Natuurlijk is de gemeenteraad bevoegd…

Zowel Vincent Van Quickeborne als huidig burgemeester Ruth Vandenberghe bleven of blijven beweren dat er in de gemeenteraad geen plaats is om over het (concrete) gevoerde veiligheidsbeleid te interpelleren. Dat moet volgens hen gebeuren in de politieraad. Het is waarlijk niet te begrijpen dat een jurist en iemand die politieke wetenschappen heeft gestudeerd zoiets durven poneren.


De politieraad is de plaats om zaken als de organisatie van het korps, het beheer (begrotingen, rekeningen), aankopen, personeelszaken en zo te bespreken. Kortom: de wijze waarop de korpschef zijn taken uitvoert, bevoegdheden die hij trouwens uitoefent onder het gezag van de burgemeester.
Wouter Vermeersch, de fractieleider van het Vlaams Belang is zowat het enige raadslid dat het waagt om in de gemeenteraad vragen te stellen inzake veiligheidsbeleid. Hij wordt daarbij telkens de mond gesnoerd of zijn vragen worden niet ontvankelijk verklaard.
U herinnert zich nog die zondag 1 november van vorig jaar toen plotseling tot eenieders verbazing alle toegangswegen tot het centrum van de stad door de politie werden afgesloten. Het leek alsof er een belegering van de stad op komst was. Vermeersch wou weten wat dat allemaal heeft gekost, hoeveel manschappen en voertuigen werden ingezet, enzovoort.
Mocht niet !
Vermeersch heeft toen klacht neergelegd bij de gouverneur. Hij kreeg na drie maanden (in februari 2021) een antwoord.
Daarin werd gesteld dat krachtens de gemeentewet (art. 133bis) de gemeenteraad het recht heeft om door de burgemeester geïnformeerd te worden over de wijze waarop hij (zij) de bevoegdheden uitoefent die hem (haar) zijn verleend volgens de wet tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst. (Dat betekent in gewone taal dat de burgemeester de baas is van de politie.)
De gouverneur oordeelt daarenboven nog dat dientengevolge de vragen van Vermeersch binnen de bevoegdheid van de gemeente vallen en een antwoord dienen te krijgen. En indien de gemeente die informatie zelf niet heeft moet men die maar opvragen aan de politiezone. Met andere woorden : aan de korpschef.