Bevraging over “de grote bevraging”

De nieuwe tripartite heeft aan Kortrijkse (en andere, over heel de wereld) burgers vijf stellingen voorgelegd waarmee men kan akkoord gaan of niet, of zelfs geen mening hebben. (Meest beroemde vraag gaat over sigarettenpeuken. Jaren geleden ging het over gras maaien op zondag.)

Politicoloog Nicolas Bouteca (Ugent) heeft heel die vraagstelling de grond ingeboord.
Zie de publicatie van het artikel op www.dewakkereburger.be. Titel van het stuk: “Tinderdemocratie“.
Naar aanleiding van dit vernietigend oordeel onderwerpen wij de 5 stellingen uit “De Grote Bevraging” op onze beurt aan vijf vragen.

1. Welke vraag vindt u het meest onzinnig?
2. Welke vraag vindt u het meest onnozel?
3. Welke vraag is eigenlijk onwettig?
4. Welke vraag is onduidelijk?
5. Welke vraag smeekt om achtergrondinformatie?

Stuur de antwoorden naar mevrouw Ruth Vandenberghe, de schepen van participatie (“Kortrijk Spreekt”). Haar e-mailadres is te vinden in de laatste uitgave van “Stadsmagazine” en op de homepage van Stad.