Hoeveel spendeert Kortrijk aan cultuur?

De bedragen hierna vermeld hebben het over het exploitatie- en investeringsbudget van dit en vorig jaar (tussen haakjes). Het gaat dus om begrote (geraamde) uitgaven en ontvangsten. Dat wil niet noodzakelijk zeggen dat die transacties in werkelijkheid zijn uitgevoerd. Voor de reële bedragen van vorig jaar is het nog even wachten op de budgetrekening 2014. Dat wordt waarschijnlijk mei.

Actieplan 09.01 wil van Kortrijk een hippe stad en evenementenstad maken
Hier gaat het om een aantal acties die men in de brede zin van het woord als “cultureel” kan beschouwen.
Het gaat bijvoorbeeld over cultuurparticipatie van mensen in armoede, subsidies voor verenigingen, ‘Uit in Kortrijk, de ontwikkeling van de UIT-PAS, ondersteunen van sociaal-artistieke organisaties (Scala), maar ook over het feestelijk project “De Grote Verleieding”.

Exploitatie-uitgaven: 915.331 euro (542.472)
Exploitatie-ontvangsten: 161.823 euro (168.387)
Saldo: -753.508 euro (-374.085)
Investeringen: 40.000 euro (50.000)
(Hier zijn geen subsidies voor voorzien. Een pure uitgave.)

Actieplan 09.02 heeft als motto dat het stadsbestuur Kortrijk wil realiseren als een “stad van culturele verademing”.
Exploitatie-uitgaven: 2.192.198 euro (2.181.482)
Exploitatie-ontvangsten: 1.303.869 euro (1.381.722)
Saldo: -888.329 euro (-799.760)
Investeringen: 545.000 euro (40.000)
(Pure uitgave.)

Actieplan 09.3 wil van Stad Kortrijk een muziekstad maken
Exploitatie-uitgaven: 232.014 euro (237.430)
Geen ontvangsten.
Investeringen: 540.000 euro (77.760).
(Pure uitgave.)

Totale netto-saldo voor dit jaar: -2.998.851 euro.
Netto-saldo voor vorig jaar: -1.579.035 euro.

Vanwaar dit grote verschil?
Dit jaar gaat er (zéér) veel geld naar het grootscheepse evenement “Leie 2015”. (De tripartite aanziet dit als een prestigeproject!) Verder grote uitgaven naar geplande verbouwingen aan buurtbibliotheken (470.000) en het muziekcentrum (500.000).