Van die belastingen die meer opbrengen dan men zou denken

De bedragen hierna dateren van 2017.
Tussen haakjes soms een vergelijking met 2016.  Of indien relevant een vergelijking met was begroot.

Motorrijtuigen:  1.270.182 euro
Gewestbelasting op verwaarlozing van woningen en gebouwen :  33.954  (Begroot:  20.000)
Idem op leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten:  26.897  (38.457)
Leegstand:  409.695  (328.425) (Begroot:  329.081)
(Veel bezwaarschriften tegen deze belasting. En N-VA-schepen Scherpereel wil de tarieven nog verhogen.)
Belasting op afgifte van administratieve stukken:   730.537  (1.113.555)
Geldautomaten:  56.000
Taxidiensten:  27.168  (45.057)
Verblijfsbelasting:  239.128
Reclameborden:  164.870
Verspreiding reclamedrukwerk:  2.188.314
Vertoningen (films!):  164.922 (Begroot:  135.598)
Terrassen:  58.662
Parkeren (boeten):  3.381.897 (Begroot:  4.400.000 want opbrengst in 2016 was:  4.095.740)

Gemeentelijke administratieve sanctie (GAS):  240.583 (Begroot:  220.00) (Hier veel personeelskosten!)