Over het nog op te richten Kortrijkse zorgbedrijf

Schepen en OCMW-voorzitter Philippe De Coene (SP.A) wil nog tijdens deze bestuursperiode een zorgbedrijf oprichten. De gemeenteraad moet daar nog wel in meegaan. Niettemin heeft de OCMW-voorzitter nu al voorzien in de huisvesting van het administratief en ondersteunend personeel voor dat toekomstige bedrijf. Er zijn daarvoor 70 werkplekken gepland in het OCMW-bouwproject in de Doorniksestraat (vlakbij de tunnel), naast de ruimten voorzien voor kinderopvang (45 plaatsen) en een volksrestaurant. Kostprijs voor de verbouwing, de voltooiing en technische uitrusting van deze werkplekken: 1.449.773 euro (excl. BTW).

Een “zorgbedrijf” is de naam voor een extern verzelfstandigd agentschap (EVA) met rechtspersoonlijkheid waarin alle zorggerelateerde activiteiten voor kwetsbare, (zwaar) zorgbehoevende personen of gezinnen worden ondergebracht. Deelgenoten zijn het OCMW, andere openbare partners (Stad) en eventueel een of andere private partner.

In Kortrijk zou het gaan om volgende zorgdiensten:
– de vijf woonzorgcentra
– dagverzorgingscentrum
– zorgwonen: serviceflats, assistentiewoningen, ouderenwoningen
– thuiszorgdiensten: poetsdienst, maaltijdendienst, personenalarm, gezinshulp
– kinderopvang: Blokkenhuis, Puzzel, Opvanggezinnendienst
– maaltijdenproductie: keuken DNL voor residenten, Lokale Dienstencentra en andere diensten
– zorggerelateerde ondersteunende diensten

Personeel?
Er zijn zo’n 720-tal personen (546 VTE) aan het werk in bovenvermelde zorggerelateerde diensten. Voornamelijk personen in dienst van de VZW Zusters Augustinessen, niet van het OCMW zelf. (Het private statuut van dit personeel levert per jaar een voordeel op van ietwat meer dan 1 miljoen euro.)

Budget?
Gemeentelijke bijdrage: 5 miljoen.

P.S.
Wie wordt er daar nu de baas van??