Beste, onthoud deze data en plaatsen ! (1)

Beste geachte,
U weet dat Kortrijk als bijna geen andere stad een positieve, georganiseerde strijd voert VOOR gender- en seksuele gelijkheid. (In heel België – niet in Wallonië – zijn er op dat gebied 6 geëngageerde steden: Brugge, Gent, Kortrijk, Leuven, Oostende, Brussel.)

Allemaal herinneren we ons als de dag van gisteren de viering van de Internationale Dag TEGEN Homofobie en Transfobie op dinsdag 17 mei. Het vlaggenvertoon, de inhuldiging van nieuwe regenboogzebrapaden. Niet zonder reden liet schepen Axel Weydts al op 11 mei via alle (ook de sociale) media weten dat hij op straat werd uitgescholden als zijnde een “vuil” soort LGBTI + er. Dat bericht gold als een adequate, knallende vuurpijl om ter gelegenheid van die internationale dag nogmaals te benadrukken dat stad geen discriminatie tolereert op basis van “gelijke welke grond ook” , maar meer in het bijzonder toch niet op basis van 1) inkomen, 2) leeftijd, 3) sociaal-economische positie, 4) huidskleur, en jawel ook 5) geaardheid.
Beste,
Geaardheid slaat hier niet op uw karakter, uw gedragingen of zo, maar wel op de tot op heden alreeds volgende bestaande categorieën, genaamd : LGBTI+.
Geachte Kortrijkza(a)n(e) of plusser,
We mogen er fier op gaan dat niet minder dan twee schepenen (Philippe De Coene en Axel Weydts) instaan voor de uitvoering van een actieplan met vijf punten. We verwijzen naar de officiële website, maar memoreren wel even dat Kortrijk als één van 42 steden (elders leest men 34) in 19 meestal West-Europese landen (het zijn er 20) actief lid is van het alom bekende ‘Rainbow Cities Network‘.
Wat op de internationale dag van 17 mei in de pers minder uit de verf is gekomen is dat stad nu een nieuwe website heeft gecreëerd, genaamd “Over je grens“. U vindt daar alle mogelijke gegevens over wat u kan overkomen en wat u te doen staat als slachtoffer of getuige van discriminatie vanwege enige “geaardheid”.
Onze lokale pers heeft ter gelegenheid van de internationale dag via onze twee bevoegde schepen wel gemeld dat er een Kortrijks Regenboogplatform komt en een (pop-up) Regenboogcafé.
Beste,
Hierna de noodzakelijke nadere gegevens.
* Het Regenboogplatform gaat dus door op donderdag 23 juni om 19u30 in het pand Broelkaai 6 (BK6 was vroeger ons Broelmusem).
* Bij wijze van voorbereiding kan men reeds op vrijdag 10 juni om 19u30 deelnemen aan een “vrijwilligersvergadering“. Die gaat door in het zgn. ‘Dakcafé’ van het stadhuis, te bereiken via de ingang in de Papenstraat. U kunt daar laten weten of u enige rol wenst te spelen in het Regenboogcafé.
* Dat Regenboogcafé zal vanaf juli iedere derde zaterdag van de maand te vinden zijn in Broelkaai 6. Vier data (zonder uur) zijn al bekend gemaakt: 16 juli, 20 augustus, 17 september, 15 oktober. Of er daarna nog iets staat te gebeuren (het is een pop-up gebeuren) weten we niet.
Voor al deze activiteiten kan men zich inschrijven via een formulier, te vinden op de Kortrijkse website.

Geachte gewone lezer(es) of gender-non-conformerende lezer van kortrijkwatcher,
We hopen u zeker te zien (iedereen is welkom!) op de “Vrijwilligersvergadering” van 10 juni.
Intussen kunt u immers uitkijken of er in een volgende editie van uw elektronische krant geen suggesties komen te staan, onderwerpen dienstig om te behandelen in het Regenboogplatform of om voor wat animo te zorgen in het Regenboogcafé.

P.S.
De Kortrijkse website heeft het over LGBTI+ terwijl LGBTQ+ meer gebruikelijk is.
Bij ons op de redactie prefereren we de meer accurate afkorting LGBTTTQQIAA.
Onze nieuwe stagiair hanteert evenwel obstinaat de letterreeks met een cijfer: LGBTQQIP2SAA.