Wie betaalt de kosten van de resterende zwembaden Abdijkaai en Lagae?

WIJ allen natuurlijk, en niet de NV S&R uit Leuven (in de volksmond: Lago).
In juli 2016 is met de firma S&R een zgn. DBFMO-contract afgesloten voor de realisatie van het nieuwe zwembad op Kortrijk-Weide én de exploitatie van het open zwembad aan het kanaal én dat van Heule.
Nu er blijkbaar weer (heel) noodzakelijke opknapwerken aan de gang zijn in “den openen” (Lago was eerder nogal laks) is het nuttig om de Kortrijkzanen (evenals en vooral de pers) te herinneren aan het feit dat het contract van 2016 voorzag dat alle door S&R gemaakte kosten worden doorgerekend aan stad Kortrijk, weliswaar na aftrek van de inkomsten.
Gedurende de loop van het kalenderjaar gebeuren er gedeeltelijke maar vaste kwartaal-betaalbaarstellingen vastgelegd op 80 procent van de effectieve kosten. Aan het eind van het jaar wordt dan een definitief bedrag afgerekend.

We kennen nu de gemaakte kosten voor het gehele kalenderjaar 2019, en wel voor beide zwembaden samen. (Zo kunnen we jammer genoeg geen afsplitsing maken voor het zwembad aan de Abdijkaai. )
De totale kost voor 2019 bedroeg 765.180,17 euro. (Er was een opbrengst van 125.058,39 euro.)
Een overzicht:
– Exploitatie: 252.387 euro
– Investeringen: 208.881 euro
– Personeel: 296.170 euro
– BTW: 132.799 euro
Dat brengt het totaal op 890.237 euro, maar daar moet dus de opbrengst van worden afgetrokken. Die gaat naar stad…

P.S. (1)
Nog altijd doen er op niets gebaseerde geruchten de ronde over een eventuele sluiting van de resterende zwembaden. Meer speciaal is iedereen (velen!) bang over het voortbestaan de open zwemkom.
S&R zou volgens het contract die twee zwembaden alleszins voor drie jaar exploiteren. Te rekenen vanaf 2018. Maar wat daarna?
Daarover zegt het meerjarenplan 2020-2025 van stad in elk geval op pag. 7 letterlijk: “De middelen voor de uitbating van Heule én het openluchtzwembad zijn voorzien gedurende de ganse legislatuur.”
P.S. (2)
De (geïndexeerde) toelage voor S&R-Lago bedraagt voor dit jaar 1.467.000 euro. Volgend jaar: 1.489.000 euro. En in 2025: 1.578.000 euro.
(Over dertig jaar is dat zwembad van ons – stad Kortrijk- en zullen we het weer oplappen.)