Opvolging van bepaalde belastingopbrengsten (3)

Naheffingen (boeten) inzake parkeren

Van januari tot en met de maand april ging het om 11.053 naheffingen voor een bedrag van 276.325 euro.
In de maand mei kwam men tot 1.847 ingeschreven boeten, ter waarde van 46.175 euro.

Belasting op reclamedrukwerk (huis-aan-huisbedeling)

Van januari tot en met april waren er 399 ingeschreven reclamemakers en die zouden 640.935 euro opbrengen.
In de maand mei ging het om 115 ingeschrevenen voor een bedrag van 178.978 euro.

Heffingen op logies (De fameuze 2 euro per kamer en per nacht, één van de drie bij Kortrijkzanen onbekende nieuwe belastingen van de tripartite.)

Deze gegevens maakt men pas per kwartaal openbaar in onze toeristische stad.
Voor het eerste kwartaal ging het 34 ‘logiesverstrekkende bedrijven’ die samen 50.170 euro ophoestten.