Redactionele mededeling i.v.m. wettelijke vervanging van burgemeester Van Quickenborne door Ruthie

We moeten onze voorgenomen trilogie over de kennis van V.VQ van de overtuigingsmiddelen uit de “Ars Rhetorica” even haastig onderbreken. Zoals u weet had Quickie volop de kennis van de logos, de ethos en de pathos, door Aristoteles uiteengezet, nodig om zijn vlucht uit het provinciestadje Kortrijk naar het federale niveau goed te praten.
Maar nu zijn vervangend burgemeester Ruth Vandenberghe (bijgenaamd ‘Ruthie’) morgen 12 oktober voor het eerst zou kunnen optreden als dusdanig in de gemeenteraad en daarbij ook alreeds in de lokale editie “Het Laatste Nieuws” (bijgenaamd ‘het Kortrijks Staatsblad’) dd. 10 oktober haar diepste zielenroerselen kenbaar maakte (dit is politiek gezien zeer ongewoon!), ziet de redactie van Kortrijkwatcher zich nu wel genoodzaakt om in te aan op dit ‘pushbericht’ uit onze meest concurrentiële gazet. We moeten toch onze losse verkoop op peil houden!