Een eerste serie subsidies voor feesten en evenementen van en door Kortrijkzanen

Al sinds  2008 is er hierover een reglement.
De subsidiecommissie die over ingediende initiatieven oordeelt  komt viermaal per jaar samen en bestaat uit ambtenaren van de teams sport, evenementen en verenigingen, jeugd, gebiedswerking.
Het advies van de commissie legt men nog ter goedkeuring  voor  aan het schepencollege. Dat alles kan wel een tijdje duren.
Hierna een overzicht van een eerste lijst van toegekende subsidies voor dit jaar.  In deze stad, steeds meer  bekend als die van “brood en spelen”.

Straatfeesten (14)
Er  werden 11 pure straatfeesten erkend en daarnaast nog een zgn. paasonbijt (Heirweg), een paaseierenraap (Filip van den Elzaslaan) en een buurtcamping (Serrecomité Dubbele Haagjes).
Ze kregen allen 100 euro cadeau.

Buurtfeesten (6)
De Confrérie De Griffioen uit Heule kreeg de grootste subsidie in deze categorie. 1.500 euro.
Het feestcomité Sinksenfeesten uit Marke  kreeg 1.250 euro.
De vier andere buurtcomités (Brugpoort, Park Ten Akker, Waterhoek, Vogelzanglaan) elk 150 euro.

Dorpsfeesten (2)
Feestcomité Centrum Bellegem: 3.000 euro.
Folkloreraad Rollegem: 3.000 euro.

Openluchtevenementen (3)
Vlastreffen: 1.500 euro.
Mayday vzw (1 mei festival van de SPa): 3.250 euro.
Buurtschool V-Tex vzw (TEXtival): 450 euro.

P.S.
Niet goedgekeurd:  dossiers  van vier organisaties.
Ofwel omdat het evenement een te geringe omvang heeft of al is gesubsidieerd, ofwel omdat het niet echt om een buurtfeest gaat. Bijvoorbeeld de viering van de Kongolese onafhankelijkheid…