Geen copyright op die foto’s

Op deze elektronische stadskrant treft je heel zelden een of andere foto aan.
Foto’s moeten immers raak zijn en iets te vertellen hebben.
Op die foto’s van een bijgebouwd horeca-terras op onze Grote Markt (gisteren gepubliceerd) berust absoluut geen auteursrecht.
Ze mogen verveelvoudigd met alle mogelijke middelen, zonder toestemming.
Onze gazetten mogen die dus gerust overnemen in hun regionale katernen. Doen ! Moeten zelfs geen bron vermelden.

P.S.
Ook ons officieel Stadsmagazine kan de foto’s gebruiken, bijvoorbeeld ter illustratie van het gelukkige feit dat er hier in Kortrijk geen terrasbelasting meer bestaat.