Naar een betere promotie van de Kortrijkse cadeaubon (2)

In het stadhuis is er zich nu al maandenlang een “Team IT, Promotie en Data” intens aan het bezinnen (parlesanten) hoe men de Kortrijkse cadeaubon beter kan promoten, verkopen en beheren. Momenteel verloopt het systeem via een contract met de vzw Handelsdisrict (in het jargon: BID = Busines Improvement District) maar dit vervalt eind dit jaar. Stad is daar blijkbaar niet tevreden over.
Op vandaag zou die cadeaubon een jaaromzet kennen van ca. 800.000 euro en werken er 150 handelaars aan mee. (De website over de cadeaubon telt meer dan 200 handelaars.) De vzw BID van het winkelwandelgebied verdient er jaarlijks ca; 26.000 euro mee want er is een “breakage”, een vervallingssysteem van vouchers en/of cadeaubonnen van 6,5 procent en BID int daar de helft van.

Stad ziet dat niet meer zitten en wil die winst op vervallen cadeaubonnen in eigen zal steken om daarmee meer in te zitten op prospectie en promotie zodat de omzet verhoogt naar 1 miljoen euro per jaar.
Stad zoekt daarom nog naar een nieuwe leverancier om heel het systeem van cadeaubonnen te optimaliseren en gebruiksvriendelijker te maken: fysiek en (minder omslachtige) online verkooppunten, extra ontwaardingsmethodes bij de handelaars. Wellicht ook geografische uitbreiding van dat BID?
Die nieuwe leverancier zou ook moet instaan voor administratieve en logistieke taken voorde cadeaubonnen.

De opdracht zal worden gegund via een “vereenvoudigde onderhandelinsprocedure met voorafgaande bekendmaking”. De uitgave voor deze opdracht wordt nu geraamd op op 239.035 euro (incl. btw) voor een periode van 4 jaar en de inkomsten op 260.000 euro.
Die inkomsten gaan uit van een veronderstelling van 6,5% vervallen bonnen op een omzet over 4 jaar van 4 miljoen.
Het meerjarenplan is op dit gebied budgetneutraal, dus dat moet gewijzigd.