Tweede budgetwijziging met een slechter negatief resultaat

In de gemeenteraad van vorige maandag was er een tweede budgetwijziging en een vijfde (!) aanpassing van het meerjarenplan geagendeerd. Daar werd nauwelijks iets over gezegd, zodat de kans heel groot is dat de gazetten er in het geheel niet zullen over reppen.
Dus maar weer eens deze elektronische krant raadplegen.

Het oorspronkelijke budget 2015 gaf nog een positief resultaat van het boekjaar te zien: + 1,79 miljoen euro.
Bij de eerste budgetwijziging kregen we een negatief resultaat te zien: -2,26 miljoen euro. Het saldo exploitatiebudget was toen dramatisch gezakt: van + 16,0 miljoen naar – 4,7 miljoen euro.)
De tweede begrotingswijziging nu geeft als budgettaire resultaat van het boekjaar MIN 7,65 miljoen euro.

Hierna enkele opvallende wijzigingen per actieplan. Waar die concreet op slaan is niet toegelicht…(Er is geen nieuw activiteitenboek opgemaakt.)
Actieplan 02.01: Mogelijkheden voor jongeren om hun vrije tijd vorm te geven:
– investeringsuitgaven stijgen met 75.000 euro naar 4,23 miljoen.
Actieplan 03.01: ondersteuning van bedrijven, kantoren en ondernemerschap:
– exploitatie-uitgaven dalen met 185.000 naar 339.218 euro.
Actieplan 05.01: bevorderen van betaalbaar en kwalitatief wonen:
– exploitatie-uitgaven dalen met 30.000 euro naar 906.370 euro.
Actieplan 05.02: realiseren van een aantrekkelijke woonomgeving:
– investeringsuitgave stijgt met 23.000 naar 930.154 euro.
Actieplan 09.01: realiseren van een hippe stad en evenementenstad:
– exploitatie-uitgave stijgt met 30.000 euro naar 1,07 miljoen euro.
Actieplan 09.05: sport als visitekaartje van stad:
– investeringsuitgaven stijgt met 69.000 euro naar 354.592 euro.

Opvallende wijzigingen in de lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten (investeringen):
– E-fietsen: + 13.942 euro
– Rietput: + 75.000 euro
– renovatie veldverlichting: + 67.000 euro
– studie warmtenetten: – 90.000 euro
– heroriëntatie economie (??): + 346.483 euro
– beleidstudies (??): + 90.000 euro