeente een gezin?

Onze autofinancieringsmarge is dus voor dit jaar -10,3 miljoen. (Volgende jaren wordt het volgens de ramingen beter.)