“Cijfers interpreteren” zegt schepen Kelly Detavernier (1)

Naar aanleiding van de bespreking van het budget 2018 en de (tiende!) aanpassing van het meerjarenplan 2014-2020 in de gemeenteraad van 11 december besteedt de “De Krant van West-Vlaanderen” (‘Het Kortrijks Handelsblad’) nogal wat aandacht aan de gemeentefinanciën.

Hierbij geeft de schepen van Financiën Kelly Detavernier (N-VA) grootmoedig toe dat de oppositie de cijfers kritisch mag bekijken maar men moet ze “wel interpreteren zoals ze zijn“.
Wel, we gaan dat eens doen aan de hand van een uitlating  van de schepen zelf over de investeringen van Stad .  Zij  beweert namelijk (pag. 16 van’ Het Kortrijk Handelsblad’ van 15 december) dat er tussen 2014 en 2020 meer dan 200 miljoen zal geïnvesteerd worden.
Die vaststelling (haar “interpretatie”) is puur volksbedrog.

(Wordt vervolgd in een volgende editie.)