De cumulaties bij de Kortrijkse oppositie in 2016

CD&V
We vinden drie gemeenteraadsleden die aangifteplichtig zijn (waarvan één ook parlementslid).
Voor de volledigheid vermelden we nog gouverneur Carl Decaluwé en parlementslid plus deelsenator Sabine de Bethune

Roel Deseyn (totaal: 7)

Bezoldigd (2):
– volksvertegenwoordiger (federaal)
– raadslid

Onbezoldigd (5)
– twee functies binnen zijn partij
– bestuurder KH Sint-Leonardzonen
– bestuurder vzw Media
– voorzitter vzw Tuinhier

Jean de Bethune (totaal 25)

Bezoldigd (9):
– bestendigd gedeputeerde
– raadslid
– bestuurder Leiedal
– bestuurder en lid van het directiecomité WIV (vliegveld)
– bestuurder cvba Eigen Haard is Goud Waard
– voorzitter POM West-Vlaanderen
– voorzitter Academie voor de KMO
– bestuurder nv ILKW

Onbezoldigd (16):
– ondervoorzitter RESOC
– lid van het bureau  Eurometropool
– voorzitter ERSV West-Vlanderen
– bestuurder cvba Kortrijk XPO
– voorzitter nv Winkelcentrum
– voorzitter vzw XIM
– voorzitter Stichting de Bethune
– voorzitter vzw Parochiale Werken Marke
– voorzitter nv Kasteel ‘t Hooghe
– voorzitter Kerkraad Marke
– bestuurder Muziekvereniging vzw Sint-Jan
– voorzitter vzw Ondernemerscentra West-Vlaanderen
– voorzitter nv Ondernemerscentrum Kortrijk
– voorzitter nv RTW
– zaakvoerder bcba Ter Looveren
– voorzitter Theater Antigone

Lieven Lybeer (totaal 13)

Bezoldigd (8):
– provincieraadslid
– raadslid
– bestuurder IMOG
– bestuurder cvba Eigen Gift Eigen Hulp
– bestuurder cvba Eigen Haard is Goud Waard
– lid van de politieraad
– bestuurder cvba Zuid-West-Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij
– bestuurder Howest

Onbezoldigd (5):
– lid van de schoolraad BuSO De Kouter
– voorzitter vzw Karweibedrijf
– bestuurder Kringloopcentrum en vzw Constructief
– bestuurder vzw Mobiel
– voorzitter vzw PWA

Sabine de Bethune (totaal 13)

Had twee bezoldigde functies in 2016: Vlaams Parlementslid en lid van het bureau van de Senaat als deelsenator.
Daarnaast nog 9 onbezoldigde mandaten,  maar niet echt van plaatselijk belang.

Carl Decaluwé (totaal 16)

Slecht één bezoldigde functie: gouverneur !
Daarnaast nog 15 onbezoldigd.
We vermelden er slechts 2 van: lid van het bestuurscomité van de KULAK en voorzitter van de West-Vlaamse Politieschool .

GROEN
Ja!  Er is een Groen gemeenteraadslid met aangifteplichtige mandaten!
Dat komt omdat hij bestuurder is bij een intercommunale.

Mattias Vandemaele

Bezoldigd (3):
– raadslid
– bestuurder IMOG
– bestuurder parkeerbedrijf Parko (nu niet meer)
Vergeten: aangifte van beroep.

Onbezoldigd (geen)