Uitbater voor koffiehuis in Begijnhof nu al gezocht

In het huis van de Grootjuffrouw (het nummer 31 – dat grote pand met tuintje vooraan, pal tegenover de ingang van het Begijnhof) komt er een koffiehuis. Alhoewel de restauratie van het pand pas in voorjaar van 2017 zal afgewerkt zijn, zoekt het OCMW nu reeds naar een geschikte exploitant voor de zaak. Dat komt omdat men de komende restauratie/renovatie wil afstemmen op het concept van de gekozen kandidaat. Die moet namelijk een businessplan voorleggen (met investeringsplan en exploitatieplan).

Het lastenboek met alle voorwaarden en gunningscriteria is geagendeerd op de OCMW-raad van 18 september eerstkomend.
Zeer opvallend is dat het pand “schilderklaar” ter beschikking komt van de uitbater zodat hij/zij zelf de nodige investeringen moet bekostigen om het koffiehuis te realiseren.
– Om te beletten dat er warme maaltijden (of frieten) worden geserveerd kan men er geen volwaardige keuken inrichten.
– Er mogen ook geen alcoholische dranken op tafel komen.
– De openingsuren zijn dezelfde als die van het Begijnhof.
– Er kan eventueel een terras aangelegd aan de achterzijde van het pand. (Altijd zeer curieus gevonden dat er op dat koertje in de hoek nog altijd zo’n ouwerwets mannenurinoir is te zien. In het huis van de Grootjuffrouw! Kwam de pastoor van Sint-Maartenskerk daar vroeger – misschien al te vaak en te lang – op bezoek?)

De huurprijs is voorlopig geraamd op iets tussen 750 tot 1.000 euro. Hoeveel kopjes koffie of frisdranken moeten daarbij verkocht om winst te maken en om de nodige afschrijvingen te doen? (Hoeveel bezoekers telt het Begijnhof per maand?)
Als de toekomstige uitbater de bovenverdieping wil bewonen komt de totale huurprijs op 1.500 euro te staan.

P.S.
In het verleden is altijd gesuggereerd dat het koffiehuis “Viva Sara” (met vestiging op de Grote Markt) de zaak zou in handen nemen.